פרופ׳ יעל קלי

פרופסור יעל קלי הינה ראש מרכזי המצויינות המחקרית LINKS I-CORE בנושא חינוך וחברת המידע החדשה, והמרכז לקידום מדע אזרחי בבית הספר TCSS. מאז 2012 היא עורכת משנה בכתב העת Instructional Science. לפני שהצטרפה לאוניברסיטת חיפה, הייתה קלי חברה בסגל האקדמי של הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה בטכניון, חוקרת אורחת ב (Centre for Research on Computer Supported Learning & Cognition – CoCo) באוניברסיטה של סידני באוסטרליה, ובבית הספר לחינוך והמכון למדעים קוגניטביים של אוניברסיטת קולרדו, בולדר. היא הייתה אחת החוקרות הראשיות במרכז (Technology Enhanced Learning in Science–TELS) שבאוניברסיטת ברקלי קליפורניה ועמדה בראש צוות המחקר והפיתוח של המאגר לעקרונות עיצוב פדגוגיים לסביבות למידה ממוחשבות – (DPD)

תחומי עניין

יחד עם חברי קבוצת המחקר TEL-Design, חוקרת יעל קלי את הלמידה בחברת המידע, עקרונות לעיצוב סביבות למידה סוציו-קונסטרוקטיביסטיות, וחקר תהליכי הטמעת טכנולוגיות למידה בבתי ספר ובחינוך הגבוה, בגישה של שותפות מבוססת עיצוב בין חוקרי חינוך ואנשי המעשה החינוכי.

אתר אישי

 

Kali, Y., Baram-Tsabari, A., & Schejter A. (Eds.) (in press, expected publication: April, 2019). Learning in a networked society: Spontaneous and designed technology enhanced learning communities. Springer’s Computer Supported Collaborative Learning Series.

Sagy, O., Hod, & Kali, Y. (in press). Teaching and learning cultures in higher education: A mismatch in conceptions. Higher Education Research & Development.

Amzalag, M., Elias, N., & Kali, Y. (2018). The role of online study-groups in the integration of students of Ethiopian origin within the Israeli studential culture. Hagira – Israel Journal of Migration (in Hebrew).

Hod, Y., Sagy, O, Kali, Y. (2018). The opportunities of networks of research-practice partnerships and why CSCL should not give up on large-scale educational change. International Journal of Computer Supported Collaborative Research. 13(4), 457-466.

Kali, Y., Levy, K., Levin-Peled R., & Tal, T. (2018). Supporting Outdoor Inquiry Learning (SOIL): Teachers as designers of mobile-assisted seamless learning. British Journal of Educational Technology, 49(6), 1145-1161.

Kidron, A., & Kali, Y.  (2017). Extending the applicability of design-based research through research-practice partnerships. Educational Design Research (EDeR), 1(2). DOI: h10.15460/eder.1.2.1145

Sagy, O., Kali, Y., Tsaushu, M., and Tal, T., (2016). The culture of learning continuum: Promoting internal values in higher education, Studies in Higher Education, 43(3), 416-436.

Shapira, N., Kupermintz, H., & Kali, Y. (2016). Design principles for promoting intergroup empathy in online environments. Interdisciplinary Journal of e-Skills and Life Long Learning, 12, 225-246.

Amzalag, M., Elias, N., & Kali, Y. (2015). Adoption of online network tools by minority students: The case of students of Ethiopian origin in Israel. Interdisciplinary Journal of e-Skills and Life Long Learning, 11, 291-312.

Levy, K. S., Kali, Y., & Tal, T. (2015). Teachers as designers of technology-enhanced outdoor inquiry. Interdisciplinary Journal of e-Skills and Life Long Learning, 11, 209-235.

Kidron, A., & Kali, Y. (2015). Boundary breaking for interdisciplinary learning. Research in Learning Technology, 23(1), 26496.

McKenney, S., Kali, Y., Markauskaite, L., & Voogt, J. (2015). Teacher design knowledge for technology enhanced learning: an ecological framework for investigating assets and needs. Instructional Science, 43(2), 181-202.

Svihla, V., Reeve, R., Sagy, O., & Kali, Y. (2015). A fingerprint pattern of supports for teachers’ designing of technology-enhanced learning. Instructional Science, 43(2), 283-307.

Kali, Y., McKenney, S., & Sagy, O. (2015). Teachers as designers of technology enhanced learning, Instructional Science, 43(2), 173-179.

Kali, Y., Sagy, O., Kuflik, T., #Mogilevsky, O., & Maayan-Fanar, E. (2015). Harnessing technology for promoting undergraduate art education: A novel model that streamlines learning between classroom, museum and home. IEEE Transactions on Learning Technologies, 8(1), 5-17.

פרטי יצירת קשר
אתר אישי דוא"ל: yael.kali@edtech.haifa.ac.il

חדר: 635

שעת קבלה: בתיאום בדוא"ל

סגירת תפריט
X