דוקטורט בחוג למדעי הלמידה וההוראה

ניתן ללמוד לתואר שלישי במסגרת החוג למדעי הלמידה וההוראה, בהנחיית חבר/ת סגל מהתוכנית לטכנולוגיות בחינוך, לאחר יצירת קשר עם מנחה מבין חברי וחברות סגל התוכנית. 

המסלול מיועד לתלמידים בעלי תואר שני במסלול תזה, אשר מעוניינים להתפתח בתחום הטכנולוגיות בחינוך באמצעות מחקר מעמיק ואינטנסיבי. 

תלמידי התואר השלישי מהווים קהילת למידה המעורבת במחקרי חברי הסגל ולעיתים גם בהוראת תלמידי התואר השני. תוכנית התואר השלישי בחוג למדעי הלמידה וההוראה כוללת מספר קורסים,אשר שמים דגש על הכתיבה והביצוע של מחקר הדוקטורט.  אורך התוכנית הוא ארבע שנים. 

תלמידים מצטיינים יכולים לבחור במסלול דוקטורט ישיר, שבו משלימים תואר שני ושלישי בזמן קצר יותר. 

פרטים נוספים ניתן למצוא באתר החוג למדעי הלמידה וההוראה ובאתר הרשות ללימודים מתקדמים