המלצה לקריאה למועמדים ותלמידי שנה א'
אנו ממליצים על קריאת שני ספרי יסוד לפני פתיחת שנת הלימודים:

1. סלומון, ג. (2000). טכנולוגיה וחינוך בעידן המידע. זמורה ביתן ואוניברסיטת חיפה.

להזמנת הספר: http://www.kinbooks.co.il/page_2693 (לוקח כשלושה שבועות להדפסה)

2. Bransford, J.D., Brown, A.L., & Cocking, R.R. (2000). How People Learn: Brain, Mind, Experience, and School (Expanded Edition). Washington, D.C: The National Academies Press.

The book's Website (קישור נוסף לספר)

(To download a free PDF of How People Learn: Brain, Mind, Experience, and School: Expanded Edition, create a free MyNAP account, or download as a guest.)