* שם התוכנית כיום הוא התוכנית לתואר שני בטכנולוגיות בחינוך

* שם החוג ללמידה, הוראה והדרכה כיום הוא החוג למדעי הלמידה וההוראה

המגמה לטכנולוגיות בחינוך ראש המגמה: פרופ' יעל קלי (yael.kali@edtech.haifa.ac.il)
מטרות המגמה וקהל היעד בשנים האחרונות חלה התפתחות מסחררת של טכנולוגיות מידע ותקשורת ובאופן מיוחד בהקשר החינוכי: טכנולוגיות למידה. טכנולוגיות אלו הפכו זמינות במערכות חינוך בארץ ובעולם, אך הפוטנציאל הגלום בהן לתמיכה בתהליכי למידה והוראה לא מוצה במלואו. יתרה מזאת, מכיוון שטרם מוצה הפוטנציאל בטכנולוגיות אלה, הן ממשיכות להתפתח ולהתחדש תדיר. המגמה לטכנולוגיות בחינוך פועלת לקדם את ההבנה וההשכלה הרחבה של תלמידיה בנוגע למכלול ההיבטים ההגותיים, המחקריים והיישומיים של קשרי הגומלין בין טכנולוגיות חדשניות לבין תהליכי למידה והוראה בכל הרמות של מערכות החינוך. המגמה מכשירה את תלמידיה לעסוק במחקר, הערכה, עיצוב ויישום של תהליכי למידה, הדרכה והוראה בסביבות עתירות טכנולוגיה; להנהיג תהליכי שינוי חינוכיים וקהילתיים בעזרת פיתוח והטמעה של טכנולוגיות חדשניות, תוך רכישת כלים יישומיים לעשייה בתחום. המגמה מיועדת למעוניינים לחקור, ליזום, לפתח, לעצב, להפעיל, להעריך ולהנהיג תוכניות חינוכיות בסביבות עתירות טכנולוגיה במערכות חינוכיות, קהילתיות, ארגוניות, תעשייתיות, או ממשלתיות; וכן למעוניינים לפתח קריירה אקדמית כחוקרים וכמורים בתחום של טכנולוגיות מתקדמות בחינוך באוניברסיטאות ובמכללות. בוגרי המגמה צפויים להשתלב במגוון תחומי תעסוקה, לדוגמה: מחקר, הנחיה, ריכוז והדרכה של שינוי חינוכי בסביבות עתירות טכנולוגיה במערכות חינוך פורמאליות ובלתי פורמאליות; עבודה במחלקות הדרכה של ארגונים, כגון תעשיות הידע (תעשיות הי-טק); עיצוב, פיתוח והערכה של סביבות למידה והדרכה עתירות טכנולוגיה ומשחקים חינוכיים; הוראה במוסדות להשכלה גבוהה, במכללות למורים, וכן בבתי-ספר וכן בבתי ספר המטמיעים טכנולוגיות חינוך. המגמה נרתמה לסייע למאמץ הלאומי להתאים את מערכת החינוך למאה ה- 21 ומציעה גם למורים המעוניינים להוות את חוד החנית בהובלת הטמעת התקשוב בבתי הספר להשתלב בתוכנית המ"א. תנאי קבלה (בנוסף לתנאי הקבלה הכלליים של החוג ללמידה, הוראה והדרכה) – תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל, בשני חוגים שאחד מהם חינוך. יידונו גם מועמדים בעלי תואר ראשון שאינו בחינוך. תלמידים אלו ידרשו ללימודי השלמה. – ציון ממוצע של 80 לפחות בכל אחד מחוגי הלימוד לתואר ראשון. – ציון של 80 לפחות בבחינת כניסה באנגלית. – ציון של 80 לפחות בכל קורס השלמה (לימודי השלמה ייקבעו במידת הצורך על בסיס החסרים בלימודים הקודמים על פי הראיון האישי ודרישות המגמה). מיון המועמדים  מיון המועמדים יתבסס על שאלון אישי, המלצות, כתיבת מאמר קצר, ציוני התואר הראשון, בחינת הכניסה באנגלית וראיון אישי. מסלולי לימוד הלימודים מתקיימים בשני מסלולים: מסלול עם תזה (מסלול א') מסלול עם תזה כולל לימודים בהיקף של 36 שעות שבועיות סמסטריאליות (שש"ס) וביצוע של עבודת גמר מחקרית (תזה). יש להגיש שתי עבודות סמינריוניות במסגרת קורסי המגמה עם מרצים שונים, המאפשרות התנסות מחקרית כהכנה לקראת ביצוע מחקר אמפירי בעבודת התזה. בנוסף, קיימת חובת השתתפות בסמינר המגמה לטכנולוגיות בחינוך. מסלול ללא תזה (מסלול ב') מסלול ללא תזה כולל לימודים בהיקף של 40 שש"ס וביצוע של פרויקט גמר. יש להגיש שתי עבודות סמינריוניות במסגרת קורסי המגמה עם מרצים שונים. בנוסף, קיימת חובת השתתפות בסמינר המגמה לטכנולוגיות בחינוך. זכאות לתואר זכאות לתואר מותנית בסיום הקורסים העיוניים ופרויקט הגמר במסלול ב', או התזה במסלול א', בציון 76 לפחות, על פי תקנון הלימודים לתואר שני. משך הלימודים תלמידי מסלול ב' יסיימו את כל חובות הלימודים בשנתיים, כולל הגשת פרויקט הגמר. תלמידי מסלול א' יסיימו את כל חובות הלימודים בשנתיים הראשונות, יתקשרו עם מנחה עד לתחילת השנה השנייה, יגישו הצעת מחקר באמצע השנה השנייה, יבצעו את המחקר ויכתבו את התזה בשנה השלישית, בסיומה יגישו אותה לשיפוט, על פי תקנון הלימודים לתואר שני. שקלול הציון הסופי הציון הסופי מורכב כלהלן:

