* שם התוכנית כיום הוא התוכנית לתואר שני בטכנולוגיות בחינוך

* שם החוג ללמידה, הוראה והדרכה כיום הוא החוג למדעי הלמידה וההוראה

 

שנתון תשפ"א

המגמה לטכנולוגיות בחינוך

אתר המגמה: www.edtech.haifa.ac.il

ראש המגמה: דוקטור יותם הוד (509, בניין הפקולטה לחינוך)

מטרות המגמה וקהל היעד

 בשנים האחרונות חלה התפתחות מסחררת של טכנולוגיות למידה, מידע ותקשורת. טכנולוגיות אלו הפכו זמינות במערכות חינוך בארץ ובעולם, אך הפוטנציאל הגלום בהן לתמיכה בתהליכי למידה והוראה לא מוצה במלואו. יתרה מזאת, שימושים חדשים נולדים מדי יום, אם בקרב אנשי חינוך וחוקרי התחום ואם בתעשייה. המגמה לטכנולוגיות בחינוך פועלת, זה למעלה מעשור, לקדם את ההבנה וההשכלה הרחבה של תלמידיה בנוגע למכלול ההיבטים ההגותיים, העיצוביים, המחקריים והיישומיים של קשרי הגומלין בין טכנולוגיות חדשניות לבין תהליכי למידה והוראה בכל הרמות של מערכות החינוך בתחומי למידה והדרכה נרחבים. המגמה מכשירה את תלמידיה לעסוק במחקר, עיצוב, הערכה ויישום של תהליכי למידה, יחסי גומלין בין לומדים, יחסי גומלין בין לומדים לבין טכנולוגיות, הדרכה והוראה בסביבות מוגברות טכנולוגיה; כמו גם הובלת תהליכי שינוי חינוכיים, חברתיים, תרבותיים וקהילתיים. כל זאת בעזרת פיתוח והטמעה של טכנולוגיות חדשניות, ותוך רכישת כלים יישומיים לעשייה בתחום. הלמידה מתאפיינת בהתנהלותה כקהילת למידה בה חברים אנשי הסגל והסטודנטים כאחד, תוך שילוב בין בניה משותפת של ידע ופיתוח של הפרט, כאדם יצירתי, חקרני, עצמאי ומקצועי הלומד כל חייו.

המגמה מיועדת למעוניינים לחקור, ליזום, לפתח, לעצב, להפעיל, להעריך ולהנהיג תוכניות חינוכיות בסביבות מוגברות טכנולוגיה במערכות חינוכיות, קהילתיות, ארגוניות, תעשייתיות, ממשלתיות ולמעשה, בכל תחום שבו מתקיימת למידה; וכן למעוניינים לפתח קריירה אקדמית כחוקרים, כמורים וכמעצבי סביבות למידה מוגברות טכנולוגיה באוניברסיטאות, במכללות, בתעשייה ובמסגרות נוספות. בוגרי ובוגרות המגמה צפויים להשתלב במגוון תחומי תעסוקה, לדוגמה: מחקר, עיצוב, הנחיה, ריכוז והדרכה של שינוי חינוכי, תרבותי או ארגוני בסביבות מוגברות טכנולוגיה במערכות חינוך פורמאליות ובלתי פורמאליות; עבודה במחלקות הדרכה של ארגונים, כגון תעשיות הידע (תעשיות היי-טק); עיצוב, פיתוח והערכה של סביבות למידה והדרכה מוגברות טכנולוגיה ומשחקים חינוכיים; הוראה במוסדות להשכלה גבוהה, במכללות למורים, וכן בבתי ספר המטמיעים טכנולוגיות למידה.

בשנים האחרונות, זכו חלק מחברי סגל המגמה להוביל את הקמת מרכז המצוינות המחקרית  LINKS I-CORE – Learning In a NetworKed Society, Israeli Center of Research Excellence בנושא חינוך וחברת המידע החדשה. במסגרת זאת הוקם בבניין הפקולטה לחינוך מרחב למידה עתידי (Future Learning Space) בו נערכים מחקרים וניסויים בשילובים חדשניים של מרחב, פדגוגיה וטכנולוגיה. לאחרונה, זכו חברי סגל המגמה להוביל מרכז מצוינות נוסף: "מדע אזרחי בבית הספר: פריצת גבולות בין בית הספר והחברה" (TCSS). בנוסף, נרתמה המגמה לסייע למאמץ הלאומי להתאים את מערכת החינוך למאה ה- 21 ומציעה גם למורות ולמורים המעוניינים להוות את חוד החנית בהובלת הטמעת התקשוב בבתי הספר להשתלב בקהילת הלמידה שלה במסגרת תוכנית לימודי התואר השני.

