* שם התוכנית כיום הוא התוכנית לתואר שני בטכנולוגיות בחינוך

* שם החוג ללמידה, הוראה והדרכה כיום הוא החוג למדעי הלמידה וההוראה

המגמה לטכנולוגיות בחינוך

ראש המגמה: ד"ר דני בן-צבי

 מטרות המגמה וקהל היעד

בשנים האחרונות חלה התפתחות מסחררת של טכנולוגיות למידה, מידע ותקשורת. טכנולוגיות אלו הפכו זמינות במערכות חינוך בארץ ובעולם, אך הפוטנציאל הגלום בהן לתמיכה בתהליכי למידה והוראה לא מוצה במלואו. המגמה לטכנולוגיות בחינוך פועלת לקדם את ההבנה וההשכלה הרחבה של תלמידיה בנוגע למכלול ההיבטים ההגותיים, המחקריים והיישומיים של קשרי הגומלין בין טכנולוגיות חדשניות לבין תהליכי למידה והוראה בכל הרמות של מערכות החינוך. המגמה מכשירה את תלמידיה לעסוק במחקר, הערכה, עיצוב ויישום של תהליכי למידה, הדרכה והוראה בסביבות עתירות טכנולוגיה;להנהיג תהליכי שינוי חינוכיים וקהילתיים בעזרת פיתוח והטמעה של טכנולוגיות חדשניות, תוך רכישת כלים יישומיים לעשייה בתחום.

מגמת מ"א זאת מיועדת למעוניינים לחקור, ליזום, לפתח, לעצב, להפעיל, להעריך ולהנהיג תוכניות חינוכיות בסביבות עתירות טכנולוגיה במערכות חינוכיות, קהילתיות, ארגוניות, תעשייתיות, או ממשלתיות; וכן למעוניינים לפתח קריירה אקדמית כחוקרים וכמורים בתחום של טכנולוגיות מתקדמות בחינוך באוניברסיטאות ובמכללות. בוגרי המגמה צפויים להשתלב במגוון תחומי תעסוקה, לדוגמה: מחקר, הנחיה, ריכוז והדרכה של שינוי חינוכי בסביבות עתירות טכנולוגיה במערכות חינוך פורמאליות ובלתי פורמאליות; עבודה במחלקות הדרכה של ארגונים, כגון תעשיות הידע (תעשיות הי-טק); עיצוב, פיתוח והערכה של סביבות למידה והדרכה עתירות טכנולוגיה, תוכנות, ומשחקים חינוכיים; הוראה במוסדות להשכלה גבוהה, במכללות למורים, וכן בבתי-ספר וכן בבתי ספר המטמיעים טכנולוגיות חינוך. לאחרונה נרתמה המגמה לסייע למאמץ הלאומי להתאים את מערכת החינוך למאה ה- 21 ומציעה גם למורים המעוניינים להוות את חוד החנית בהובלת הטמעת התקשוב בבתי הספר להשתלב בתוכנית המ"א.

תנאי קבלה (בנוסף לתנאי הקבלה הכלליים של החוג ללמידה, הוראה והדרכה)

– תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל, בשני חוגים שאחד מהם חינוך. יידונו גם מועמדים בעלי תואר ראשון שאינו בחינוך. תלמידים אלו ידרשו ללימודי השלמה.

– ציון ממוצע של 80 לפחות בכל אחד מחוגי הלימוד לתואר ראשון.

– ציון של 80 לפחות בבחינת כניסה באנגלית.

– ציון של 80 לפחות בכל קורס השלמה (לימודי השלמה ייקבעו במידת הצורך על בסיס החסרים בלימודים הקודמים על פי הראיון האישי ודרישות המגמה).

מיון המועמדים

מיון המועמדים יתבסס על שאלון אישי, המלצות, כתיבת מאמר קצר, ציוני התואר הראשון, בחינת הכניסה באנגלית וראיון אישי.

מסלולי לימוד

הלימודים מתקיימים בשני מסלולים:

מסלול עם תזה (מסלול א')

מסלול עם תזה כולל לימודים בהיקף של 36 שעות שבועיות סמסטריאליות (שש"ס) וביצוע של עבודת גמר מחקרית (תזה). יש להגיש שתי עבודות סמינריוניות במסגרת קורסי המגמה, המאפשרות התנסות מחקרית כהכנה לקראת ביצוע מחקר אמפירי בעבודת התזה. בנוסף, קיימת חובת השתתפות בסמינר המגמה לטכנולוגיות בחינוך.