מסלול עם תזה (מסלול א')

מסלול ללא תזה (מסלול ב')

תזה

40%

פרויקט גמר

30%

שתי עבודות סמינריוניות

30%

שתי עבודות סמינריוניות

30%

שאר הקורסים

30%

שאר הקורסים

40%

סה"כ:

100%

סה"כ:

100%

לימודי השלמה לימודי השלמה יידרשו במקרה הצורך, על בסיס החסרים בהשכלה של המועמד/ת. הדרישות והתנאים המדויקים של לימודי ההשלמה יהיו על פי הנהוג בחוג ללמידה, הוראה והדרכה. כל קורסי ההשלמה הנדרשים יינתנו במסגרת קורסים קיימים באוניברסיטת חיפה. תוכנית הלימודים במגמה תכנית הלימודים במגמה כוללת קורסי חובה, קורסי בחירה והשתתפות בסמינר המגמה, כמפורט בטבלה להלן.

שנה

סוג הקורס

מסלול לימודים עם תזה (מסלול א')

מסלול לימודים ללא תזה (מסלול ב')

שם הקורס

שש"ס

שם הקורס

שש"ס

א'

חובה

למידה בסביבה עתירת טכנולוגיה: סוגיות וגישות

4

למידה בסביבה עתירת טכנולוגיה: סוגיות וגישות

4

מחקר כמותי וסטטיסטיקה למ"א

4

מחקר כמותי וסטטיסטיקה למ"א

4

סמינר המגמה: "אדם, חינוך וטכנולוגיה"* חלקים א' ו- ב' (לא לשקלול)

 

סמינר המגמה: "אדם, חינוך וטכנולוגיה"* חלקים א' ו- ב' (לא לשקלול)

 

פרויקט גמר חלק א' – פיתוח

4

בחירה

שלושה קורסי בחירה (אחד מהם קורס מקוון במלואו)

12

שני קורסי בחירה (אחד מהם קורס מקוון המלואו)

8

סה"כ שש"ס בשנה א':

20

write my essay for me

 

20

ב'

חובה

קורס מתקדם בשיטות מחקר

4

פרויקט גמר חלק ב' – הפעלה

2

סמינר המגמה: "אדם, חינוך וטכנולוגיה"* חלקים ג' ו- ד' (לא לשקלול)

 

פרויקט גמר חלק ג' – הערכה וכתיבה

2

סמינר המגמה: "אדם, חינוך וטכנולוגיה"*  חלקים ג' ו- ד' (לא לשקלול)

 

בחירה

שלושה קורסי בחירה

12

ארבעה קורסי בחירה

16

סה"כ שש"ס בשנה ב':

16

 

20

סה"כ שש"ס בשנתיים:

36

 

