עבודות מחקר לתואר שני (תזות)
לפניכם רשימה חלקית של עבודות המחקר לתואר שני (תזה) אשר נכתבו במסגרת המגמה לטכנולוגיות בחינוך. 
אנו מתנצלים על כל טעות שנפלה ברשימה או על עבודה שהחסרנו. 
 
 שם הכותב/ת מחזור כותרת העבודה  מנחה
 עינת גילתשס"והתפתחות שיקולי דעת בהסקה סטטיסטית בלתי פורמלית אצל ילדים צעירים בסביבת למידה מבוססת מחקרפרופ' דני בן-צבי
 נעמי אפלתשס"ושאלות תלמידים ותפקידן בהתפתחות שיקולי דעת בהסקה סטטיסטית בלתי פורמאלית בסביבת חקר מונחה מבוססת טכנולוגיהפרופ' דני בן-צבי
 מיכאל קונג'התשס"ומאפיינים של תהליכי למידה שיתופית בסביבת ויקי בחינוך הגבוהפרופ' דני בן-צבי
 ניבה פריתשס"ואפקטיביות למידה בית-ספרית באמצעות בלוג אישיפרופ' עזי ברק
 אלמוג בוקרתשס"זויסות למידה עצמאית המתבצעת ברשת האינטרנט תלמידי כיתות ח' מחפשים מידע בנושא רחב ומוגדרפרופ' בילי עילם
 ארז פורתתשס"זדימוי עצמי פיזי וווירטואלי, אינטראקציה מילולית ומרחק גופני בעולם הווירטואלי Second lifeפרופ' עזי ברק
 דליה אופדנברך-יונקרתשס"זהערכה מתוקשבת של תוצרי עמיתים כאסטרטגית הוראה בבית הספר היסודיפרופ' מיקי רונן ופרופ' דני בן-צבי
 חנה אלמוגתשס"זלמידה אודות מערכות מורכבות מתוך חקירת מודלים והשתתפות בסימולציות שיתופיות בתחום האקולוגיהד"ר שרונה ט. לוי
 יעל ניסיםתשס"זתפיסת מורים למדעים את תפקידם ואסטרטגיות הוראה בהן הם משתמשים בשלבם טכנולוגיות מידע ותקשורתפרופ' מירי ברק ופרופ' דני בן-צבי
 ילנה יארושנקותשס"זצורך בסגירות קוגניטיבית והתנהגות של חיפוש מידע באינטרנטפרופ' עזי ברק
 עינת לייקיןתשס"זלמידה אודות מערכות מורכבות תוך חקירת מודלים וסימולציות שיתופיות בתחום הגיאוגרפיה העירוניתד"ר שרונה ט. לוי
 אורן בן אהרןתשס"חעיצוב והערכה של סביבת למידה קונסטרוקטיביסטית-חברתית ללמידה של שימושיותפרופ' דני בן-צבי ופרופ' מיקי רונן
 אלעד יעקבסוןתשס"חבחינת  השפעת השימוש בסביבת גיאומטריה דינאמית (DGE) על פתרון שאלות השוואה כמותית בגיאומטריה מתוך הבחינה הפסיכומטריתפרופ' מיכל ירושלמי
 אורית מוגילבסקיתשס"חHarnessing technology for promoting undergraduate art education : a novel model that streamlines learning between classroom, museum and homeפרופ' יעל קלי וד"ר צבי קופליק
 אושרי רייכרתשס"חלמידה של תלמידים עיוורים אודות מערכת חלקיקי גז דרך חקירת מודל ממחושב קוליד"ר שרונה ט. לוי
 חגית יוספןתשס"חתוכנית הלימודים במוזיאון המציג ידע היסטורי והשפעת התיווך ההורי על גלגוליהפרופ' בילי עילם
 סיגל סימוןתשס"חלמידה של מושגים בכימיה דרך חקירת מודלים ממוחשבים מבוססי-סוכנים בקרב תלמידי חטיבת בינייםד"ר שרונה ט. לוי
 רותי גופרתשס"חחשיבה מטא-קוגניטיבית בכתיבה רפלקטיבית היבטים מטא-קוגניטיביים בכתיבת יומנים רפלקטיביים-אישיים בסביבת למידה שיתופית מבוססת Wiki בקרב תלמידי חטיבות בינייםפרופ' דני בן-צבי
 לורן חביב נג'ארתש"עפיתוח מיומנויות תחביריות בקרב תלמידים חרשים : הדגמה ויזואלית של מבנים תחביריים באמצעות סביבת לימודים ממוחשבתפרופ' פול מילר
 רותם סולימני-שובלתש"עהשפעות מפגש וירטואלי ופרונטלי על אופן ניהול דיון דו-לאומי בנושא הסכסוך היהודי-ערבי במסגרת הוראת היסטוריה בגישה נרטיבית-אמפתיתד"ר צפריר גולדברג
 טלי בן-ארושתש"עשיקולי דעת בהסקה סטטיסטית בלתי פורמאלית בקרב תלמידי כיתה ה' בסביבת חקר מנקודת מבט אינסטרומנטאליתפרופ' דני בן-צבי
 עביר חלביתש"עמסע הרעיונות המתמטי בחקר שיתופי מונחה של תופעות קינמטיות ממוחשבותפרופ' מיכל ירושלמי
 אבתסאם קעדןתשע"אתרומתם של פיגומים אסטרטגיים ומטה-אסטרטגיים לפיתוח אסטרטגיית מיזוג מקורות מידע מרוביםד"ר שרית ברזלי
ג'קלין בזיל שחרתשע"גYou can’t force it: The emergence of collaborative learning norms in technology-enhanced learning communities learning communityפרופ' דני בן-צבי
עטר רוןתשע"דפיתוח חשיבה על התפלגות סטטיסטית בעת חקירה, הסקה ומידול נתוניםפרופ' דני בן-צבי
אילת פליובתשע"דשאלות חקר של תלמידים צעירים הלומדים חקר נתונים, מידול והסקה סטטיסטית בלתי פורמליתפרופ' דני בן-צבי
 
 
סגירת תפריט
X