יעל מישורי בכמן

מרכזת תארים מתקדמים בחוג למדעי הלמידה וההוראה
דוא"ל:  ymishory@univ.haifa.ac.il
חדר: 431 טלפון: 04-8288380
שעת קבלה: בתאום מראש