* שם התוכנית כיום הוא התוכנית לתואר שני בטכנולוגיות בחינוך

* שם החוג ללמידה, הוראה והדרכה כיום הוא החוג למדעי הלמידה וההוראה

המגמה לטכנולוגיות בחינוך

אתר המגמה: www.edtech.haifa.ac.il

ראש המגמה: עד סוף סמסטר א' – ד"ר שרית ברזלי (חדר 523, בנין הפקולטה לחינוך sarit.barzilai@edtech.haifa.ac.il)

מטרות המגמה וקהל היעד

בשנים האחרונות חלה התפתחות מסחררת של טכנולוגיות למידה, מידע ותקשורת. טכנולוגיות אלו הפכו זמינות במערכות חינוך בארץ ובעולם, אך הפוטנציאל הגלום בהן לתמיכה בתהליכי למידה והוראה לא מוצה במלואו. יתרה מזאת, שימושים חדשים נולדים מדי יום, אם בקרב אנשי חינוך וחוקרי התחום ואם בתעשייה. המגמה לטכנולוגיות בחינוך פועלת, זה למעלה מעשור, לקדם את ההבנה וההשכלה הרחבה של תלמידיה בנוגע למכלול ההיבטים ההגותיים, העיצוביים, המחקריים והיישומיים של קשרי הגומלין בין טכנולוגיות חדשניות לבין תהליכי למידה והוראה בכל הרמות של מערכות החינוך בתחומי למידה והדרכה נרחבים. המגמה מכשירה את תלמידיה לעסוק במחקר, עיצוב, הערכה ויישום של תהליכי למידה, יחסי גומלין בין לומדים, יחסי גומלין בין לומדים לבין טכנולוגיות, הדרכה והוראה בסביבות מוגברות טכנולוגיה; כמו גם הובלת תהליכי שינוי חינוכיים, חברתיים, תרבותיים וקהילתיים. כל זאת בעזרת פיתוח והטמעה של טכנולוגיות חדשניות, ותוך רכישת כלים יישומיים לעשייה בתחום. הקהילה מתאפיינת בהתנהלותה כקהילת למידה בה חברים אנשי הסגל והסטודנטים כאחד, תוך שילוב בין בניה משותפת של ידע ופיתוח של הפרט, כאדם יצירתי, חקרני, עצמאי ומקצועי הלומד כל חייו.

המגמה מיועדת למעוניינים לחקור, ליזום, לפתח, לעצב, להפעיל, להעריך ולהנהיג תוכניות חינוכיות בסביבות מוגברות טכנולוגיה במערכות חינוכיות, קהילתיות, ארגוניות, תעשייתיות, ממשלתיות ולמעשה, בכל תחום שבו מתקיימת למידה; וכן למעוניינים לפתח קריירה אקדמית כחוקרים, כמורים וכמעצבי סביבות למידה מוגברות טכנולוגיה באוניברסיטאות, במכללות, בתעשייה ובמסגרות נוספות. בוגרי ובוגרות המגמה צפויים להשתלב במגוון תחומי תעסוקה, לדוגמה: מחקר, עיצוב, הנחיה, ריכוז והדרכה של שינוי חינוכי, תרבותי או ארגוני בסביבות מוגברות טכנולוגיה במערכות חינוך פורמאליות ובלתי פורמאליות; עבודה במחלקות הדרכה של ארגונים, כגון תעשיות הידע (תעשיות הי-טק); עיצוב, פיתוח והערכה של סביבות למידה והדרכה מוגברות טכנולוגיה ומשחקים חינוכיים; הוראה במוסדות להשכלה גבוהה, במכללות למורים, וכן בבתי ספר המטמיעים טכנולוגיות למידה.