תנאי קבלה לתואר שני (בנוסף לתנאי הקבלה הכלליים של החוג ללמידה, הוראה והדרכה – כיום החוג למדעי הלמידה וההוראה)

 • ראיון אישי
 • מאמר קצר והמלצות
 • ציון של 80 לפחות בכל קורס השלמה (לימודי השלמה ייקבעו על בסיס ההשכלה של המועמד, הראיון האישי ודרישות המגמה).

מיון המועמדים

מיון המועמדים יתבסס על שאלון אישי, המלצות, כתיבת מאמר קצר, ציוני התואר הראשון, קורות חיים, בחינת הכניסה באנגלית, וראיון אישי.

מסלולי לימוד

הלימודים מתקיימים בשני מסלולים:

מסלול תזה

מסלול תזה כולל לימודים בהיקף של 36 שעות שבועיות סמסטריאליות וביצוע של עבודת גמר מחקרית (תזה). יש להגיש שתי עבודות סמינריוניות במסגרת קורסי המגמה, המאפשרות התנסות מחקרית כהכנה לקראת ביצוע מחקר אמפירי בעבודת התזה. בנוסף, קיימת חובת השתתפות במפגשים הבאים:

 • ביום הכנה לקראת פתיחת שנת הלימודים.
 • ביום הפתוח של המגמה המתקיים בסיום שנת הלימודים.

במסגרת מסלול התזה יש ללמוד שני קורסים מתודולוגיים. שני הקורסים המתודולוגיים ילמדו בשנה ב'. אפשרות ללמוד קורס אחד בלבד מבין השנים לאורך התואר, או ללמוד את הקורסים בשנה א' תינתן במקרים מיוחדים בלבד ובאישור ראש המגמה.

 

מסלול פרויקט גמר

מסלול פרויקט גמר כולל לימודים בהיקף של 40 שעות שבועיות סמסטריאליות וביצוע של פרויקט גמר. יש להגיש שתי עבודות סמינריוניות במסגרת קורסי המגמה. בנוסף, קיימת חובת השתתפות במפגשים הבאים:

 • ביום הכנה לקראת פתיחת שנת הלימודים.
 • ביום הפתוח של המגמה המתקיים בסיום שנת הלימודים.

מועד ומשך הלימודים

הלימודים מתקיימים יום אחד בשבוע (יום רביעי מבוקר ועד ערב) בקמפוס הכרמל של אוניברסיטת חיפה – בניין הפקולטה לחינוך.

תלמידי מסלול תזה יסיימו את כל חובות הלימודים בשנתיים הראשונות ויבצעו את עבודת התזה במהלך השנה השנייה והשלישית. התקשרות עם המנחה תיעשה עד לתחילת השנה השנייה ללימודים, אם כי ניתן גם ליצור קשר עם חברי סגל לצורך הנחיה במהלך השנה הראשונה. הגשה של הצעת המחקר תיעשה עד לתום סמסטר א' של השנה השנייה. בסיום כתיבת התזה, תלמידי המסלול יגישו אותה לשיפוט, על פי תקנון הלימודים לתואר שני.

תלמידי מסלול פרויקט גמר יסיימו את כל חובות הלימודים בשנתיים, כולל הגשת דיווח על פרויקט הגמר והגנה עליו בעל פה.

הליך קבלה למסלולי תזה ופרוייקט גמר

מועמדים יתקבלו בתחילת לימודיהם למסלול הפרוייקט (למעט מקרים חריגים המותנים באישור ראש המגמה). עם זאת, במהלך שנת הלימודים הראשונה, תינתן אפשרות לשקול מחדש את מסלול הלימודים. סיום הלימודים במסלול תזה מותנה בין היתר בהתקשרות עם מנחה לתזה (באחריות הסטודנט).

זכאות לתואר

זכאות לתואר מותנית בסיום של כל הקורסים העיוניים, התזה (במסלול התזה), או פרויקט הגמר (במסלול פרויקט גמר) בציון 76 לפחות, על פי תקנון הלימודים לתואר שני.

לימודי השלמה

לימודי השלמה יידרשו במקרה הצורך, על בסיס החסרים בהשכלה של המועמד/ת. הדרישות והתנאים המדויקים של לימודי ההשלמה יהיו על פי הנהוג בחוג ללמידה, הוראה והדרכה. כל קורסי ההשלמה הנדרשים יינתנו במסגרת קורסים קיימים באוניברסיטת חיפה.

