פרופ' רוזה לייקין זכתה בשני מענקי מחקר יוקרתיים של קרן טרמפ

לוגו של מרכז חמ״ה וקרן טראמפהפקולטה לחינוך מברכת את פרופ' רוזה לייקין מהחוג לחינוך מתמטי,פרופ׳ רוזה לייקין ראש מרכז חמ"ה (מרכז אינטרדיסציפלינרי לחקר מחוננות והצטיינות) על זכייתה המכובדת בשני מענקי מחקר של קרן טרמפ לתקופה של 3 שנים.

 מענק מחקר 1 -  משימות מדורגות לכיתות הטרוגניות ברמה של 5 יח"ל.

הפרויקט יכלול פיתוח משימות מתמטיות ברמת 5  של יח"ל, המותאמות לכיתות הטרוגניות. התאמה לכיתות הטרוגניות תתקיים באמצעות כלים מתמטיים ודידקטיים המאפשרים גיוון רמות הוראה ולמידה והתאמתן לתלמידים בעלי רמות שונות של ידע ומיומנויות בכיתות של 5 יח"ל. המשימות תפותחנה בגרסה אלקטרונית ותוצרי הפיתוח במלואם יעמדו לרשות הקהילה המקצועית ללא עלות. המשימות תהיינה ניתנות ליישום בניהול מורים או על ידי התלמידים באופן עצמאי.  יישום המשימות מתוכנן ב 300-  כיתות ותלווה במחקר רחב היקף שיבדוק תהליכי למידה והוראה באמצעות "משימות מדורגת".

 

מענק מחקר 2 – הכשרה קלינית של מורים למתמטיקה ברמה של 5 יח"ל

התכנית תכשיר את הסטודנטים להוראה תוך התמקדות באבחון דרכי החשיבה והלמידה של תלמידים, ובהתאם לכך בהתאמת שיטות ותכני ההוראה לצרכי התלמידים. הפרויקט ייפתח ויחקור מודל להכשרה קלינית של מורים למתמטיקה ברמה של 5 יח"ל. המחקר יתמקד בהכשרת מורים המקשרת בין תיאוריה למעשה וינתח את השלבים הראשוניים של כניסת המורים למערכת והתמיכה הנדרשת להצלחת המורים בהוראת המתמטיקה ברמה גבוהה תוך התאמה אישית לצרכי התלמידים.  

 

הפקולטה גאה בהישגיה המרשימים של פרופ' רוזה ליקיין ומאחלת לה בהצלחה בפרוייקטים המחקריים הראויים אותם היא מובילה.

גליון חדש של על׳׳ה במרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי

כריכת הגליוןהמרכז הארצי למורים למתמטיקה בפקולטה לחינוך שמח להתחדש עם גיליון חדש (54), בעריכת ד"ר גילה רון, במתכונתו האלקטרונית. כל אחד משלושת המאמרים בגיליון זה יכול להוות מקור השראה לדיון כיתתי, מתוכנן מראש או מתפתח ספונטנית, בעקבות רעיון של תלמיד או בעקבות סיטואציה המתרחשת בכתה.

על"ה, עלון למורי המתמטיקה, הוא עיתון למורים למתמטיקה בבתי הספר העל-יסודיים. העיתון החל את דרכו בשנת 1986, העיתון הופץ על-ידי המחלקה להוראת המדעים באוניברסיטה העברית בירושלים, ואחר כך עברה מערכת העיתון אל המרכז הארצי "קשר-חם" בטכניון. החל משנת 2005 מערכת העיתון עברה אל המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי באוניברסיטת חיפה בראשותה של ד"ר ורדה טלמון. כיום ניתן לצפות בכל הגליונות של העלון במתכונתם האלקטרונית באתר מרכז המורים.


לקריאת דבר המערכת בגיליון (בחלון חדש)

לחץ לצפייה בגיליון המלא (בחלון חדש)

Menu