פרופ׳ דני בן-צבי

פרופ' דני בן-צבי הינו פרופ' חבר בפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה. הוא ראש החוג ללמידה, הוראה והדרכה, חבר ההנהלה האקדמית של LINKS I-CORE, ושל המרכז לקידום מדע אזרחי בבית הספר (TCSS)  וראש היחידה האוניברסיטאית להוראה נתמכת מחשב.

תחומי עניין
קהילות למידה שיתופיות עתירות טכנולוגיה, עיצוב סביבות למידה עתירות טכנולוגיה, פיתוח חשיבה מטא-קוגניטיבית והבנה מושגית, הוראה ולמידה של חקר נתונים, חשיבה סטטיסטית וחשיבה בתנאי אי-וודאות, כלים טכנולוגיים ללמידת סטטיסטיקה.

אתר אישי

Burrill, G., & Ben-Zvi, D. (Eds.) (2019). Topics and trends in current statistics education research: International perspectives. Springer.

Ben-Zvi, D., Makar, K., & Garfield J. (Eds.) (2018). International handbook of research in statistics education. Springer international handbooks of education. Springer.

Aridor, K., & Ben-Zvi, D. (2018). Statistical modeling to promote students' aggregate reasoning with sample and sampling. ZDM – International Journal on Mathematics Education, 50(7), 1165-1181.

Ben-Zvi, D., Gravemeijer, K., & Ainley, J. (2018). Design of statistics learning environments. In D. Ben-Zvi, K. Makar, & J. Garfield (Eds.), International handbook of research in statistics education (pp. 473-502). Springer.

Dvir, M., & Ben-Zvi, D. (2018). The role of model comparison in young learners' reasoning with statistical models and modeling. ZDM – International Journal on Mathematics Education, 50(7), 1183-1196.

Hod, Y., Bielaczyc, K., & Ben-Zvi, D. (2018). Revisiting learning communities: Innovations in theory and practice. Instructional Science, 46(4), 489-506.

Pfannkuch, M., Ben-Zvi, D., & Budgett, S. (2018). Innovations in statistical modeling to connect data, chance and context. ZDM – International Journal on Mathematics Education, 50(7), 1113-1123.

Ben-Zvi, D., Aridor, K., Makar, K., & Bakker, A. (2012). Students’ emergent articulations of uncertainty while making informal statistical inferences. ZDM – The International Journal on Mathematics Education, 44(7), 913-925.

Makar, K., Bakker, A., & Ben-Zvi, D. (2011). The reasoning behind informal statistical inference. Mathematical Thinking and Learning, 13(1-2), 152-173.

Garfield, J., & Ben-Zvi, D. (2008). Developing students’ statistical reasoning: connecting research and teaching practice. Springer.

Ben-Zvi, D., & Garfield, J. (2004). The challenge of developing statistical literacy, reasoning, and thinking. Dordrecht, the Netherlands: Kluwer Academic Publishers (Springer).

פרטי יצירת קשר
דוא"ל:dbenzvi@univ.haifa.ac.il
חדר: 432
שעת קבלה: בתיאום בדוא"ל

סגירת תפריט
X