תכנית הלימודים במגמה

תכנית הלימודים במגמה כוללת שילוב של קורסי חובה, קורסי בחירה והשתתפות בפעילות קורסי הקהילה וסמינר המגמה, כמפורט להלן.

מסלול תזה

שנה א'

קורסי חובה:

 • מבוא למדעי הלמידה וללמידה שיתופית מוגברת טכנולוגיה – 4 שעות שבועיות סמסטריאליות
 • קהילת למידה בעידן הטכנולוגי – 1 שעות שבועיות סמסטריאליות
 • יישום טכנולוגיות חינוכיות בשטח – 1 שעות שבועיות סמסטריאליות

מומלץ בנוסף ללמוד את הקורס:

 • מחקר עיצוב א': עיצוב ופיתוח למידה שיתופית מוגברת טכנולוגיה – 4 שעות שבועיות סמסטריאליות

או את הקורס המקביל לו:

 • מחקר עיצוב א': עיצוב ופיתוח משחק ומשחוק – 4 שעות שבועיות סמסטריאליות

קורסי בחירה:

 • 2-3 קורסי בחירה מהם ניתן לקחת קורס אחד מקוון במלואו (קורס שתוכנן כמקוון בשגרה) – 8-12 שעות שבועיות סמסטריאליות

סך הכל בשנה א' – 18-22 שעות שבועיות סמסטריאליות

שנה ב'

קורסי חובה

 • שיטות מחקר איכותניות – 4 שעות שבועיות סמסטריאליות
 • שיטות כמותיות במחקר חינוכי – 4 שעות שבועיות סמסטריאליות[1]
 • קהילת למידה בעידן הטכנולוגי – 1 שעות שבועיות סמסטריאליות
 • יישום טכנולוגיות חינוכיות בשטח – 1 שעות שבועיות סמסטריאליות

קורסי בחירה

 • 2-3 קורסי בחירה מהם ניתן לקחת קורס אחד מקוון במלואו (קורס שתוכנן כמקוון בשגרה) – 8-12 שעות שבועיות סמסטריאליות

סך הכל בשנה ב' מסלול תזה – 14-18 שעות שבועיות סמסטריאליות

סך הכל שעות שבועיות סמסטריאליות בשנתיים מסלול תזה – 36 שעות שבועיות סמסטריאליות

מסלול פרוייקט

שנה א'

קורסי חובה:

 • מבוא למדעי הלמידה וללמידה שיתופית מוגברת טכנולוגיה – 4 שעות שבועיות סמסטריאליות
 • מחקר עיצוב א': עיצוב ופיתוח למידה שיתופית מוגברת טכנולוגיה – 4 שעות שבועיות סמסטריאליות

או את הקורס המקביל לו:

 • מחקר עיצוב א': עיצוב ופיתוח משחק ומשחוק – 4 שעות שבועיות סמסטריאליות
 • קהילת למידה בעידן הטכנולוגי – 1 שעות שבועיות סמסטריאליות
 • יישום טכנולוגיות חינוכיות בשטח – 1 שעות שבועיות סמסטריאליות

קורסי בחירה:

 • 2-3 קורסי בחירה מהם ניתן לקחת קורס אחד מקוון במלואו (קורס שתוכנן כמקוון בשגרה) – 8-12 שעות שבועיות סמסטריאליות

סך הכל בשנה א' – 18-22 שעות שבועיות סמסטריאליות

 

שנה ב' – קורסים למסלול פרוייקט גמר

קורסי חובה:

 • מחקר עיצוב ב': שאלת מחקר, בניית כלים – 2 שעות שבועיות סמסטריאליות
 • מחקר עיצוב ג': ניתוח נתונים, הסקת מסקנות – 2 שעות שבועיות סמסטריאליות
 • קהילת למידה בעידן הטכנולוגי – 1 שעות שבועיות סמסטריאליות
 • יישום טכנולוגיות חינוכיות בשטח – 1 שעות שבועיות סמסטריאליות

קורסי בחירה

 • 3-4 קורסי בחירה מהם ניתן לקחת קורס אחד מקוון במלואו (קורס שתוכנן כמקוון בשגרה) – 16 שעות שבועיות סמסטריאליות

סך הכל בשנה ב' מסלול פרוייקט גמר – 18-22 שעות שבועיות סמסטריאליות

סך הכל שעות שבועיות סמסטריאליות בשנתיים מסלול פרוייקט גמר – 40 שעות שבועיות סמסטריאליות

