תנאי קבלה

תנאי הקבלה (בנוסף לתנאי הקבלה הכלליים) – התוכנית לטכנולוגיות בחינוך

  • תואר ב"א ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל, בשני חוגים שאחד מהם חינוך. יידונו גם מועמדים בעלי תואר ראשון שאינו בחינוך. תלמידים אלו ידרשו ללימודי השלמה.
  • ממוצע של 80 לפחות בכל אחד מחוגי הלימוד לתואר ראשון.
  • ציון של 80 בבחינת כניסה באנגלית לתואר מוסמך של החוג לחינוך.
  • מיון המועמדים יתבסס על שאלון אישי, המלצות, כתיבת מאמר קצר, ציוני התואר הראשון, בחינת הכניסה באנגלית וראיון אישי.