* שם התוכנית כיום הוא התוכנית לתואר שני בטכנולוגיות בחינוך

* שם החוג ללמידה, הוראה והדרכה כיום הוא החוג למדעי הלמידה וההוראה

ראש המגמה: דר' שרונה ט. לוי

מטרות המגמה וקהל היעד


בשנים האחרונות חלה התפתחות מסחררת של טכנולוגיות למידה, מידע ותקשורת. טכנולוגיות אלו הפכו זמינות במערכות חינוך בארץ ובעולם, אך הפוטנציאל הגלום בהן לתמיכה בתהליכי למידה והוראה לא מוצה במלואו. המגמה לטכנולוגיות בחינוך פועלת לקדם את ההבנה וההשכלה הרחבה של תלמידיה בנוגע למכלול ההיבטים ההגותיים, המחקריים והיישומיים של קשרי הגומלין בין טכנולוגיות חדשניות לבין תהליכי למידה והוראה בכל הרמות של מערכות החינוך. המגמה מכשירה את תלמידיה לעסוק במחקר, הערכה, עיצוב ויישום של תהליכי למידה, הדרכה והוראה בסביבות עתירות טכנולוגיה; להנהיג תהליכי שינוי חינוכיים וקהילתיים בעזרת פיתוח והטמעה של טכנולוגיות חדשניות, תוך רכישת כלים יישומיים לעשייה בתחום.

מגמת מ"א זאת מיועדת למעוניינים לחקור, ליזום, לפתח, לעצב, להפעיל, להעריך ולהנהיג תוכניות חינוכיות בסביבות עתירות טכנולוגיה במערכות חינוכיות, קהילתיות, ארגוניות, תעשייתיות, או ממשלתיות; וכן למעוניינים לפתח קריירה אקדמית כחוקרים וכמורים בתחום של טכנולוגיות מתקדמות בחינוך באוניברסיטאות ובמכללות. בוגרי ובוגרות המגמה צפויים להשתלב במגוון תחומי תעסוקה, לדוגמה: מחקר, הנחיה, ריכוז והדרכה של שינוי חינוכי בסביבות עתירות טכנולוגיה במערכות חינוך פורמאליות ובלתי פורמאליות; עבודה במחלקות הדרכה של ארגונים, כגון תעשיות הידע (תעשיות הי-טק); עיצוב, פיתוח והערכה של סביבות למידה והדרכה עתירות טכנולוגיה, תוכנות, ומשחקים חינוכיים; הוראה במוסדות להשכלה גבוהה, במכללות למורים, וכן בבתי ספר המטמיעים טכנולוגיות חינוך. לאחרונה, זכו חברי סגל מהמגמה להוביל את הקמת מרכז המצויינות המחקרית היוקרתי (Israeli Center ofResearch Excellence – I-CORE) בנושא חינוך וחברת המידע החדשה. בנוסף, נרתמה המגמה לסייע למאמץ הלאומי להתאים את מערכת החינוך למאה ה- 21 ומציעה גם למורות ולמורים המעוניינים להוות את חוד החנית בהובלת הטמעת התקשוב בבתי הספר להשתלב בתוכנית המ"א.

תנאי קבלה (בנוסף לתנאי הקבלה הכלליים של החוג ללמידה, הוראה והדרכה)


·     תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל, בשני חוגים שאחד מהם חינוך. יידונו גם מועמדים בעלי תואר ראשון שאינו בחינוך. תלמידים אלו ידרשו ללימודי השלמה.

·       ציון ממוצע של 80 לפחות בכל אחד מחוגי הלימוד לתואר ראשון.

·       ציון של 80 לפחות בבחינת כניסה באנגלית.

·       ציון של 80 לפחות בכל קורס השלמה (לימודי השלמה ייקבעו במידת הצורך על בסיס החסרים בלימודים הקודמים על פי הראיון האישי ודרישות המגמה).

מיון המועמדים


מיון המועמדים יתבסס על שאלון אישי, המלצות, כתיבת מאמר קצר, ציוני התואר הראשון, בחינת הכניסה באנגלית וראיון אישי.

מסלולי לימוד


הלימודים מתקיימים בשני מסלולים:

מסלול עם תזה (מסלול א')

מסלול עם תזה כולל לימודים בהיקף של 36 שעות שבועיות סמסטריאליות (שש"ס) וביצוע של עבודת גמר מחקרית (תזה). יש להגיש שתי עבודות סמינריוניות במסגרת קורסי המגמה, המאפשרות התנסות מחקרית כהכנה לקראת ביצוע מחקר אמפירי בעבודת התזה. בנוסף, קיימת חובת השתתפות בסמינר המגמה לטכנולוגיות בחינוך.