מסלול ללא תזה (מסלול ב')

מסלול ללא תזה כולל לימודים בהיקף של 40 שש"ס וביצוע של פרויקט גמר. יש להגיש שתי עבודות סמינריוניות במסגרת קורסי המגמה. בנוסף, קיימת חובת השתתפות בסמינר המגמה לטכנולוגיות בחינוך.

זכאות לתואר

זכאות לתואר מותנית בסיום הקורסים העיוניים ופרויקט הגמר במסלול ב', או התזה במסלול א', בציון 76 לפחות, על פי תקנון הלימודים לתואר שני.

משך הלימודים

תלמידי מסלול ב' יסיימו את כל חובות הלימודים בשנתיים, כולל הגשת דו"ח על פרויקט הגמר. תלמידי מסלול א' יסיימו את כל חובות הלימודים בשנתיים הראשונות ויכתבו את התזה בשנה השלישית, בסיומה יגישו אותה לשיפוט, על פי תקנון הלימודים לתואר שני.

שקלול הציון הסופי

הציון הסופי מורכב כלהלן:

 

מסלול עם תזה (מסלול א')

מסלול ללא תזה (מסלול ב')

תזה

40%

פרויקט גמר

30%

שתי עבודות סמינריוניות

30%

שתי עבודות סמינריוניות

30%

שאר הקורסים

30%

שאר הקורסים

40%

סה"כ

100%

סה"כ

100%

 

לימודי השלמה

לימודי השלמה יידרשו במקרה הצורך, על בסיס החסרים בהשכלה של המועמד/ת. הדרישות והתנאים המדויקים של לימודי ההשלמה יהיו על פי הנהוג בחוג ללמידה, הוראה והדרכה. כל קורסי ההשלמה הנדרשים יינתנו במסגרת קורסים קיימים באוניברסיטת חיפה.

 

תוכנית הלימודים במגמה

תכנית הלימודים במגמה כוללת קורסי חובה, קורסי בחירה והשתתפות בסמינר המגמה, כמפורט בטבלה להלן.

 

שנה

סוג הקורס

מסלול לימודים עם תזה (מסלול א')

מסלול לימודים ללא תזה (מסלול ב')

שם הקורס

שש"ס

שם הקורס

שש"ס

א'

חובה

למידה בסביבה עתירת טכנולוגיה: סוגיות וגישות

4

למידה בסביבה עתירת טכנולוגיה: סוגיות וגישות

 

4

מחקר כמותי וסטטיסטיקה למ"א

4

מחקר כמותי וסטטיסטיקה למ"א

4

סמינר המגמה: "אדם, חינוך וטכנולוגיה"* (לא לשקלול)

 

פרויקט גמר חלק א' – פיתוח סביבות למידה היברידיות

4

סמינר המגמה: "אדם, חינוך וטכנולוגיה"* (לא לשקלול)

 

בחירה

שלושה קורסי בחירה אחד מהם קורס מקוון במלואו

12

שני קורסי בחירה אחד מהם קורס מקוון המלואו

8

סה"כ שש"ס בשנה א':

20

 

20

ב'

חובה

קורס מתקדם בשיטות מחקר

4

פרויקט גמר חלק ב' – הפעלה

2

סמינר המגמה: "אדם, חינוך וטכנולוגיה"* (לא לשקלול)

 

פרויקט גמר חלק ג' – הערכה וכתיבה

2

הפרקטיקה של הטמעת תרבות תקשוב במערכות חינוך (מיועד לתכנית "ערים דיגיטליות")

4

מנהיגות חינוכית טכנולוגית (מיועד לתכנית "ערים דיגיטליות", לא לשקלול)

 

סמינר המגמה: "אדם, חינוך וטכנולוגיה"* (לא לשקלול)

 

בחירה

שלושה קורסי בחירה

12

ארבעה קורסי בחירה (שלושה קורסי בחירה לתלמידי תוכנית "ערים דיגיטליות")

12 או 16

סה"כ שש"ס בשנה ב':

16

 

20

סה"כ שש"ס בשנתיים:

36

 

40

 

* "אדם, חינוך וטכנולוגיה": סמינר המגמה לטכנולוגיות בחינוך

סדרת מפגשי הסמינר המדעי של המגמה (קוֹלוֹקְוִיּוּם) מפגישה את הסטודנטים וחברי הסגל עם מחקרים וטכנולוגיות מתקדמות, במטרה להרחיב את הידע על למידה עתירת טכנולוגיה מזוויות מבט מגוונות. למפגשים אלו מוזמנים חוקרים ממגוון אוניברסיטאות וחברות בארץ ובעולם. מפגשים אלו מתקיימים באופן קבוע בימי רביעי בשעות אחר הצהריים, אחת למספר שבועות, במהלך הסמסטרים א' ו- ב'. את הפעילות מובילים חברי הסגל האקדמי של המגמה בסיוע של דוקטורנטים.

