שירי קאשי

מנהלת מרחב הלמידה העתידי (FLS)
דוא"ל: linksfls@edtech.haifa.ac.il 
שעת קבלה: בתאום מראש