40

*"אדם, חינוך וטכנולוגיה": סמינר המגמה לטכנולוגיות בחינוך

סדרת מפגשי הסמינר המדעי של המגמה (קוֹלוֹקְוִיּוּם) מפגישה את חברי הסגל, הסטודנטים ואורחים נוספים מאוניברסיטאות ומסגרות אחרות עם מחקרים וטכנולוגיות מתקדמות, במטרה להרחיב את הידע על למידה עתירת טכנולוגיה מזוויות מבט מגוונות. מפגשים אלו מתקיימים באופן קבוע בימי רביעי בשעות אחר הצהריים, אחת למספר שבועות, במהלך הסמסטרים א' ו- ב'. את הפעילות מובילים חברי הסגל האקדמי של המגמה בסיוע של דוקטורנטים. כל סטודנט משתתף במהלך לימודיו לתואר שני בארבעה חלקים של סמינר זה, חלק אחד בכל סמסטר.

רשימת הקורסים במגמה

קורסי חובה בשנה א'

מסלול לימודים עם תזה

313.4500

למידה בסביבה עתירת טכנולוגיה: סוגיות וגישות

שו"ת

4 שש"ס

313.4001

מחקר כמותי וסטטיסטיקה למ"א

שו"ת

4 שש"ס

313.4505

אדם, חינוך וטכנולוגיה–חלק א'

סמינר מגמה

לא לשקלול

313.4506

אדם, חינוך וטכנולוגיה–חלק ב'

סמינר מגמה

לא לשקלול

מסלול לימודים ללא תזה

313.4500

למידה בסביבה עתירת טכנולוגיה: סוגיות וגישות

שו"ת

4 שש"ס

313.4030

פרויקט גמר חלק א' – פיתוח (לתלמידי שנה א')

שו"ת

4 שש"ס

313.4001

מחקר כמותי וסטטיסטיקה למ"א

שו"ת

4 שש"ס

313.4505

אדם, חינוך וטכנולוגיה– חלק א'

סמינר מגמה

לא לשקלול

313.4506

אדם, חינוך וטכנולוגיה– חלק ב'

סמינר מגמה

לא לשקלול

 קורסי חובה בשנה ב'

מסלול לימודים עם תזה

 

קורס מתודולוגי מתקדם (לבחירה מהרשימה למטה בתיאום עם מנחה התזה)

שיעור

4 שש"ס

313.4505

אדם, חינוך וטכנולוגיה – חלק א'

סמינר מגמה

לא לשקלול

313.4506

אדם, חינוך וטכנולוגיה – חלק ב'

סמינר מגמה

לא לשקלול

 מסלול לימודים ללא תזה

313.4031

פרויקט גמר חלק ב' – יישום (המשך לקורס 313.4030, לתלמידי שנה ב')

שו"ת

2 שש"ס

313.4032

פרויקט גמר חלק ג' – הערכה וכתיבה (המשך לקורס 313.4031, לתלמידי שנה ב')

שו"ת

2 שש"ס

313.4505

אדם, חינוך וטכנולוגיה – חלק א'

סמינר מגמה

לא לשקלול

313.4506

אדם, חינוך וטכנולוגיה – חלק ב'

סמינר מגמה

לא לשקלול

 קורסי בחירה

313.4526

למידה ממולטימדיה: תיאוריה,מחקר ויישום (קורס מקוון במלואו[1])

סמינריון

4 שש"ס

313.4601

חשיבה ולמידה דרך מודלים ממוחשבים

סמינריון

4 שש"ס

317.4006

חקר ופיתוח סביבות למידה ממוחשבות

סמינריון

4 שש"ס

317.4044

מבוא למחקר בהוראת מדעים

סמינריון

4 שש"ס

317.4045

מועדון קריאה במדעי הלמידה

סמינריון

4 שש"ס

313.4522

אהבה, ביקורת, התנגדות: קריאות נבחרות

סמינריון

4 שש"ס

313.4510

למידה שיתופית מעורבת מחשב

סמינריון

4 שש"ס

313.4104

סוגיות נבחרות בתכנון לימודים

שיעור

4 שש"ס

313.4524

מבוא למשחק ולמידה

סמינריון

4 שש"ס

313.4523

חושבים עם מחשבים

שו"ת

4 שש"ס

316.4078

נעורים בעידן הדיגיטלי

סמינריון

4 שש"ס

313.4525

313.4527+

סוציולוגיה של האינטרנט

סמינריון

4 שש"ס

313.4515

eMobile Learning Communities (קורס מקוון במלואו באנגלית, מיועד גם לתלמידים מחו"ל)

