שם הפרוייקט: המרכז לקידום מדע אזרחי בבית הספר

מובילי הפרויקט:

  • פרופ' יעל קלי, פרופ' דני בן-צבי, ד"ר יותם הוד, ד"ר אורנית שגיא, החוג למדעי הלמידה וההוראה והתוכנית לטכנולוגיות בחינוך, הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה.
  • פרופ' טלי טל, הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה, הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל.
  • פרופ"ח אילת ברעם צברי, ראש קבוצת המחקר לתקשורת המדע ולהוראת הביולוגיה, הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל.

תיאור ההיבט המחקרי של הפרוייקט 

מרכז המצויינות המחקרית TCSS בוחן כיצד פריצה של גבולות מסורתיים בתוך בית הספר ובין בית הספר והחברה מעודדת למידה משמעותית. אנו עושים זאת בגישה היוצרת קשרים עמוקים בין תלמידים, מורים, מדענים ואזרחים, למידה פורמאלית ובלתי פורמאלית, אוריינות מדעית ומתמטית, סביבות למידה בית ספריות וחוץ בית ספריות, מרחבי למידה פיזיים ודיגיטאליים, בין טכנולוגיות מסוגים שונים, ובין עובדי הוראה וחוקרי חינוך.
מדע אזרחי (Science Citizen) משלב אזרחים בביצוע מחקר מדעי בנושאים ובתחומים מגוונים מעולם המדע. מיזמי מדע אזרחי מכוונים לכלל הציבור, ובהם מתנדבים מרחבי העולם משתתפים בפעילויות כמו ניטור תופעות אקלימיות, איכות מים, תפוצת ציפורים וגילוי כוכבי לכת וגלקסיות חדשות. יתרונם של מחקרי מדע אזרחי הוא בתרומתם הן למדע והן לאזרחים. המדענים זוכים לעזרה באיסוף נתונים או בניתוחם והאזרחים זוכים להשתתף באופן פעיל במחקר, לתרום למדע, ללמוד נושאים חדשים ולהצטרף למעגל חברתי של העוסקים במדע. ההתפתחויות הטכנולוגיות, ובייחוד האינטרנט, תרמו רבות ליכולת איסוף נתונים ועיבודם
על ידי הציבור הרחב.
אנשי חינוך מדעי חלוצים ברחבי העולם זיהו את הפוטנציאל הגלום במדע אזרחי והחלו לשלב בשנים האחרונות פרויקטים ותוכניות של מדע אזרחי בהוראת המדעים. מרכז המצוינות המחקרית "מדע אזרחי בבית הספר" מפתח את התשתית הרעיונית, הפדגוגית והפרקטית על מנת לממש גישה חדשנית זו, תוך שיתוף פעולה הדוק עם חוקרי חינוך, אנשי הוראת המדעים והמתמטיקה ומדעני מדע אזרחי. במסגרת זו הוקמה קהילה שמהווה רשת של שותפויות בין צוותי הוראה, חוקרי חינוך ומדענים שמפתחים ומיישמים פרויקטים בבתי ספר. קהילה בה חברים גם מקבלי ההחלטות, אנשי ארגונים סביבתיים ובעלי עניין נוספים.

קישור לאתר מרכז TCSS