התוכנית לטכנולוגיות בחינוך מציעה ללומדים בתוכנית שתי מלגות (בהתאם לתקנונים שבדפי המלגות):

בנוסף, אוניברסיטת חיפה מציעה מספר אפשרויות למלגות דרך הרשות ללימודים מתקדמים:

  • מלגות הצטיינות
  • מלגות מחקר
  • מענקי מחקר ופרסום מאמרים
  • סיוע להשתתפות בכנסים

*הערה: המידע בדף זה נועד לסייע בתכנון לימודכם בתוכנית לטכנולוגיות בחינוך. עם זאת, המידע המלא והכללים המחייבים מצויים בשנתון האוניברסיטה ובאתר הרשות ללימודים מתקדמים. בכל מקרה של אי התאמה, יש להסתמך על השנתון.