בשנים האחרונות, זכו חלק מחברי סגל המגמה להוביל את הקמת מרכז המצוינות המחקרית LINKS I-CORE (Learning In a NetworKed Society, Israeli Center of Research Excellence) בנושא חינוך וחברת המידע החדשה. במסגרת זאת הוקם בבניין הפקולטה לחינוך מרחב למידה עתידי (Future Learning Space) בו נערכים מחקרים וניסויים בשילובים חדשניים של מרחב, פדגוגיה וטכנולוגיה. לאחרונה, זכו חברי סגל המגמה להוביל מרכז מצוינות נוסף: "מדע אזרחי בבית הספר: פריצת גבולות בין בית הספר והחברה" (TCSS). בנוסף, נרתמה המגמה לסייע למאמץ הלאומי להתאים את מערכת החינוך למאה ה- 21 ומציעה גם למורות ולמורים המעוניינים להוות את חוד החנית בהובלת הטמעת התקשוב בבתי הספר להשתלב בקהילת הלמידה שלה במסגרת תוכנית לימודי המ"א.

 

תנאי קבלה לתואר שני (בנוסף לתנאי הקבלה הכלליים של החוג ללמידה, הוראה והדרכה):    

  • תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל בשני חוגים, שאחד מהם חינוך. יידונו גם מועמדים בעלי תואר ראשון, שאינו בתחום החינוך. תלמידים אלו ידרשו ללימודי השלמה.
  • ציון ממוצע של 80 לפחות בכל אחד מחוגי הלימוד לתואר ראשון.
  • ציון של 80 לפחות בבחינת הכניסה באנגלית.
  • ציון של 80 לפחות בכל קורס השלמה (לימודי השלמה ייקבעו על בסיס ההשכלה של המועמד, הראיון האישי ודרישות המגמה).

מיון המועמדים

מיון המועמדים יתבסס על שאלון אישי, המלצות, כתיבת מאמר קצר, ציוני התואר הראשון, קורות חיים, בחינת הכניסה באנגלית, וראיון אישי.

מסלולי לימוד

הלימודים מתקיימים בשני מסלולים:

מסלול תזה

מסלול תזה כולל לימודים בהיקף של 36 שעות שבועיות סמסטריאליות (שש"ס) וביצוע של עבודת גמר מחקרית (תזה). יש להגיש שתי עבודות סמינריוניות במסגרת קורסי המגמה, המאפשרות התנסות מחקרית כהכנה לקראת ביצוע מחקר אמפירי בעבודת התזה. בנוסף, קיימת חובת השתתפות במפגשי "צוותא" וסמינר המגמה ("אדם, חינוך וטכנולוגיה"), אשר נערכים בתדירות של שניים או שלושה מפגשים בחודש בשעות אחה"צ, ביום הכנה לקראת פתיחת שנת הלימודים, וביום הפתוח של המגמה המתקיים בסיום שנת הלימודים.

מסלול פרויקט גמר

מסלול פרויקט גמר כולל לימודים בהיקף של 40 שש"ס וביצוע של פרויקט גמר. יש להגיש שתי עבודות סמינריוניות במסגרת קורסי המגמה. בנוסף, קיימת חובת השתתפות במפגשי "צוותא" וסמינר המגמה ("אדם, חינוך וטכנולוגיה"), אשר נערכים בתדירות של שניים או שלושה מפגשים בחודש בשעות אחה"צ, ביום הכנה לקראת פתיחת שנת הלימודים, וביום הפתוח של המגמה המתקיים בסיום שנת הלימודים.

משך הלימודים

תלמידי מסלול תזה יסיימו את כל חובות הלימודים בשנתיים הראשונות ויבצעו את עבודת התזה במהלך השנה השנייה והשלישית. התקשרות עם המנחה תיעשה עד לתחילת השנה השנייה ללימודים, אם כי ניתן גם ליצור קשר עם חברי סגל לצורך הנחיה במהלך השנה הראשונה. הגשה של הצעת המחקר תיעשה עד לתום סמסטר א' של השנה השנייה. בסיום כתיבת התיזה, תלמידי המסלול יגישו אותה לשיפוט, על פי תקנון הלימודים לתואר שני.