סמינריון

4 שש"ס

319.4501

תקשורת תומכת וחלופית לאוכלוסיות שלהן ליקויי תקשורת

סמינריון

4 שש"ס

319.4502

טכנולוגיות סיוע

שיעור

4 שש"ס

 קורסים שלא יינתנו בתשע"ג

317.4005

פיתוח חשיבה סטטיסטית בסביבת חקר טכנולוגית

סמינריון

4 שש"ס

313.4035

ניתוח סביבות למידה טכנולוגיות (קורס מתקדם)

סמינריון

4 שש"ס

313.4504

למידה והוראה בסביבה מתוקשבת היברידית

שו"ת

4 שש"ס

313.4507

אדם, חינוך וטכנולוגיה – חלק ג'

סמינר מגמה

לא לשקלול

313.4508

אדם, חינוך וטכנולוגיה – חלק ד'

סמינר מגמה

לא לשקלול

318.4610

למידה על מערכות מורכבות

סמינריון

4 שש"ס

317.4028

תהליכי חשיבה מתמטית בסביבת לימודים ממוחשבת

סמינריון

4 שש"ס

317.4011

למידת חקר בקהילה מתוקשבת

סמינריון

4 שש"ס

317.4019

למידה באמצעות פרויקטים בסביבות עתירות טכנולוגיה

סמינריון

4 שש"ס

313.4518

רשתות חברתיות ושילובן בחינוך (קורס מקוון במלואו)

סמינריון

4 שש"ס

313.4509

ממשק אדם מחשב

סמינריון

4 שש"ס

318.4104

למידה ועיצוב חינוכי בנושאי טכנולוגיה ומדע בגיל הרך

סמינריון

4 שש"ס

 קורסים מתודולוגיים מתקדמים (לתלמידי מסלול לימודים עם תזה)

317.4003

שיטות מחקר איכותניות בחינוך מתמטי

שיעור

4 שש"ס

313.4102

שיטות מתקדמות במחקר כמותי: משוואות מבניות וניתוח רב-רמות

שיעור

4 שש"ס

316.4003

מחקר אתנוגרפי בחינוך- לכותבי תיזות – חלק א'

שיעור

2 שש"ס

316.4004

מחקר אתנוגרפי בחינוך- לכותבי תיזות – חלק ב' (קורס המשך ל- 316.4003)

שיעור

2 שש"ס

319.4586

הליכי מחקר יחידניים

שיעור

4 שש"ס

313.4103

מחקר נרטיבי בהקשר רב-תרבותי

סמינריון

4 שש"ס

[1]בקורס מקוון במלואו – המבוסס על למידה מהבית – לוח הזמנים המפורסם הוא פיקטיבי.

הערות לרשימת הקורסים · הסטודנטים מתבקשים להצטייד במחשב נייד ללימודיהם. · מיומנויות מחשב: במסגרת קורסי המגמה ישתמשו התלמידים במגוון טכנולוגיות למידה והוראה. לא יינתנו קורסים מיוחדים להוראת מיומנויות מחשב. התלמידים יילמדו אותן כחלק מהפעילויות בקורסים. · תלמידי מסלול א' יבחרו בשנה ב' קורס מתודולוגי מתקדם בתאום עם המנחה. · שתי העבודות הסמינריוניות חייבות להתבצע במסגרת קורסים המוגדרים כסמינריונים (להבדיל מקורסי שו"ת) של המגמה לטכנולוגיות בחינוך. אין לבצע שתי עבודות סמינריוניות אצל אותו מרצה. עבור תלמידי מסלול א', מומלץ לקחת שתי עבודות סמינריוניות במהלך השנה הראשונה – אחת בכל סמסטר. · כל סטודנט במגמה חייב לקחת לפחות קורס מקוון אחד, ולא יותר מאשר שני קורסים מקוונים, במהלך הלימודים לתואר שני. קורסי חובה וציון המינימום הנדרש בהם  תלמידי מסלול לימודים עם תזה (מסלול א') חייבים לקבל ציון 85 לפחות בכל קורסי החובה של שנה א'. תלמידי מסלול לימודים ללא תזה (מסלול ב') חייבים לקבל ציון 80 לפחות בכל קורסי החובה של שנה א'.
עודכן: 4/9/2012

* שם התוכנית כיום הוא התוכנית לתואר שני בטכנולוגיות בחינוך

* שם התוכנית כיום הוא התוכנית לתואר שני בטכנולוגיות בחינוך