עשייה בשטח

ארגז החול: לומדים ממקורות מרובים

מובילות הפרויקט:

 • ד"ר שרית ברזלי, אסנת זוהר, ד"ר שירי מור-הגני, וטליה שלומי אילוז, החוג למדעי הלמידה וההוראה והתוכנית לטכנולוגיות בחינוך

 • בשיתוף עם המרכז לטכנולוגיה חינוכית (מט"ח)

תיאור הפרויקט ותרומתו לשדה

עידן המידע מאופיין בעלייה דרמטית בכמות, במגוון ובנגישות של המידע הזמין לתלמידים. תלמידים יכולים כיום ללמוד בעזרת האינטרנט על נושאים רבים ומגוונים ולגשת בקלות למידע אותנטי ועדכני. אולם, מקורות המידע המקוונים אינם מציגים בהכרח תמונה אחידה וסדורה של הנושא הנלמד, אלא בדרך-כלל מציגים נקודות מבט מרובות, שונות זו מזו, שביניהן מתקיימים קשרים מורכבים של הסכמה, ניגוד, או השלמה.

המרכז לקידום מדע אזרחי בבית הספר

מובילי הפרויקט:

 • פרופ' יעל קלי, פרופ' דני בן-צבי, ד"ר יותם הוד, ד"ר אורנית שגיא, החוג למדעי הלמידה וההוראה והתוכנית לטכנולוגיות בחינוך, הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה
 • פרופ' טלי טל, הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה, הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל.
 • פרופ"ח אילת ברעם צברי, ראש קבוצת המחקר לתקשורת המדע ולהוראת הביולוגיה, הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל.

תיאור ההיבט המחקרי של הפרוייקט 

מרכז המצויינות המחקרית TCSS בוחן כיצד פריצה של גבולות מסורתיים בתוך בית הספר ובין בית הספר והחברה מעודדת למידה משמעותית. אנו עושים זאת בגישה היוצרת קשרים עמוקים בין תלמידים, מורים, מדענים ואזרחים, למידה פורמאלית ובלתי פורמאלית, אוריינות מדעית ומתמטית, סביבות למידה בית ספריות וחוץ בית ספריות, מרחבי למידה פיזיים ודיגיטאליים, בין טכנולוגיות מסוגים שונים, ובין עובדי הוראה וחוקרי חינוך.

פרוייקט קישורים

מובילי הפרויקט:

 • פרופ' דני בן-צבי, החוג למדעי הלמידה וההוראה והתוכנית לטכנולוגיות בחינוך, הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה
 • צוות המחקר של פרוייקט קישורים המורכב מחוקרות ומתלמידות מחקר לתואר שלישי ושני. 

תיאור הפרויקט ותרומתו לשדה

בעולם העכשווי, המאפשר איסוף, אגירה והנגשה של מסדי נתונים ענקיים ("Big Data"), האזרחים הופכים להיות יצרנים כמו גם צרכנים של נתונים בכל היבט והיבט בחייהם. כתוצאה מכך, מיומנויות של שימוש מושכל וביקורתי במידע רב זה, הופכות להיות הכרחיות בכדי לעבד את המידע הרב, להפיק ממנו תועלת, ולהתמודד עם האתגרים שהוא מציב בכדי לא להנזק. פיתוח של חשיבה סטטיסטית מסייע לנו בהבנת המידע הרב אליו אנו חשופים, ובפיתוח יכולת סינון וראייה ביקורתית שלו, ומכאן נובעת חשיבותו הרבה. 

למידת מדעים דרך בניית מודלים

מובילות הפרויקט:

 • ד״ר שרונה ט. לוי, החוג למדעי הלמידה וההוראה והתוכנית לטכנולוגיות בחינוך.

 • פרופ׳ חגית הל-אור החוג למדעי המחשב, אוניברסיטת חיפה.

תיאור הפרויקט ותרומתו לשדה

מדובר בשני פרוייקטים, שניהם בחטיבת ביניים, העוסקים בלמידה דרך מידול. בפרוייקט אחד, אנו מפתחים פלטפורמה חדשה למידול, וחוקרים את השימוש שלה והלמידה בכיתות. בפרויקט השני, אנו משלבים היבטים גופניים של למידה, כאשר בשלבים הראשונים של המידול, התלמידים הם בעצמם המודל, והמורה או תלמידים אחרים ״מתכנתים״ את תנועותיהם במרחב.