תלמידי מסלול פרויקט גמר יסיימו את כל חובות הלימודים בשנתיים, כולל הגשת דו"ח על פרויקט הגמר והגנה עליו בע"פ.

 הליך קבלה למסלולי תיזה ופרוייקט גמר

מסלול הלימודים הנבחר בעת הרישום מותנה באישור ראש המגמה. עם זאת, במהלך שנת הלימודים, תינתן אפשרות לשקול מחדש את מסלול הלימודים. סיום הלימודים במסלול תזה מותנה בין היתר בהתחברות עם מנחה לתזה (באחריות הסטודנט).

זכאות לתואר

זכאות לתואר מותנית בסיום של כל הקורסים העיוניים, התזה (במסלול התזה), או פרויקט הגמר (במסלול פרויקט גמר) בציון 76 לפחות, על פי תקנון הלימודים לתואר שני.

שקלול הציון הסופי

הציון הסופי מורכב כלהלן:

מסלול תזה

מסלול פרויקט גמר

תזה

40%

פרויקט גמר

30%

שתי עבודות סמינריוניות

30%

שתי עבודות סמינריוניות

30%

שאר הקורסים

30%

שאר הקורסים

40%

סה"כ

100%

סה"כ

100%

 

לימודי השלמה

לימודי השלמה יידרשו במקרה הצורך, על בסיס החסרים בהשכלה של המועמד/ת. הדרישות והתנאים המדויקים של לימודי ההשלמה יהיו על פי הנהוג בחוג ללמידה, הוראה והדרכה. כל קורסי ההשלמה הנדרשים יינתנו במסגרת קורסים קיימים באוניברסיטת חיפה.

תוכנית הלימודים במגמה

תוכנית הלימודים במגמה כוללת שילוב של קורסי חובה, קורסי בחירה והשתתפות בסמינר המגמה, כמפורט בטבלה להלן.

שנה

סוג הקורס

מסלול תזה

מסלול פרויקט גמר

שם הקורס

שש"ס

שם הקורס

שש"ס

א'

חובה

למידה בסביבה עתירת טכנולוגיה: סוגיות וגישות

4

למידה בסביבה עתירת טכנולוגיה: סוגיות וגישות

4

חובה

שיטות כמותיות במחקר חינוכי, או שיטות מחקר איכותניות

4

מחקר עיצוב א': ניתוח צרכים, עיצוב ופיתוח

4

חובה

"צוותא" חלקים א' וב'

0

"צוותא" חלקים א' וב'

0

בחירה

שלושה קורסי בחירה, מהם קורס מקוון במלואו אחד בלבד

12

שלושה קורסי בחירה, מהם קורס מקוון במלואו אחד בלבד

12

סה"כ שש"ס בשנה א':

20

 

20

ב'

חובה

שיטות מחקר איכותניות

או 

שיטות כמותיות במחקר חינוכי

4

מחקר עיצוב ב': תכנון המחקר והפעלתו

2

מחקר עיצוב ג': ניתוח נתונים, הסקת מסקנות וכתיבת דו"ח מדעי

2

חובה

"צוותא" חלקים א' ו-ב'

0

"צוותא" חלקים א' ו-ב'

0

בחירה

שלושה קורסי בחירה

12

ארבעה קורסי בחירה

16

סה"כ שש"ס בשנה ב':

16

 

20

סה"כ שש"ס בשנתיים:

36

 

40

 

צוותא

במהלך השנה יתקיימו מפגשים קבועים של חברי קהילת המגמה בימי רביעי בשעות אחר הצהרים. המפגשים יתקיימו בתדירות של שניים עד שלושה מפגשים בכל חודש. המפגשים יעסקו בנושאים רלוונטיים, יתנהלו בפורמטים שונים ביוזמת הסטודנטים וחברי הסגל. סמינר המגמה לטכנולוגיות בחינוך יתקיים במסגרת מפגשי צוותא. הנוכחות במפגשים אלו הינה חובה. הודעה על מועדי המפגשים תימסר מראש. כל סטודנט משתתף במהלך לימודיו בארבעה חלקים של פעילות זו, חלק אחד בכל סמסטר.

