מערכת שעות תשע"ד

  • יתכנו שינויים במערכת השעות בהמשך.

סמסטר ב'

(הקשה על שם הקורס מובילה לאתר הקורס)

סמסטר ב
8:00-10:00
קורס חובה לשנה א'
מחקר עיצוב א': עיצוב ופיתוח למידה שיתופית מוגברת טכנולוגיה
313.4050ב01
פרופ' יעל קלי
4 שש"ס     FLS חדר 2 (מרכזי)
 
 
 
 
 
 
 
   
קורס חובה מקוון, א-סינכרוני לתלמידי מסלול תזה בלבד
 
מחקר איכותני
316.4094א01
 
ד"ר חדווה איל
2 שש"ס מקוון
 
רישום ידני ע"י גב' יעל מישורי בכמן
10:00-12:00

קורס חובה לשנה ב' במסלול   פרויקט גמר

מחקר עיצוב חלק ג': ניתוח נתונים, הסקת מסקנות וכתיבת דו"ח מדעי
313.4052ב01
ד"ר אורנית שגיא
2 שש"ס     FLS חדר 1 (כניסה)

  
12:00-14:00
קורס בחירה, סמינריון
קורס מבוא למשחקים דיגיטליים ולמידה
313.4524א01
ד"ר שרית ברזלי
4 שש"ס
 
 
 
 
 
קורס בחירה, סמינריון
למידה
עם מודלים ממוחשבים
313.4601
ד”ר שרונה ט. לוי
(4 נ"ז)
קורס בחירה, סמינריון
ידע וחינוך בלתי פורמלי בעידן הדיגיטלי
 316.4127א01
ד”ר אורן גולן
4 שש"ס 
 
 
 
14:00-16:00
16:00-18:00

קורס חובה, שנה ב' למסלול תזה
שיטות כמותיות במחקר חינוכי
313.4006ב01
ד"ר חגי קופרמינץ
4 שש"ס

 

קורס חובה, שנה ב' ההתמחות בחדשנות וביזמות
יזמות אימפקט
4 שש"ס

 

קורס חובה לשנה א' ולשנה ב'
יישום טכנולוגיות חינוכיות בשטח
ד"ר יותם הוד
313.4548ב01
1 שש"ס

FLS

18:00-20:00  

סמסטר א'

(הקשה על שם הקורס מובילה לאתר הקורס)

סמסטר א

8:00-10:00

קורס חובה לשנה א'
 מבוא למדעי הלמידה
 וללמידה שיתופית מוגברת טכנולוגיה 
313.4546א01


ד"ר יותם הוד
4 שש"ס

FLS 2

  

קורס בחירה מקוון, א-סינכרוני
 נעורים בעידן הדיגיטלי
316.4078א01
ד"ר אורן גולן
4 שש"ס מקוון

10:00-12:00

קורס חובה לשנה ב' במסלול פרויקט גמר
 מחקר עיצוב חלק ב': שאלת מחקר, בניית כלים, הפעלה ואיסוף – יישום 
313.4051א01


ד"ר אורנית שגיא
2 שש"ס

FLS 1

 

12:00-14:00


ד"ר שרית ברזלי
4 שש"ס

FLS 1

קורס בחירה, סמינריון 
 פיתוח חשיבה מיחשובית
313.4542ב01


פרופ' שרונה ט. לוי
4 שש"ס

208 בנין חינוך

קורס בחירה, סמינריון
תאוריה ומעשה בלמידת מייקרים
פרופ' יעל קלי ומר יובל שגב
4 שש"ס
 
 FLS חדר 3 (חוקרים)

14:00-16:00

16:00-18:00

קורס חובה לשנה א' ולשנה ב'
 קהילה לומדת על ההתפתחויות בעידן הטכנולוגי ב
ד"ר יותם הוד
313.4547א01
1 שש"ס

FLS

  • יתכנו שינויים במערכת השעות בהמשך.