רשימת הקורסים במגמה

הסילבוסים של כל הקורסים

קורסי חובה בשנה א'

מסלול לימודים עם תזה

313.4500

למידה בסביבה עתירת טכנולוגיה: סוגיות וגישות

שו"ת

4 שש"ס

313.4000

מחקר כמותי וסטטיסטיקה למ"א

שו"ת

4 שש"ס

313.4507

אדם, חינוך וטכנולוגיה – חלק ג'

סמינר מגמה

לא לשקלול

313.4508

אדם, חינוך וטכנולוגיה – חלק ד'

סמינר מגמה

לא לשקלול

מסלול לימודים ללא תזה

313.4500

למידה בסביבה עתירת טכנולוגיה: סוגיות וגישות

שו"ת

4 שש"ס

313.4030

פרויקט גמר חלק א' – פיתוח סביבות למידה היברידיות (לתלמידי   שנה א')

שו"ת

4 שש"ס

313.4000

מחקר כמותי וסטטיסטיקה למ"א

שו"ת

4 שש"ס

313.4507

אדם, חינוך וטכנולוגיה – חלק ג'

סמינר מגמה

לא לשקלול

313.4508

אדם, חינוך וטכנולוגיה – חלק ד'

סמינר מגמה

לא לשקלול

 

קורסי חובה בשנה ב'

מסלול לימודים עם תזה

 

קורס מתודולוגי מתקדם (לבחירה מהרשימה למטה בתיאום עם מנחה התזה)

שיעור

4 שש"ס

313.4507

אדם, חינוך וטכנולוגיה – חלק ג'

סמינר מגמה

לא לשקלול

313.4508

אדם, חינוך וטכנולוגיה – חלק ד'

סמינר מגמה

לא לשקלול

 

מסלול לימודים ללא תזה

313.4031

פרויקט גמר חלק ב' – יישום (המשך לקורס 313.4030, לתלמידי שנה ב')

שו"ת

2 שש"ס

313.4032

פרויקט גמר חלק ג' – הערכה וכתיבה (המשך לקורס 313.4031, לתלמידי שנה ב')

שו"ת

2 שש"ס

313.4511

הפרקטיקה של הטמעת תרבות תקשוב במערכות חינוך – חלק א' (לתלמידי התכנית "ערים דיגיטליות")

שו"ת

2 שש"ס

313.4512

הפרקטיקה של הטמעת תרבות תקשוב במערכות חינוך – חלק ב' (המשך לקורס 313.4511, לתלמידי התכנית "ערים דיגיטליות")

שו"ת

2 שש"ס

313.4513

מנהיגות חינוכית טכנולוגית – חלק א' (לתלמידי התכנית "ערים דיגיטליות")

שו"ת

לא לשקלול

313.4514

מנהיגות חינוכית טכנולוגית – חלק ב' (המשך לקורס 313.4513, לתלמידי התכנית "ערים דיגיטליות")

שו"ת

לא לשקלול

313.4507

אדם, חינוך וטכנולוגיה – חלק ג'

סמינר מגמה

לא לשקלול

313.4508

אדם, חינוך וטכנולוגיה – חלק ד'

סמינר מגמה

לא לשקלול

 

קורסי בחירה

318.4104

למידה ועיצוב חינוכי בנושאי טכנולוגיה ומדע בגיל הרך

סמינריון

4 שש"ס

313.4515

למידה והוראה מרחוק (קורס מקוון במלואו[1])

שו"ת

4 שש"ס

318.4610

למידה על מערכות מורכבות

סמינריון

4 שש"ס

317.4043

פיתוח חשיבה סטטיסטית בסביבת חקר טכנולוגית

סמינריון

4 שש"ס

317.4028

תהליכי חשיבה מתמטית בסביבת לימודים ממוחשבת

סמינריון

4 שש"ס

313.4510

למידה שיתופית מעורבת מחשב

שו"ת

4 שש"ס

313.4509

ממשק אדם מחשב

סמינריון

4 שש"ס

313.4516

הערכה של סביבות למידה עתירות טכנולוגיה – חלק א'

סמינריון

2 שש"ס

313.4517

הערכה של סביבות למידה עתירות טכנולוגיה – חלק ב' (המשך לקורס 313.4516)

סמינריון

2 שש"ס

313.4105

סטטיסטיקה כמותית מתקדמת (דרוש קורס קדם 313.4001)

שיעור

4 שש"ס

313.4518 

רשתות חברתיות ושילובן בחינוך (קורס מקוון במלואו[1])