"אדם, חינוך וטכנולוגיה": סמינר המגמה לטכנולוגיות בחינוך

סדרת מפגשי הסמינר המדעי של קהילת המגמה (קוֹלוֹקְוִיּוּם) מפגישה את הסטודנטים וחברי הסגל עם מחקרים וטכנולוגיות מתקדמות, במטרה להרחיב את הידע על למידה מוגברת טכנולוגיה מזוויות מבט מגוונות. למפגשים אלו מוזמנים חוקרים ממגוון אוניברסיטאות וחברות בארץ ובעולם. מפגשים אלו מתקיימים בימי רביעי בשעות אחר הצהריים, אחת למספר שבועות, במהלך הסמסטרים א' ו- ב' במסגרת פעילות "צוותא". את הפעילות מובילים חברי הסגל האקדמי של המגמה בסיוע של דוקטורנטים.

 

היום הפתוח של המגמה לטכנולוגיות בחינוך

ביום הלימודים האחרון של שנה"ל, יערך היום הפתוח של המגמה. במהלך יום חגיגי זה, יוצגו פירות הלמידה בקורסים השונים והקהל ישתתף באופן פעיל בתחנות השונות. היום פתוח למועמדים ולמתעניינים במגמה. ההשתתפות ביום הפתוח הינה חובה לתלמידי המגמה.

מלגות המגמה

קרן ההנצחה לזכרם של רחל ואליעזר סילבר ז"ל שהוקמה בשנת 2014 מיועדת להענקת מלגות הצטיינות לתלמידי מחקר בתואר שני, תואר שלישי בעלי הצעת מחקר מאושרת, ולתלמידי פוסט-דוקטורט הלומדים במסגרת המגמה לטכנולוגיות בחינוך. המלגות מוענקות פעם בשנה במסגרת אירועי היום הפתוח.

קרן ההנצחה לזכרו של תלמיד הדוקטורט יעקב דון ז"ל, שהוקמה בשנת 2017, מיועדת להענקת מלגות הצטיינות לתלמידים המסיימים את מסלול פרויקט הגמר (תלמידי שנה ב') במסגרת המגמה לטכנולוגיות בחינוך. המלגות מוענקות פעם בשנה במסגרת סמינר המגמה.

 

רשימת הקורסים במגמה בשנה"ל תש"פ

קורסי חובה לתלמידי שנה א'

מסלול תזה

סוג

שש"ס

313.4500

למידה בסביבה עתירת טכנולוגיה: סוגיות וגישות

שו"ת

4

313.4006

שיטות כמותיות במחקר חינוכי (יכול להלמד בשנה א' או ב')

שיעור

4

313.4007

מחקר איכותני: משאלת מחקר למאמר

שיעור

4

313.4505

צוותא – חלק א'

סמינר מגמה

לא לשקלול

313.4506

צוותא – חלק ב'

סמינר מגמה

לא לשקלול

מסלול פרויקט גמר

 

 

313.4500

למידה בסביבה עתירת טכנולוגיה: סוגיות וגישות

שו"ת

4

313.4050

מחקר עיצוב א': ניתוח צרכים, עיצוב ופיתוח

שו"ת

4

313.4505

צוותא – חלק א'

סמינר מגמה

לא לשקלול

313.4506

צוותא – חלק ב'

סמינר מגמה

לא לשקלול

קורסי חובה לתלמידי שנה ב'

מסלול תזה

סוג

שש"ס

313.4006

שיטות כמותיות במחקר חינוכי

שיעור

4

313.4007

מחקר איכותני: משאלת מחקר למאמר

שיעור

4

313.4505

צוותא – חלק א'

סמינר מגמה

לא לשקלול

313.4506

צוותא – חלק ב'

סמינר מגמה

לא לשקלול

מסלול פרויקט גמר

 

 

