ד"ר שרית ברזלי

 

ד"ר שרית ברזלי היא מרצה בכירה בחוג ללמידה, הוראה והדרכה וראשת המגמה לטכנולוגיה בחינוך. היא בעלת תואר שני ושלישי בחינוך מהאוניברסיטה העברית בירושלים. בעברה עבדה שנים רבות בהובלת הפיתוח של סביבות למידה מקוונות וניהלה את מחלקת הפיתוח הפדגוגי של עמותת סנונית לקידום החינוך המתוקשב באוניברסיטה העברית. ד"ר ברזלי חוקרת את האופנים בהם לומדים יוצרים ידע במהלך למידה בסביבות עתירות מידע ומעצבת ובוחנת גישות וכלים לקידום חשיבת הלומדים. באופן ספציפי,היא מתעניינת בתהליכי למידה ממקורות מידע מקוונים מרובים ובדרכים בהן ניתן לסייע לתלמידים ללמוד להעריך ולמזג מקורות מידע. במקביל לכך, ד"ר ברזלי חוקרת את חשיבתם של לומדים לגבי ידע וידיעה (חשיבה אפיסטמית) וכיצד זו באה לידי ביטוי בתהליכי למידה ממקורות מידע מרובים ובלמידה מבוססת משחק.

תחומי עניין
אוריינות מידע דיגיטלית, חשיבה אפיסטמית, מטקוגניציה ולמידה, חשיבה מסדר גבוה, למידה מבוססת משחק

אתר אישי

Barzilai, S. & Eilam B. (2018). Learners’ epistemic criteria and strategies for evaluating scientific visual representations. Learning and Instruction, 58, 147-157.

Barzilai, S., Zohar, A. R., & Mor-Hagani, S. (2018). Promoting integration of multiple texts: A review of instructional approaches and practices. Educational Psychology Review.

Barzilai, S. & Chinn, C. A. (2018). On the goals of epistemic education: Promoting apt epistemic performance. Journal of the Learning Sciences.

Barzilai, S., (2017). “Half-reliable”: A qualitative analysis of epistemic thinking in and about a digital game. Contemporary Educational Psychology, 51, 51-66. ]

Barzilai, S., & Ka'adan, I. (2017). Learning to integrate divergent information sources: The interplay of epistemic cognition and epistemic metacognition. Metacognition and Learning,12(2),193-232. [Full-text view-only version: http://rdcu.be/kIye]

Barzilai, S., & Zohar, A. (2016). Epistemic (meta)cognition: Ways of thinking about knowledge and knowing. In J. A. Greene, W. A. Sandoval & I. Bråten (Eds.), Handbook of epistemic cognition (pp. 409-424). New York, NY: Routledge.

Barzilai, S., & Eshet-Alkalai, Y. (2015). The role of epistemic perspectives in comprehension of multiple author viewpoints. Learning and Instruction, 36, 86-103.

Barzilai, S., & Zohar, A. (2014). Reconsidering personal epistemology as metacognition: A multi-faceted approach to the analysis of epistemic thinking. Educational Psychologist, 49(1), 13-35.

פרטי יצירת קשר
דוא"ל: sarit.barzilai@edtech.haifa.ac.il
חדר: 523
שעת קבלה: בתיאום בדוא"ל

סגירת תפריט
X