* שם התוכנית כיום הוא התוכנית לתואר שני בטכנולוגיות בחינוך

התוכנית לטכנולוגיות בחינוך פועלת לקדם את ההבנה של תלמידיה בנוגע למכלול ההיבטים ההגותיים, המחקריים והיישומיים של קשרי הגומלין בין טכנולוגיות חדשניות לבין תהליכים חינוכיים, בכל הרמות של מערכות חינוך והדרכה. התוכנית מכשירה את תלמידיה לעסוק במחקר של טכנולוגיות חינוכיות, תהליכי למידה, הדרכה והוראה בסביבות עתירות טכנולוגיה, עיצוב סביבות למידה עתירות טכנולוגיה ותהליכי הערכה חינוכית. כמו כן, מכשירה התוכנית את תלמידיה למלא תפקידים מרכזיים בהתמודדות של מערכות חינוכיות עם תהליך הפיתוח וההטמעה של טכנולוגיות חדשניות, תוך רכישת כלים יישומיים לעשייה בתחום.

תוכנית זאת מיועדת למעוניינים ליזום, לפתח, לעצב, להפעיל ולהעריך תוכניות חינוכיות בסביבות עתירות טכנולוגיה במערכות חינוכיות, קהילתיות, ארגוניות, תעשייתיות, או ממשלתיות; וכן למעוניינים לפתח קריירה אקדמית כחוקרים וכמורים בתחום של טכנולוגיות מתקדמות בחינוך באוניברסיטאות ובמכללות.

התוכנית מתמקדת בתהליכי הלמידה וההוראה של לומדים (צעירים ומבוגרים), אשר לומדים בסביבות למידה מוגברות טכנולוגיה. סביבות אלו, הינן מגוונות וכוללות סביבות פורמליות או בלתי פורמליות, תוך- או חוץ-כיתתיות. הסטודנטים הלומדים בתוכנית חווים, לומדים ומעריכים תהליכי למידה והוראה אלו. הם עוסקים בעיצוב סביבות מסוג זה, מעמיקים בעקרונות העומדים בבסיסן, בתהליכי הלמידה, שהן מאפשרות, בהערכתן ובמחקרן. עשייה זו במסגרת התכנית לתואר שני בטכנולוגיות בחינוך מאפשרת לקדם את ההבנה של הלומדים בה ביחס למכלול היבטים הקשורים לחינוך, ולטכנולוגיה ולקשרי הגומלין בין טכנולוגיות בחינוך ובין תהליכים חינוכיים.

בתוכנית לטכנולוגיות בחינוך אפשרות להתמחות ביזמות ובחדשנות בטכנולוגיות בחינוך:

ההתמחות הינה שיתוף פעולה של התוכנית לטכנולוגיות בחינוך ושל המעבדות לחדשנות וליזמות (HIL), במטרה לערוך חיבור בין יזמות, חדשנות וטכנולוגיות בחינוך. ההתמחות מאפשרת ללומדים בה לעסוק באופן מעמיק ויצירתי באתגרים חינוכיים, פדגוגיים וחברתיים העולים במערכות החינוך השונות ולחקור אותם מנקודות מבט שונות, ולקדם את הפתרונות המוצעים לאתגרים אלו, לכדי מיזמים חדשניים. העמקה בתכנים אלו מתאפשרת על בסיס הידע הקיים בתוכנית לתואר שני בטכנולוגיות בחינוך ובמעבדות החדשנות והיזמות, ומלווה על ידי מומחים מהאקדמיה ומהתעשייה. בוגרי התוכנית זכאים לתואר M.A. בטכנולוגיות בחינוך, עם התמחות ביזמות וחדשנות.

הלימודים בתוכנית לטכנולוגיות בחינוך מתקיימים בשני מסלולים: מסלול תזה ומסלול פרוייקט גמר.

בוגרי התוכניות צפויים להשתלב במגוון תחומי תעסוקה, לדוגמה:

  • קריירה אקדמית בתחום של טכנולוגיות חינוכיות; הוראה במוסדות להשכלה גבוהה, במכללות למורים, וכן בבתי–ספר שמלמדים נושאים הקשורים לטכנולוגיות חינוכיות;
  • הנחיה, ריכוז והדרכה בתחום טכנולוגיות חינוכיות מתקדמות במערכות חינוך פורמאליות ובלתי פורמאליות;
  • עבודה במחלקות הדרכה של ארגונים, כגון תעשיות הידע (תעשיות הי–טק);
  • פיתוח תוכנות, משחקים ולומדות חינוכיים;
  • עיצוב ופיתוח סביבות לימוד והדרכה מתוקשבות;
  • ייעוץ לקובעי המדיניות בדרג המקומי-קהילתי, בדרג המקומי-קהילתי ובדרג הארצי.
 

התוכנית לטכנולוגיות בחינוך – ד"ר שרית ברזלי, ראשת התוכנית בשנים 2018-2020

 

סיור וירטואלי במרחב הלמידה העתידי – התוכנית לטכנולוגיות בחינוך

 המרכז לפיתוח מדע אזרחי בבית הספר (TCSS) – פרופ' יעל קלי, ראש המרכז

שולחן חול המשלב מציאות רבודה ללימוד טופוגרפיה – ד"ר יותם הוד (ראש התוכנית)