313.4051

מחקר עיצוב ב': תכנון המחקר והפעלתו (המשך לקורס 313.4050)

שו"ת

2

313.4052

מחקר עיצוב ג': ניתוח נתונים, הסקת מסקנות וכתיבת דו"ח מדעי (המשך לקורס 313.4051)

שו"ת

2

313.4505

צוותא – חלק א'

סמינר מגמה

לא לשקלול

313.4506

צוותא – חלק ב'

סמינר מגמה

לא לשקלול

קורסי בחירה שילמדו בשנה"ל תש"פ

313.4601

 

למידה עם מודלים ממוחשבים (הקורס ניתן אחת לשנתיים)

סמינריון

4

313.4542

פיתוח אוריינות חישובית

סמינריון

4

313.4561

מדע אזרחי בבית הספר: שבירת גבולות בין בית הספר והחברה

סמינריון

4

313.4566

גישות חדשניות לגישור מחקר ופרקטיקה במדעי הלמידה

סמינריון

4

313.4048

פיתוח חשיבה סטטיסטית בקהילת למידה

סמינריון

4

313.4526למידה עם מולטימדיה: תיאוריה, מחקר, עיצוב

שיעור

4

313.4549

מרחבי למידה עתידיים

סמינריון

4.

313.4530

איך אתם יודעים? חשיבה אפיסטמית בחברה דיגיטלית

סמינריון

4

313.4567

לומדים באינטרנט: חברה וחינוך בלתי פורמלי – במרחב הדיגיטלי – חלק א'

סמינריון

4

313.4568

לומדים באינטרנט: חברה וחינוך בלתי פורמלי – במרחב הדיגיטלי – חלק ב'

סמינריון

4

316.4078

נעורים בעידן הדיגיטלי (מקוון)

שיעור

4

313.4562

הטמעת רפורמות בבתי ספר (הקורס ניתן אחת לשנתיים, מקוון)

שיעור

4

קורסים שלא ינתנו בשנה"ל תש"פ

313.4543

אוריינות דיגיטלית (הקורס ינתן בשנת תשפ"א)

שיעור

4

313.4610

למידה על מערכות מורכבות (הקורס ניתן אחת לשנתיים)

סמינריון

4

313.4524

משחקים דיגיטלים ולמידה (הקורס ינתן בשנת תשפ"א)

סמינריון

4

313.4601

למידה עם מודלים ממוחשבים

סמינריון

4

313.4033

למידה ניידת

שיעור

4

313.4518

רשתות חברתיות ושילובן בחינוך (מקוון)

שיעור

2

313.4564

סדנת קריאה מתקדמת: מחקר על חשיבה של לומדים

סמינריון

2

הערות לרשימת הקורסים

  • התלמידות והתלמידים מתבקשים להצטייד במחשב נייד ללימודיהם.
  • מיומנויות מחשב: במסגרת קורסי המגמה ישתמשו התלמידים והתלמידות במגוון טכנולוגיות למידה והוראה. לא יינתנו קורסים מיוחדים להוראת מיומנויות מחשב.
  • שתי העבודות הסמינריוניות חייבות להתבצע במסגרת קורסים המוגדרים כסמינריונים (להבדיל מקורסי שו"ת) של המגמה לטכנולוגיות בחינוך. אין לבצע שתי עבודות סמינריוניות אצל אותו מרצה. מומלץ לבצע עבודה סמינריונית אחת מדי שנה.
  • כל אחד מתלמידי המגמה חייב לקחת לפחות קורס מקוון אחד ולא יותר מאשר שני קורסים מקוונים במהלך הלימודים. ניתן לקחת קורס מקוון אחד בלבד בכל שנה אקדמית.

קורסי חובה וציון המינימום הנדרש בהם

  • תלמידי מסלול תזה חייבים לקבל ציון 85 לפחות בכל קורסי החובה של שנה.
  • תלמידי פרויקט גמר חייבים לקבל ציון 80 לפחות בכל קורסי החובה.