סמינריון

4 שש"ס

 

קורסים שלא יינתנו בתשע"ב

313.4035

ניתוח סביבות למידה טכנולוגיות (קורס מתקדם)

סמינריון

4 שש"ס

313.4504

למידה והוראה בסביבה מתוקשבת היברידית

שו"ת

4 שש"ס

306.4501

תקשורת תומכת וחלופית לאוכלוסיות שלהן ליקויי תקשורת

סמינריון

4 שש"ס

313.4039

טכנולוגיה להערכה מעצבת

סמינריון

4 שש"ס

313.4505

אדם, חינוך וטכנולוגיה – חלק א'

סמינר מגמה

לא לשקלול

313.4506

אדם, חינוך וטכנולוגיה – חלק ב'

סמינר מגמה

לא לשקלול

313.4601

חשיבה ולמידה דרך מודלים ממוחשבים

סמינריון

4 שש"ס

313.4607

הפסיכולוגיה של האינטרנט – חלק א' (קורס מקוון במלואו)

שיעור

2שש"ס

313.4608

הפסיכולוגיה של האינטרנט – חלק ב' ( המשך לקורס 313.4607, קורס מקוון במלואו)

שיעור

2שש"ס

317.4006

חקר ופיתוח סביבות לימוד ממוחשבות במתמטיקה

סמינריון

4 שש"ס

317.4011

למידת חקר בקהילה מתוקשבת

סמינריון

4 שש"ס

317.4019

למידה באמצעות פרויקטים בסביבות עתירות טכנולוגיה

סמינריון

4 שש"ס

313.4033

למידה ניידת

סמינריון

4 שש"ס

313.4518

התנהגות וחשיבה בסביבות למידה מקוונות (קורס מקוון במלואו1)

שו"ת

4 שש"ס

313.4519

אדם, חברה וחינוך בעידן הדיגיטאלי – (קורס מקוון במלואו1)

שו"ת

4 שש"ס

313.4038

למידה ומדיה חברתית

סמינריון

4 שש"ס

 

קורסים מתודולוגיים מתקדמים (לתלמידי מסלול לימודים עם תזה)

313.4105

סטטיסטיקה כמותית מתקדמת

שיעור

4 שש"ס

317.4003

שיטות מחקר איכותניות בחינוך מתמטי

שיעור

4 שש"ס

313.4102

שיטות מתקדמות במחקר כמותי: משוואות מבניות וניתוח רב-רמות

שיעור

4 שש"ס

316.4003

מחקר אתנוגרפי בחינוך- לכותבי תיזות – חלק א'

שיעור

2 שש"ס

316.4004

מחקר אתנוגרפי בחינוך- לכותבי תיזות – חלק ב'(קורס המשך ל- 316.4003)

שיעור

2 שש"ס

319.4586

הליכי מחקר יחידניים

שיעור

4 שש"ס

313.4103

מחקר נרטיבי בהקשר רב-תרבותי

סמינריון

4 שש"ס

 

 

 

 

הערות לרשימת הקורסים

– מיומנויות מחשב: במסגרת קורסי המגמה ישתמשו התלמידים במגוון טכנולוגיות מתקדמות. לא יינתנו קורסים מיוחדים להוראת מיומנויות מחשב. התלמידים יילמדו אותן כחלק מהפעילויות בקורסים.

– תלמידי מסלול א' יבחרו בשנה ב' קורס מתודולוגי מתקדם בתאום עם המנחה שלהם.

– שתי העבודות הסמינריוניות חייבות להתבצע במסגרת קורסים המוגדרים כסמינריונים (להבדיל מקורסי שו"ת) של המגמה לטכנולוגיות בחינוך. אין לבצע שתי עבודות סמינריוניות אצל אותו מרצה.

– הסטודנטים נדרשים להצטייד במחשב נייד ללימודיהם.

קורסי חובה וציון המינימום הנדרש בהם

תלמידי מסלול לימודים עם תזה (מסלול א') חייבים לקבל ציון 85 לפחות בכל קורסי החובה של שנה א'.

תלמידי מסלול לימודים ללא תזה (מסלול ב') חייבים לקבל ציון 80 לפחות בכל קורסי החובה של שנה א'.


[1] בקורס מקוון במלואו – המבוסס על למידה מהבית – לוח הזמנים המפורסם הוא פיקטיבי.

הערה: הנוסח המחייב של מסמך זה הוא זה שמופיע בשנתון של אוניברסיטת חיפה.

* שם התוכנית כיום הוא התוכנית לתואר שני בטכנולוגיות בחינוך