רשימת הקורסים במגמה בשנת הלימודים תשפ"א

קורסי חובה לתלמידי שנה א' וב' בשני המסלולים

 

313.4546             מבוא למדעי הלמידה וללמידה שיתופית מוגברת טכנולוגיה (שיעור, 4 שעות סימסטריאליות)

313.4050             מחקר עיצוב א': עיצוב ופיתוח למידה שיתופית מוגברת טכנולוגיה (4 שעות שבועיות סמסטריאליות)

313.4049             מחקר עיצוב א': עיצוב ופיתוח משחק ומשחוק – 4 שעות שבועיות סמסטריאליות

313.4051             מחקר עיצוב חלק ב': שאלת מחקר, בניית כלים, הפעלה ואיסוף – יישום (המשך לקורס מחקר עיצוב חלק א' 313.4050)

313.4052             מחקר עיצוב חלק ג': ניתוח נתונים, הסקת מסקנות וכתיבת דו"ח מדעי (המשך לקורס מחקר עיצוב חלק ב' 313.4051)

313.4006             שיטות כמותיות במחקר חינוכי (שיעור, 4 שעות סימסטריאליות)

313.4007             מחקר איכותני: משאלת מחקר למאמר (שיעור, 4 שעות סימסטריאליות)

313.4547             קהילת למידה בעידן הטכנולוגי (שיעור, 1 שעות סימסטריאליות)

313.4547             יישום טכנולוגיות חינוכיות בשטח (שיעור, 1 שעות סימסטריאליות)

 

קורסי בחירה שילמדו בשנת הלימודים תשפ"א

313.4566             הטמעת חדשנות בבתי ספר (סמינריון, 4 שעות סימסטריאליות)

313.4567             חינוך ותרבויות הסייבר – חלק א' (סמינריון, 2 שעות סימסטריאליות)

313.4568             חינוך ותרבויות הסייבר – חלק ב' (סמינריון, 2 שעות סימסטריאליות)

313.4524             מבוא למשחקים דיגיטליים ולמידה (סמינריון, 4 שעות סימסטריאליות)

313.4561             מדע אזרחי בבית הספר: פריצת גבולות בין בית הספר והחברה (סמינריון, 4 שעות סימסטריאליות)

313.4542             פיתוח חשיבה מיחשובית (סמינריון, 4 שעות סימסטריאליות)

316.4078             נעורים בעידן הדיגיטלי (שיעור מקוון, 4 שעות סימסטריאליות)

313.4532             סמינר קריאה מתקדם בלמידה ממקורות מקוונים – חלק א' (שיעור מקוון, מיועד לתלמידי מחקר. תלמידי שנה ב' באישור מנחת הקורס, 2 שעות סימסטריאליות)

313.4572             סמינר קריאה מתקדם בלמידה ממקורות מקוונים – חלק ב' (שיעור מקוון, מיועד לתלמידי מחקר. תלמידי שנה ב' באישור מנחת הקורס, 2 שעות סימסטריאליות)

313.4569             חינוך בעידן של חדשות כזב ופוסט אמת (סמינריון, 4 שעות סימסטריאליות)

317.4048             פיתוח חשיבה סטטיסטית בקהילת למידה (סמינריון, 4 שעות סימסטריאליות)

313.4610             למידה על מערכות מורכבות (סמינריון, 4 שעות סימסטריאליות, ניתן אחת לשנתיים)

313.4518             רשתות חברתיות ושילובן בחינוך (שיעור מקוון, 4 שעות סימסטריאליות)

קורסי בחירה שלא ילמדו בשנת הלימודים תשפ"א

313.4549             מרחבי למידה עתידיים (סמינריון, 4 שעות סימסטריאליות)

 313.4530            איך אתם יודעים? חשיבה אפיסטמית ולמידה בעידן המידע (סמינריון, 4 שעות סימסטריאליות)

313.4640             קהילות למידה (סמינריון, 4 שעות סימסטריאליות)

313.4526             למידה עם מולטימדיה: תיאוריה, מחקר, עיצוב (שיעור מקוון, 4 שעות סימסטריאליות)

313.4033             למידה ניידת (שיעור מקוון, 4 שעות סימסטריאליות)

313.4564             סדנת קריאה מתקדמת: מחקר על חשיבה של לומדים (סמינריון, 4 שעות סימסטריאליות)

313.4601             למידה עם מודלים ממוחשבים (סמינריון, 4 שעות סימסטריאליות, ניתן אחת לשנתיים)