הפרוייקט הראשון זכה בפרס המחקר המצטיין בחינוך ובמדע מטעם האקדמיה הלאומית למדעים

למידת כימיה על בסיס המשגה המבוססת על כוחות משיכה ודחיה

מובילות הפרויקט:

 • ד״ר שרונה ט. לוי, ואסנת זוהר, החוג למדעי הלמידה וההוראה והתוכנית לטכנולוגיות בחינוך.

תיאור הפרויקט ותרומתו לשדה

הפרויקט עוסק בלמידת כימיה, הן בחטיבת ביניים והן בתיכון, כאשר המושג היסודי – הקשר הכימי – ומשם שאר האינטראקציות – דינמי ומבוסס כוחות. במחקרים ראשונים, נמצא שהמשגה זו מאפשרת לתלמידים להבין בצורה הרבה יותר עמוקה וקלה תופעות מגוונות בכימיה. היישום של הרעיונות הללו נעשה בחקירה מודרכת של מודלים או השתתפות במודלים, עם אפשרות לעבוד גם עם התקן האפטי (הפעלת הסימולציה עם אביזר שמפעיל כוחות על המשתמש בתגובה לפעולות שלו), כדי לחקור למידה מעוגנת גוף.

למידת נהיגה בעומסי תנועה עם סימולציה אישית ושיתופית

מובילות הפרויקט:

 • ד״ר שרונה ט. לוי, החוג למדעי הלמידה וההוראה והתוכנית לטכנולוגיות בחינוך.

 • ד״ר אנטוניו לוקאס-אלבה, אוניברסיטת זרגוסה, ספרד. 

 • פרופ׳ תומר טולדו, הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל.

תיאור הפרויקט ותרומתו לשדה

הפרויקט עוסק בחינוך לנהיגה מהירה יותר בפקקים, שהיא גם בטוחה יותר. כאשר קבוצה של לומדים נוהגים ביחד בכביש וירטואלי, כל אחד במכונית שלו, ניתן לבצע ניסויים בטקטיקות נהיגה כדי לגלות את ההתנהגויות המאפשרות לתנועה לנוע מהר יותר.

למידת ביולוגיה על בסיס תהליכים בתא

מובילות הפרויקט:

 • ד״ר שרונה ט. לוי, החוג למדעי הלמידה וההוראה והתוכנית לטכנולוגיות בחינוך.

 • ופרופ׳ ענת ירדן, מכון ויצמן.

תיאור הפרויקט ותרומתו לשדה

בפרויקט זה, אנו מפתחים גישה ללימוד נושאים מגוונים בביולוגיה מתוך חקירה של מודלים של התהליכים בתא החי. עד היום, בחנו באופן מחקרי לימוד אודות סוכרת והקשר בין התנהגויות ושימוש בתרופות שונות לבין רמות הגלוקוז (מחקר שנעשה במרפאת סוכרת הנעורים ברמב״ם) ולימוד אודות פוטוסינתיזה ונשימה תאית בצמח. במחקר הראשון, נמצא למידה עמוקה יותר של הנושא הביולוגי ביחס ללמידה שגרתית. המחקר השני עדיין בפעולה.

קידום הבריאות בקרב אוכלוסיית תלמידים שלהם מוגבלות שכלית התפתחותית ברמה קלה עד בינונית באמצעות סימולציה שיתופית

מובילות הפרויקט:

 • ד״ר שרונה ט. לוי, החוג למדעי הלמידה וההוראה והתוכנית לטכנולוגיות בחינוך.

 • ד״ר אורית חצרוני החוג לחינוך מיוחד, והתוכנית לטכנולוגיות בחינוך.

תיאור הפרויקט ותרומתו לשדה

הפרויקט מבקש לקדם את בריאותם של תלמידים שלהם מוגבלות שכלית ברמה קלה עד בינונית. הבעיה המסוימת, אליה מתייחס הפרויקט, הוא שיעור חולי גבוה של תלמידים אלה בתקופת החורף במחלות מדבקות. מטרת הפרויקט היא לבסס בקרב התלמידים מודל מנטלי של הבנת דרכי העברת מחלות מדבקות, שיאפשר להם לבחור בהתנהגויות משמרות-בריאות. לשם כך, תשמש יחידת לימוד מבוססת-סימולציה ממוחשבת הכוללת פעילויות אישיות, וידאו-מודלינג וקבוצות למידה באופן המשלב מטרות לימודיות וחברתיות בשילוב עם גישת ״מעגלי הפנמה״.