מערכת תש"ף

סמסטר שני

8:00-10:00

מחקר עיצוב חלק א' 313.4050 פרופ' יעל קלי (4 נ"ז, חובה שנה א' במסלול פרויקט)

מחקר עיצוב חלק ג'  313.4052 ד"ר אורנית שגיא (2  נ"ז, חובה שנה ב' במסלול פרויקט)

שיטות כמותיות במחקר חינוכי 313.4006 ד"ר חגי קופרמינץ (4 נ"ז, חובה במסלול תזה)

הטמעת רפורמות בבתי ספר 313.4562 ד"ר אלונה פורקוש ברוך

 (4 נ"ז, מקוון במלואו)

10:00-12:00

לומדים באינטרנט: חברה וחינוך בלתי פורמלי במרחב הדיגיטלי – חלק ב' 313.4568 ד"ר אורן גולן (2 נ"ז, שנתי) 

12:00-14:00

מדע אזרחי 313.4561 פרופ' יעל קלי (4 נ"ז)

פיתוח חשיבה סטטיסטית בקהילת למידה 317.4048 פרופ' דני בן-צבי (4 נ"ז)

פיתוח 

חשיבה מיחשובית

313.4542 ד"ר שרונה ט. לוי  (4 נ"ז)  

14:00-16:00

16:00-18:00

צוותא באחריות הקהילה 313.4506 חובה FLS

 

קורס חובה לכל המסלולים קורס חובה מסלול תזה קורס חובה במסלול פרויקט (מחקר עיצוב) קורס בחירה פא"פ קורס בחירה היברידי קורס מקוון במלואו

סמסטר ראשון

8:00-10:00

למידה
בסביבה עתירת טכנולוגיה: סוגיות וגישות
313.4500
פרופ' דני בן-צבי
(4 נ"ז, חובה שנה א')

FLS 2

מחקר
עיצוב חלק ב'  313.4051
ד"ר אורנית שגיא
(2
נ"ז, חובה שנה ב' במסלול מחקר עיצוב)
FLS 1

 

 

נעורים
בעידן הדיגיטלי
316.4078
ד"ר אורן גולן
(4 נ"ז, מקוון במלואו)

למידה
ממולטימדיה: תיאוריה, מחקר ועיצוב
313.4526
ד"ר שרית ברזלי
(4 נ"ז, מקוון במלואו)

10:00-12:00

גישות
חדשניות לגישור מחקר ופרקטיקה במדעי הלמידה
313.4566
פרופ' יעל קלי
(4 נ"ז) היברידי

FLS 3  

לומדים
באינטרנט: חברה וחינוך בלתי פורמלי במרחב הדיגיטלי – חלק א'

313.4567

ד"ר אורן גולן

(2 נ"ז, שנתי)

FLS 1

 

12:00-14:00

מחקר
איכותני: בפיתוח פדגוגי
313.4007
ד"ר נורית דויטש נוביס
(4 נ"ז, חובה במסלול תזה)

בניין חינוך חדר 466

מרחבי
למידה עתידיים
313.4549
ד"ר יותם הוד
(4 נ"ז)

FLS 2

איך
אתם יודעים? חשיבה אפיסטמית ולמידה בעידן המידע
313.4530
ד"ר שרית ברזלי
(4 נ"ז, פא"פ)

FLS 1

למידה
עם מודלים ממוחשבים
313.4601
ד”ר שרונה ט. לוי
(4 נ"ז)

FLS 3

14:00-16:00

16:00-18:00

צוותא
באחריות הקהילה
313.4505 חובה
FLS

 

 

קורס חובה לכל המסלולים קורס חובה מסלול תזה קורס חובה במסלול פרויקט (מחקר עיצוב) קורס בחירה פא"פ קורס בחירה היברידי קורס מקוון במלואו
קורסים נוספים שניתן לקחת באישור ראש התכנית:

מספר קורס

שם הקורס

שש"ס

מרצה

סמסטר

יום

שעות

חוג

תוכנית / התמחות

התניה לרישום

הערות

313.3111

קורס מבוא למיינדפולנס

2

ד"ר אביבה ברקוביץ אוחנה

א

מקוון

למידה הוראה והדרכה

לימודי תעודת הוראה ו BA

על בסיס מקום פנוי

שיעור

313.3112

סדנה במיינדפולנס

2

ד"ר אביבה ברקוביץ אוחנה

א

ב

12:00-14:00

למידה הוראה והדרכה

שיעור

313.4102

שיטות מתקדמות במחקר כמותי: משוואות מבניות
(סטטיסטיקה מתקדמת)

4

ד"ר חגי קופרמינץ

א

ד

08:00-12:00

למידה הוראה והדרכה

על בסיס מקום פנוי, עדיפות לדוקטורנטים

שיעור

313.4414

דילמות ויזמות בהוראה והדרכה

4

ד"ר תמר אלמוג

ב

מקוון

למידה הוראה והדרכה

פיתוח

על בסיס מקום פנוי

שיעור

313.4417

אמפתיה בחינוך

4

ד"ר חגי קופרמינץ

ב

ד

12:00-16:00

למידה הוראה והדרכה

אלטרנטיבי / פיתוח

על בסיס מקום פנוי

שיעור / סמינריון

313.4554

חנוך לנער – נעורים בתיאוריה ובמעשה א'

2

ד"ר יותם חותם

א

ד

14:00-16:00

למידה הוראה והדרכה

אלטרנטיבי

על בסיס מקום פנוי ובאישור המרצה

סמינריון

313.4555

חנוך לנער – נעורים בתיאוריה ובמעשה ב'

2

ד"ר יותם חותם

ב

ד

14:00-16:00

למידה הוראה והדרכה

אלטרנטיבי

על בסיס מקום פנוי ובאישור המרצה

סמינריון

313.4615

חינוך בישראל במבט וירטואלי

4

ד"ר תמר אלמוג

א

מקוון

למידה הוראה והדרכה

פיתוח

על בסיס מקום פנוי

שיעור

316.4037

תהליכי הנעה במערכת החינוך

4

פרופ' אנית סומך

ב

ד

12:00-16:00

מנהיגות ומדיניות בחינוך

על בסיס מקום פנוי

סמינריון

316.4038

מיומנויות ניהול במערכות חינוך

4

פרופ' אנית סומך

א

ד

08:00-12:00

מנהיגות ומדיניות בחינוך

על בסיס מקום פנוי

שיעור

316.4098

מחקר אתנוגרפי בחינוך

4

ד"ר דבורה גולדן

מנהיגות ומדיניות בחינוך

על בסיס מקום פנוי

שיעור

316.4122

היבטים אלטרנטיביים בחינוך בישראל ובעולם

4

ד"ר אריה קיזל

א

ד

12:00-16:00

מנהיגות ומדיניות בחינוך

על בסיס מקום פנוי

שיעור / סמינריון

318.2721

תרגיל מדיטטיבי בחינוך

2

ד"ר אביבה ברקוביץ אוחנה

קיץ

ג

10:00-16:00

ייעוץ והתפתחות האדם

על בסיס מקום פנוי ובאישור המרצה

שיעור

318.3702

טיפוח סביבה איכפתית ומיטיבה בחינוך

4

פרופ' עפרה מייזלס

ב

מקוון

ייעוץ והתפתחות האדם

על בסיס מקום פנוי

שיעור

318.4000.

סטטיסטיקה יישומית למ"א

4

ד"ר אדר בן אליהו

ב

ב

12:00-16:00

ייעוץ והתפתחות האדם

על בסיס מקום פנוי

שיעור ותרגיל

318.4411

מיינדפולנס ומדיטציה כגישה וכלי טיפולי

4

ד"ר אביבה ברקוביץ אוחנה

א

ב

16:00-20:00

ייעוץ והתפתחות האדם

על בסיס מקום פנוי

סמינריון