הערות לרשימת הקורסים

 • התלמידות והתלמידים מתבקשים להצטייד במחשב נייד ובציוד המתאים לעריכת שיחות ווידאו ללימודיהם.
 • מיומנויות מחשב: במסגרת קורסי המגמה ישתמשו התלמידים והתלמידות במגוון טכנולוגיות למידה והוראה. לא יינתנו קורסים מיוחדים להוראת מיומנויות מחשב.
 • שתי העבודות הסמינריוניות חייבות להתבצע במסגרת קורסים המוגדרים כסמינריונים של המגמה לטכנולוגיות בחינוך. אין לבצע שתי עבודות סמינריוניות אצל אותו מרצה. מומלץ לבצע עבודה סמינריונית אחת מדי שנה.
 • קורס מקוון הינו קורס אשר הוגדר בשנתון כמקוון בימי שגרה. כל אחד מתלמידי המגמה חייב לקחת לפחות קורס מקוון אחד ולא יותר מאשר שני קורסים מקוונים במהלך הלימודים. ניתן לקחת קורס מקוון אחד בלבד בכל שנה אקדמית.

קורסי חובה וציון המינימום הנדרש בהם

 • תלמידי מסלול תזה חייבים לקבל ציון 85 לפחות בכל קורסי החובה.
 • תלמידי פרויקט גמר חייבים לקבל ציון 80 לפחות בכל קורסי החובה.

"אדם, חינוך וטכנולוגיה": סמינר המגמה לטכנולוגיות בחינוך

סדרת מפגשי הסמינר המדעי של קהילת המגמה (קוֹלוֹקְוִיּוּם) מפגישה את הסטודנטים וחברי הסגל עם מחקרים וטכנולוגיות מתקדמות, במטרה להרחיב את הידע על למידה מוגברת טכנולוגיה מזוויות מבט מגוונות. למפגשים אלו מוזמנים חוקרים ממגוון אוניברסיטאות וחברות בארץ ובעולם. מפגשים אלו מתקיימים בימי רביעי בשעות אחר הצהריים, אחת למספר שבועות, במהלך הסמסטרים א' ו- ב' במסגרת פעילות הקורסים "קהילת למידה בעידן הטכנולוגי" ו"יישום טכנולוגיות חינוכיות בשטח". את הפעילות מובילים חברי הסגל האקדמי של המגמה בסיוע של דוקטורנטים.

יום הערכות ללימודים

יום ההערכות ללימודים מתקיים באחד מימי רביעי לפני תחילת השנה האקדמית. מטרת היום הינה לתמוך בסטודנטים החדשים והותיקים בהערכות לקראת השנה החדשה. במסגרת היום יוצגו הקורסים שילמדו בשנת הלימודים ומערכת השעות ויפורטו החובות האקדמיים מתלמידי השנתונים השונים הלומדים במסגרת המגמה. היום מאפשר הכרות ושיח בין חברי הקהילה – הסטודנטים וחברי הסגל. ההשתתפות ביום ההערכות הינה חובה עבור כל תלמידי המגמה.

היום הפתוח של המגמה לטכנולוגיות בחינוך

ביום הלימודים האחרון של שנת הלימודים, יערך היום הפתוח של המגמה. במהלך יום חגיגי זה, יוצגו פירות הלמידה בקורסים השונים והקהל ישתתף באופן פעיל בתחנות השונות. היום פתוח למועמדים ולמתעניינים במגמה. ההשתתפות ביום הפתוח הינה חובה לתלמידי המגמה.

מלגות המגמה

קרן ההנצחה לזכרם של רחל ואליעזר סילבר זכרם לברכה, שהוקמה בשנת 2014, מיועדת להענקת מלגות הצטיינות לתלמידי מחקר בתואר שני, תואר שלישי בעלי הצעת מחקר מאושרת, ולתלמידי פוסט-דוקטורט הלומדים במסגרת המגמה לטכנולוגיות בחינוך. המלגות מוענקות פעם בשנה במסגרת אירועי היום הפתוח.

קרן ההנצחה לזכרו של תלמיד הדוקטורט יעקב דון זכרו לברכה, שהוקמה בשנת 2017, מיועדת להענקת מלגות הצטיינות לתלמידים המסיימים את מסלול פרויקט הגמר (תלמידי שנה ב') במסגרת המגמה לטכנולוגיות בחינוך. המלגות מוענקות פעם בשנה במסגרת סמינר המגמה.