גליון חדש של על׳׳ה במרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי

כריכת הגליוןהמרכז הארצי למורים למתמטיקה בפקולטה לחינוך שמח להתחדש עם גיליון חדש (54), בעריכת ד"ר גילה רון, במתכונתו האלקטרונית. כל אחד משלושת המאמרים בגיליון זה יכול להוות מקור השראה לדיון כיתתי, מתוכנן מראש או מתפתח ספונטנית, בעקבות רעיון של תלמיד או בעקבות סיטואציה המתרחשת בכתה.

על"ה, עלון למורי המתמטיקה, הוא עיתון למורים למתמטיקה בבתי הספר העל-יסודיים. העיתון החל את דרכו בשנת 1986, העיתון הופץ על-ידי המחלקה להוראת המדעים באוניברסיטה העברית בירושלים, ואחר כך עברה מערכת העיתון אל המרכז הארצי "קשר-חם" בטכניון. החל משנת 2005 מערכת העיתון עברה אל המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי באוניברסיטת חיפה בראשותה של ד"ר ורדה טלמון. כיום ניתן לצפות בכל הגליונות של העלון במתכונתם האלקטרונית באתר מרכז המורים.


לקריאת דבר המערכת בגיליון (בחלון חדש)

לחץ לצפייה בגיליון המלא (בחלון חדש)

Menu