פדגוגיות חדשניות 2017 Innovating Pedagogy

 
הדו"ח החדש בנושא פדגוגיות חדשניות הינו תוצר של שיתוף פעולה בין מרכז המצויינות LINKS-ICORE ובין האוניברסיטה הפתוחה באנגליה ובהשתתפות חוקרים בינלאומיים נוספים.
פרסום זה הינו השישי בסדרה של דו"חות המתמקדים בצורות חדשות של למידה, הוראה והערכה, במטרה להדריך מורים וקובעי מדיניות בעידן של חדשנות. הדו"ח מציע עשר פדגוגיות חדשניותהקיימות כבר, אך עדיין אין להן השפעה מעמיקה ורחבה על עולם החינוך. הדוח מכיל מידע עכשווי על:  קהילות למידה בעידן המידע. 
 
הנכם מוזמנים לעיין בדו"ח, ולהעביר את הקישורים הבאים לכל מי שהנושא עשוי להיות לו/ה רלוונטי:
 
הדו"ח בעברית: פדגוגיות חדשניות 2017
קישורים נוספים:

מאמרי כנסי צ'יייס:

כנס צ'ייס לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה "האדם הלומד בעידן הטכנולוגי" מתקיים אחת לשנה באוניברסיטה הפתוחה. 
הכנס נועד לשמש במה להצגת מחקרים, העוסקים בטכנולוגיות למידה ובחדשנות טכנולוגית, לקדם קיומו של דיאלוג מחקרי-אקדמי על נושאים אלו ולתרום לגיבושה של קהילת חוקרים בתחומי החדשנות וטכנולוגיות הלמידה בישראל.

פורטל מס"ע

פורטל מס"ע: מטעם מכון מופ"ת הינו מאגר רחב של סיכומי מאמרים בענייני חינוך מכתבי העת המובילים בארץ ובעולם. הגישה לעשרת-אלפים המאמרים האלה פתוחה לכולם. 

קישור: http://portal.macam.ac.il/