13.07.2020

אנחנו שמחים לברך את ד"ר אסנת זוהר ואת ד"ר שרונה ט. לוי על ההצגות והפרסומים העוסקים במחקרן המרתק, בנושא למידה עם סביבת אֵלִי-כֶּם ELI-Chem, Embodied Learning Interactive Chemistry של מושגים מרכזיים בכימיה. 

במסגרת המחקר פיתחו החוקרות את הסביבה אֵלִי-כֶּם ELI-Chem, Embodied Learning Interactive Chemistry. סביבה זו מתמקדת בלמידה של מושגים מרכזיים בכימיה ברמה של תיכון – קישור כימי, כוחות חשמליים ואנרגיה כימית. הלמידה בסביבה מתבססת על תיאוריית "למידה מעוגנת-גוף" המדגישה את הקשר בין פעולה וחשיבה. 

ההתנסות בסביבה כוללת התנסות פיזית עם העולם המולקולרי: התלמידים מגלמים בצורה פיזית את תנועתו של אטום אחד לקראת אטום אחר וחווים את כוחות המשיכה והדחייה החשמליים. בנוסף, תנועה זו של האטום מייצרת גרף המתאר את שינויי האנרגיה כתלות במרחק בין שני האטומים. הסביבה מאפשרת ארבעה סוגים של מעורבות פיזית הנבדלים זה מזה בטווח התנועה והכוחות (ראו תמונה): צפייה בסרט ווידאו (ללא תנועה), הזזת אטום עם עכבר (טווח קטן, כוח קטן), הזזת אטום עם ג'ויסטיק (טווח בינוני, כוח קטן) והזזת אטום באמצעות התקן האפטי, המאפשר להרגיש את כוחות המשיכה והדחייה (טווח גדול, כוח גדול).

ממצאי המחקר הראו כיצד ההתנסות הפיזית, ובמיוחד היכולת להרגיש את הכוחות, סייעה בהבנת מודל הכוחות של הקישור הכימי וביכולת לנמק את שינויי האנרגיה בהתבסס על מודל זה. סביבה זו יכולה גם לתרום להוראת הקשר הכימי שכן היא כלי ייחודי לייצוג חזותי דינמי של תהליך הקישור.

מחקר זה נתמך על ידי מלגה ע"ש יובל נאמן מטעם משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל.

ד"ר אסנת זוהר וד"ר שרונה ט. לוי הציגו היבטים שונים מהמחקר בכנסים:

  • IDC 2020: Interaction Design and Children
  • ECRICE, 15th European Conference on Research in Chemistry Education
  • AERA Annual Meeting (במסגרת שולחנות עגולים)

את המאמרים:

 Zohar, A.R. & Levy, S.T. (2020). What do Atoms Feel? Understanding Forces and Energy in Chemical Bonding through the Eli-Chem Environment. IDC 2020: Interaction Design and Children, June 21-24, 2020, London, UK.

 Zohar, A.R. & Levy, S.T. (2020). Developing conceptual understanding in chemistry through embodied experiences. Part of the "Developing conceptual understanding in chemistry through technology or instructional measure" symposium. ECRICE, 15th European Conference on Research in Chemistry Education, Weizmann University, Israel, 6-8 July, 2020.

 Zohar, A.R. & Levy, S.T. (2020). Learning progression for chemical bonding based on learning with the ELI-Chem simulation. ECRICE, 15th European Conference on Research in Chemistry Education, Weizmann University, Israel, 6-8 July, 2020.

 Zohar, A. R. & Levy, S. T. (2020, Apr 17 – 21) Which Forces Does Atom Feel? Embodied Experiences of Chemical Bonds With the ELI-Chem Learning Environment [Roundtable Session]. AERA Annual Meeting San Francisco, CA http://tinyurl.com/u5yfosf (Conference Canceled)