יושרה אקדמית

מבוא

בתוכנית לטכנולוגיות בחינוך, אנו מקפידים על יושרה אקדמית. מניסיוננו, יושרה והגינות מאפיינים את רוב הסטודנטים שלנו, ועבורם ההקפדה הנדרשת ברורה מאליה. עם זאת, ברצוננו להדגיש כמה נורמות התנהגותיות ומספר כללים ספציפיים הנוגעים ללימודים, כתיבה, מחקר ופרסום.

דף זה נועד לספק הסבר ראשוני על טבעה של יושרה אקדמית והכללים המחייבים הנהוגים לגביה.

מהי יושרה אקדמית?

יושרה אקדמית מוגדרת כמחויבות, אפילו לנוכח קשיים, לחמישה ערכים יסודיים:

כנות (honesty) – קידום החיפוש אחר אמת וידע באמצעות דרישה לכנות אישית ואינטלקטואלית בלמידה, בהוראה, במחקר ובשירות.

מדיניות האוניברסיטה מגנה בצורה גורפת העתקה, רמייה, שקריות, הונאה, גניבה וכל התנהגות לא ישרה אחרת שמסכנת את הזכויות והרווחה של הקהילה האקדמית ומפחיתה מערכם של התארים האקדמיים.

אמון (trust) – טיפוח אוירה של אמון הדדי, עידוד חליפין חופשי של רעיונות ומתן אפשרות לכל אדם למצות את מלוא הפוטנציאל שבו.

קידום אמון נעשה, בין השאר, על-ידי סטודנטים שכותבים עבודות בצורה ישרה ומלאת מחשבה ועל-ידי רשויות האוניברסיטה שקובעות הנחיות ברורות למטלות ולהערכת עבודות של סטודנטים, מכתיבות סטנדרטים אקדמיים ברורים ועקביים ושתומכות במחקר כנה ונטול פניות.

הוגנות (fairness) – ייסוד סטנדרטים, פרקטיקות, ותהליכים ברורים וצפייה להוגנות באינטראקציות בין התלמידים, סגל המרצים והסגל המנהלי.

הערכה מדויקת והוגנת של ביצועי הסטודנטים נחוצה בתהליך רכישת ההשכלה. עבור סטודנטים, מרכיבים חשובים של הוגנות הם יכולת חיזוי, ציפיות ברורות ותגובה עקבית וצודקת לחוסר יושר. המרצים זכאים לצפות גם הם ליחס הוגן, לא רק מהסטודנטים, אלא גם מעמיתיהם ומהסגל המנהלי.

כבוד (respect) – הכרה באופיו המשתף של תהליך הלמידה והערכת טווח רחב של דעות ורעיונות.

על מנת שההוראה והלמידה יהיו מתגמלים ככל שאפשר, נדרשת השתתפות פעילה וכבוד הדדי. סטודנטים ומרצים חייבים לכבד את עצמם ואת האחרים כפרטים, ולא רק כאמצעים להשגת מטרה. סטודנטים מפגינים כבוד בכך שמגיעים לכיתה בזמן, מקשיבים למרצה, מאזינים לנקודות השקפה אחרות, מופיעים מוכנים לשיעור ותורמים לדיונים, עומדים במועדים שנקבעו להגשות ומבצעים את המוטל עליהם כמיטב יכולתם; מרצים מראים כבוד בכך שמתייחסים ברצינות לרעיונות הסטודנטים, מספקים משוב מלא וכן על עבודת הסטודנטים, מעריכים את שאיפות ומטרות הסטודנטים ומכירים בהם כפרטים.

אחריות (responsibility) – התמיכה באחריות אישית ותלות בנקיטת פעולה לנוכח עשיית רע.

מתוך: The Fundamental Values of Academic Integrity – The Center for Academic Integrity of Duke University.


יושרה אקדמית בפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה

יעדי הפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה כוללים הקניה, הרחבה, והעמקת ידע בתחום החינוך והמחקר. משימות אלו מחייבות הקפדה על יושרה בכל תחומי הפעילות האקדמית והמחקרית, לרבות במהלך שעורים, ביצוע משימות מחקריות, הרצאות בכנסים, פרסומים מדעיים והופעות בתקשורת. יושרה אקדמית היא תנאי לאמון במחקר ובידע שהאוניברסיטה מקדמת, ובתארים שהיא מעניקה לבוגריה.

נושא היושרה האקדמית קשור לתקנון המשמעת שמתפרסם בשנתון האוניברסיטה. כמו כן, יושרה אקדמית קשורה לכללים ולנהלים המפורטים בתקנון ללימודי תואר שני ושלישי המתפרסם באתר הרשות ללימודים מתקדמים. מומלץ לעיין בתקנונים אלו.

