Can I Buy Real Phentermine Online מובילים חדשנות טכנולוגית בבתי הספר, בהדרכה, ובתעשייה. שילוב של למידה ﬠיונית עם התנסות בﬠיצוב, הפﬠלה ומחקר של סביבות למידה מוגברות טכנולוגיה. מיטב המומחים בארץ ללמידה ולהוראה בסביבות מוגברות טכנולוגיה. יחס אישי וחוויית למידה שיתופית בקהילות למידה.

המגמה לטכנולוגיות בחינוך

סגירת תפריט
X