פרוייקט קישורים

The Connections project

מובילי הפרויקט:

  • פרופ' דני בן-צבי, החוג למדעי הלמידה וההוראה והתוכנית לטכנולוגיות בחינוך, הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה
  • צוות המחקר של פרוייקט קישורים המורכב מחוקרות ומתלמידות מחקר לתואר שלישי ושני. 

תיאור ההיבט המחקרי של הפרוייקט 

פרוייקט קישורים הוקם על ידי פרופ' דני בן-צבי בשנת 2005 והתפתח ועוצב באופן מתמשך לאורך השנים. קישורים הינו פרוייקט מחקר ופיתוח רב שנתי שמטרתו לפתח ניצני חשיבה סטטיסטית בסביבת למידה מבוססת חקר וטכנולוגיה בקרב לומדים צעירים הלומדים בקהילת למידה (כיתות ד'-ט'). 

תלמידים המשתתפים בפרוייקט קישורים חווים באופן פעיל תהליכים בהם מעורבים מומחים בחקר נתונים. הם חוקרים בעיות אותנטיות הרלוונטיות לחייהם, שואלים שאלות מחקר, משערים השערות, אוספים נתונים ומפעילים שיקולי דעת על, מנתחים ומייצגים נתונים. הם טוענים טענות מבוססות נתונים ומסיקים מסקנות על אותה תופעה תוך ביטוי אי וודאות, הם מתכננים ובונים מודלים של התופעה אותה הם חוקרים ובוחנים בעזרתם רעיונות סטטיסטיים מורכבים. חקר הנתונים נתמך על ידי שימוש בתוכנה אינטרקטיבית וחדשנית – TinkerPlots.

הפרוייקט מאפשר עיצוב ובחינה של סביבות למידה שונות ומורכבות לפיתוח של חשיבה סטטיסטית וזיהוי אתגרים העומדים בפני תלמידים העוסקים בחקר נתונים. בחינה של סביבות אלו מאפשר מחקר מעמיק על האופן שבו צומחת ומתפתחת חשיבה עם רעיונות סטטיסטיים: נתונים, התפלגות, מרכז, שונות, קשר בין משתנים, השוואה בין התפלגויות, אי וודאות, מדגם, דגימה, הסקה סטטיסטית בלתי פורמלית ומידול. מחקר זה עוקב אחרי הלומדים לאורך זמן, מאפשר השוואה ולמידה על היבטים עיצוביים וסטטיסטיים רבים בגילאים שונים וכן שיתופי פעולה בינלאומיים.

קישור לאתר הפרוייקט