סמסטר א' – סמסטר חורף 

תחילת הלימודים:

יום ראשון, ה' חשון, תשע"ט, 14.10.18
טקס פתיחת שנת הלימודים: 
יום רביעי, ח' חשון, תשע"ט, 17.10.18 (בין השעות 12:00-14:00)
 
בחינה פסיכומטרית (מועד דצמבר):
יום שישי, כ"ט כסלו, תשע"ט, 7.12.18

ויום ראשון, א טבת, תשע"ט, 9.12.18.

חופשת חנוכה:

יום ראשון, ט טבת, תשע"ט, 9.12.18.

חופשת חג המולד:

יום שני, י"ז טבת, תשע"ט, 25.12.18.

סיום סמסטר א':

יום שישי, י"ב שבט, תשע"ט, 18.1.19.

*בחינות סמסטר א':

מועד א': מיום ראשון, י"ד שבט, תשע"ט, 20.1.18
עד יום שישי, ג אדר א, תשע"ט, 8.2.19
מועד ב': מיום ראשון, ה אדר א, תשע"ט, 10.2.19, עד יום שישי, י"ז אדר א, תשע"ט, 22.2.19.
סמסטר ב' – סמסטר אביב

תחילת הלימודים:

יום ראשון, י"ט אדר א, תשע"ט, 24.2.19.

תענית אסתר:

יום רביעי, י"ג אדר ב, תשע"ט, 20.3.19.(הלימודים מסתיימים בשעה 18:00).
חופשת פורים:
יום חמישי, י"ד אדר ב, תשע"ט, 21.3.19.
בחינה פסיכומטרית (מועד מרץ):

ימים רביעי – חמישי, י"ב- י"ג ניסן, תשע"ט, 17-18.4.2019

חופשת פסח:

מיום רביעי, י"ב ניסן, תשע"ט, 17.4.19, עד יום שישי, כ"א ניסן, תשע"ט, 26.4.19.
הלימודים יתחדשו ביום ראשון, כ"ג ניסן, תשע"ט, 28.4.19.
ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה:

יום רביעי, כ"ו ניסן, תשע"ט, 1.5.19. (הלימודים מסתיימים בשעה 18:00)

עצרת יום הזיכרון לשואה ולגבורה:

יום חמישי, כ"ז ניסן, תשע"ט, 2.5.19(בין השעות 12:00-14:00).
עצרת יום הזיכרון לחללי צה"ל:               יום שלישי, ב' אייר, תשע"ט, 7.5.19 (בין השעות 12:00- 14:00)

(הלימודים מסתיימים בשעה 18:00)

יום הזיכרון לחללי צה"ל (אין לימודים):     יום רביעי, ג' אייר, תשע"ט, 8.5.19.

חופשת יום העצמאות:

יום חמישי, ד' אייר, תשע"ט, 9.5.19.

יום הסטודנט: ייקבע

סיום סמסטר' ב':

יום שישי, י"א סיוון, תשע"ט, 14.6.19.

*בחינות סמסטר ב':

מועד א':

מיום ראשון, י"ג סיוון, תשע"ט, 16.6.19, עד יום שישי, ב תמוז, תשע"ט, 5.7.19.
מועד ב':
מיום ראשון, ד תמוז, תשע"ט, 7.7.19, עד יום שישי, ט"ו תמוז, תשע"ט, 19.7.19.
סמסטר קיץ

**תחילת סמסטר קיץ:

יום ראשון, י"א תמוז, תשע"ט, 14.7.19.

***חופשת סיום צום הרמדאן: 

טרם ידוע
****חופשת סיום צום הקורבן: 
טרם ידוע

חופשת ט' באב:

יום ראשון, י' באב, תשע"ט, 11.8.19
סיום סמסטר קיץ:

יום שישי, ו אלול תשע"ט, 6.9.19.

*בחינות סמסטר קיץ:

מועד א':  יום ראשון, ח אלול תשע"ט, 8.9.19 ועד ליום שישי, כ אלול תשע"ט 20.9.19.

מועד ב':   יום רביעי, ג תשרי תש"פ, 2.10.19 ועד ליום חמישי, י"א תשרי תש"פ,  10.10.19 (אפשרית עד ה-25.10.19)

חופשות:

חופשת ראש השנה: יום ראשון, כ"ט אלול תשע"ט, 29.9.19 ועד ליום שלישי, ב' בתשרי תש"פ, 1.10.19.
חופשת יום כיפור: ימים שלישי-רביעי, ט-י תשרי תש"פ, 8-9.10.2019

חופשת סוכות: יום ראשון, י"ד תשרי תש"פ, 13.10.19 ועד ליום שני, כ"ב תשרי תש"פ, 21.10.19.

פתיחת שנת הלימודים תש"פ: 27.10.19

* במועדי הבחינות תיתכן גלישה מעבר לתאריכים המצוינים
** תחילת סמסטר קיץ מקביל לשבוע האחרון של בחינות מועד ב'
***עדיין לא ידוע מועד מדויק
**** עדיין לא ידוע מועד מדויק
בשל מיעוט מופעים בימי חמישי בסמסטר ב', יינתן יום לימודים נוסף ליום זה כדלקמן: יום הלימודים הנוסף יתקיים ביום שני, ה-10.6.19. לפיכך השיעור האחרון בסמסטר ב של יום שני יתקיים בתאריך ה-3.6.19.