לתוכנית צוות חוקרים ומורים מנוסים בעלי תחומי עניין מגוונים. צוות זה מנהל מחקרים ופרויקטים שונים, אשר זוכים בהכרה במקומות רבים בארץ ובעולם. חברי הסגל מעורבים בעשייה חינוכית בארץ ומשתתפים בדיונים ציבוריים על חינוך בכלל ועל טכנולוגיות מתקדמות בחינוך בפרט.

סגל התוכנית

עוזרות הוראה