כללי שמירה על יושרה אקדמית


שמירה על יושרה אקדמית כוללת, בין השאר:

 • הימנעות מהונאות והעתקות בבחינות ועבודות-בית
 • הימנעות משימוש חוזר בעבודות
 • הימנעות מקניית עבודות או חלקן (דרך האינטרנט או בכל דרך אחרת)
 • הימנעות מהצגת מידע שיקרי ו/או מטעה במטלה, עבודה, מחקר, הרצאה, ופרסום
 • הימנעות מהטעיה, דיווח כוזב, והצגת מידע שיקרי על מנת לקבל הקלות ודחיות
 • הימנעות מסיוע לסטודנט אחר לבצע עבירה
 • הימנעות מהטיות ומפגיעה על רקע שונות.
 • ביצוע מחקר בדרך המכבדת את הנבדקים באופן התואם את כללי האתיקה במחקר. פירוט ניתן למצוא בתקנון ועדת האתיקה האוניברסיטאית וכן בתקנונים של ארגונים אקדמיים-מחקריים, כגון: AERA ו- APA.
 • כתיבה אקדמית מחייבת ציון ואזכור כל המקורות לחמרים ולרעיונות המוצגים בעבודה.
 • ביצוע עצמאי של עבודות אקדמיות
 • פרסום של עבודה אקדמית – במסגרת כתב עת, ספר, הרצאה ביום עיון או בכנס, באינטרנט, או באמצעי תקשורת כלשהו – במהלך לימודי המ.א., או אחריהם, ייעשה בידיעתו, בהסכמתו ובפיקוחו של מנחה התיזה, תוך נתינת קרדיט הולם למנחה העבודה ולאוניברסיטה. על הסטודנט לדון ולקבוע מראש עם מנחה העבודה לגבי סדר שמות המחברים.
 • תלמיד לתואר שני המגיש עבודה בחוג ללמידה, הוראה והדרכה, חייב לחתום במועד ההגשה על "טופס יושרה אקדמית" (טופס עמידה בכללים אתיים).
מחקרים בהם מעורבים ילדים

מחקרים בהם מעורבים ילדים יכללו חתימות על מכתב הסכמה המיועד לילדים ומנוסח בשפה המתאימה לגילם ולמידת בגרותם. זה יהיה מכתב נוסף לטופס ההסכמה עליו חותם הורה או אפוטרופוס. וועדת האתיקה של הפקולטה לחינוך מקפידה על דרישה זו, המבוססת על האמנה בדבר זכויות הילד.

במסמך שבקישור הבא ניתן למצוא כללים מנחים קצרים בעניין זה: Guidance Note 1: Research Involving Children (מתוך האתר של UCL – University College London).

מידע נוסף בנושא מחקר עם ילדים תוכלו למצוא באתר הבא (בקישור הראשון שכותרתו Research involving children): 

Research with children and young people.

הערות נוספות לגבי תהליך קבלת האישור האתי

 


1. חשוב לזכור שיש להשלים את תהליך קבלת האישור האתי לפני תחילת ביצוע המחקר.

2. בעת הגשת בקשה חדשה מומלץ ראשית להוריד את הטפסים העדכניים ביותר מאתר הוועדה. 

3. חשוב לוודא אחידות במסמכים השונים.  למשל, על תיאור המחקר בתקציר להיות תואם לתיאור שמופיע במכתבים לנבדקים; צירוף פרק כלי מחקר להצעה וכולי. 

 

כללי כתיבה אקדמית


משאבים נוספים

 • אתר וועדת האתיקה למחקר בבני אדם של הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה.
 • נוהל האוניברסיטה בנושא מחקרים בבני אדם
 • "חמישה משפטים יותר מדי: יעקב בורק מתנצל ונפרד", מוסף הארץ, 23.8.12. הסופר והפובליציסט יעקב בורק מתאר את הנסיבות שהובילו להפסקת פרסום טוריו בעיתון הארץ ומנסה להסביר מדוע כשל בשימוש ראוי במקורות.
 • אתר "לאתיקה" להעצמת המודעות האתית בכל הקשור להתנהלות באמצעות הטכנולוגיות ובמרחב המקוון. באתר זה מרוכז מידע בכל הקשור לפיתוח מודעות אתית, חומרי עיון בהבטים שונים של האתיקה, תוך מיקוד באתיקה במרחב דיגיטאלי. האתר נבנה על ד"ר עידית אבני וד"ר אברום רותם.