ארגז החול: לומדים ממקורות מרובים

מובילות הפרויקט

  • ד"ר שרית ברזלי, אסנת זוהר, ד"ר שירי מור-הגני, וטליה שלומי אילוז, החוג למדעי הלמידה וההוראה והתוכנית לטכנולוגיות בחינוך

  • בשיתוף עם המרכז לטכנולוגיה חינוכית (מט"ח)

תיאור הפרויקט ותרומתו לשדה

עידן המידע מאופיין בעלייה דרמטית בכמות, במגוון ובנגישות של המידע הזמין לתלמידים. תלמידים יכולים כיום ללמוד בעזרת האינטרנט על נושאים רבים ומגוונים ולגשת בקלות למידע אותנטי ועדכני. אולם, מקורות המידע המקוונים אינם מציגים בהכרח תמונה אחידה וסדורה של הנושא הנלמד, אלא בדרך-כלל מציגים נקודות מבט מרובות, שונות זו מזו, שביניהן מתקיימים קשרים מורכבים של הסכמה, ניגוד, או השלמה.

יתרה מכך, מקורות המידע המקוונים מתאפיינים ברמות שונות של איכות ואמינות ולרוב אין בנמצא "שומרי סף" שיכולים לסננם עבור התלמידים. מכאן, שהיכולת להעריך באופן ביקורתי את איכות ואמינות המידע ולמזג מידע ממקורות מרובים כדי לפתח הבנה מעמיקה ולהסיק מסקנות מושכלות היא יכולת למידה חיונית למאה ה- 21.  סביבת "ארגז החול: לומדים עם מקורות מרובים" פותחה על-מנת לסייע לתלמידים לפתח כישורי יצירת ידע ממקורות מידע מרובים ועל-מנת לטפח גישות מעריכניות כלפי ידע בחברת המידע. מטרות הסביבה הן לטפח כישורים ונטיות ליצירת ידע ממקורות מידע מרובים ולפתח גישות מעריכניות כלפי ידע, כלומר, גישות המכירות בריבוי ובמגוון של הידע ויחד עם זאת בנחיצות ובחשיבות של הערכה ביקורתית (Kuhn, 2005).סביבת ארגז החול כוללת אוסף משימות המבוססות על מקורות מידע מרובים ומותאמות לפרקים מתכניות הלימודים בעברית, ערבית, גיאוגרפיה, היסטוריה ואזרחות לחטיבת הביניים וכן מכלול כלים דיגיטליים ופיגומים התומכים בתהליכי יצירת ידע ממקורות מידע מרובים.

הסביבה מפותחת בשיתוף פעולה עם מט"ח וזמינה לבתי הספר דרך הילקוט הדיגיטלי של מט"ח.

קישורים רלוונטיים

שולחן החול