היום הפתוח של התוכנית לטכנולוגיות בחינוך

היום הפתוח של התוכנית לטכנולוגיות בחינוך הינו אירוע הפותח צוהר לתכני ותהליכי הלמידה המתרחשים בתוכנית לטכנולוגיות בחינוך. במהלך היום תלמידי התוכנית משתפים בפרות למידה בקורסים השונים דרך פעילויות, הצגת מחקרים, פרוייקטים ועוד. כמו כן, מתקיימים שני טקסי חלוקת מלגות לתלמידים מצטיינים: מלגות יעקב דון ז"ל ומלגות סילבר.

אנשי חינוך, מדעי המחשב, מפתחים, מדריכים ומורים יצירתיים המתעניינים בלימודים בתכנית מוזמנים להגיע.

התוכנית לטכנולוגיות בחינוך פועלת משנת 2005, לקידום ההבנה וההשכלה בנוגע לקשרי הגומלין בין טכנולוגיות חדשניות לבין תהליכי ותכני למידה והוראה בכל הרמות של מערכות החינוך, התעשייה ועוד.

* שם התוכנית כיום הוא התוכנית לתואר שני בטכנולוגיות בחינוך

אתרי הימים הפתוחים שהתקיימו בתוכנית

היום הפתוח לשנת תשע"ט

היום הפתוח לשנת תשפ"א

היום הפתוח לשנת תשע"ח

היום הפתוח לשנת תשע"ז

היום הפתוח לשנת תשע"ו

היום הפתוח לשנת תשפ"א