מסלול עם פרויקט גמר (מסלול ב')

מסלול עם פרויקט גמר כולל לימודים בהיקף של 40 שש"ס וביצוע של פרויקט גמר. יש להגיש שתי עבודות סמינריוניות במסגרת קורסי המגמה. בנוסף, קיימת חובת השתתפות בסמינר המגמה לטכנולוגיות בחינוך.

זכאות לתואר


זכאות לתואר מותנית בסיום הקורסים העיוניים, ,  התזה במסלול א', או פרויקט הגמר במסלול ב' בציון 76 לפחות, על פי תקנון הלימודים לתואר שני.

משך הלימודים


תלמידי מסלול א' יסיימו את כל חובות הלימודים בשנתיים הראשונות ויכתבו את התזה בשנה השלישית, בסיומה יגישו אותה לשיפוט, על פי תקנון הלימודים לתואר שני.

תלמידי מסלול ב' יסיימו את כל חובות הלימודים בשנתיים, כולל הגשת דו"ח על פרויקט הגמר.

שקלול הציון הסופי


הציון הסופי מורכב כלהלן:

מסלול עם תזה (מסלול א')

מסלול עם פרויקט גמר (מסלול ב')

תזה

40%

פרויקט גמר

30%

שתי עבודות סמינריוניות

30%

שתי עבודות סמינריוניות

30%

שאר הקורסים

30%

שאר הקורסים

40%

סה"כ

100%

סה"כ

100%

לימודי השלמה


לימודי השלמה יידרשו במקרה הצורך, על בסיס החסרים בהשכלה של המועמד/ת. הדרישות והתנאים המדויקים של לימודי ההשלמה יהיו על פי הנהוג בחוג ללמידה, הוראה והדרכה. כל קורסי ההשלמה הנדרשים יינתנו במסגרת קורסים קיימים באוניברסיטת חיפה.

תוכנית הלימודים במגמה


תכנית הלימודים במגמה כוללת קורסי חובה, קורסי בחירה והשתתפות בסמינר המגמה, כמפורט בטבלה להלן.

 

שנה

סוג הקורס

מסלול לימודים עם תזה (מסלול א')

מסלול לימודים עם פרויקט גמר (מסלול ב')

שם הקורס

שש"ס

שם הקורס

שש"ס

א'

חובה

למידה בסביבה עתירת טכנולוגיה: סוגיות וגישות

4

למידה בסביבה עתירת טכנולוגיה: סוגיות וגישות

4

מחקר כמותי וסטטיסטיקה למ"א 

ו/או

שיטות מחקר איכותניות בחינוך המתמטי

4

מחקר עיצוב א' – ניתוח צרכים, עיצוב ופיתוח

4

סמינר המגמה: "אדם, חינוך וטכנולוגיה"* חלקים ג' ו- ד' (לא לשקלול)

 

סמינר המגמה: "אדם, חינוך וטכנולוגיה"* חלקים ג' ו- ד' (לא לשקלול)

 

בחירה

שלושה קורסי בחירה אחד מהם קורס מקוון במלואו

12

שלושה קורסי בחירה אחד מהם קורס מקוון המלואו

12

סה"כ שש"ס בשנה א':

20

 

20

ב'

חובה

מחקר כמותי וסטטיסטיקה למ"א 

ו/או

שיטות מחקר איכותניות בחינוך המתמטיקורס מתקדם בשיטות מחקר

4

מחקר עיצוב ב:שאלת מחקר, בניית כלים, הפעלה ואיסוף – יישום

2

מחקר עיצוב ג: ניתוח נתונים, הסקת מסקנות וכתיבת דו"ח מדעי

2

סמינר המגמה: "אדם, חינוך וטכנולוגיה"* חלקים ג' ו- ד' (לא לשקלול)

 

סמינר המגמה: "אדם, חינוך וטכנולוגיה"*  חלקים ג' ו- ד' (לא לשקלול)

 

בחירה

שלושה קורסי בחירה

12

ארבעה קורסי בחירה

16

סה"כ שש"ס בשנה ב':

16

 

20

סה"כ שש"ס בשנתיים:

36

 

40

 *"אדם, חינוך וטכנולוגיה": סמינר המגמה לטכנולוגיות בחינוך

סדרת מפגשי הסמינר המדעי של המגמה (קוֹלוֹקְוִיּוּם) מפגישה את הסטודנטים וחברי הסגל עם מחקרים וטכנולוגיות מתקדמות, במטרה להרחיב את הידע על למידה עתירת טכנולוגיה מזוויות מבט מגוונות. למפגשים אלו מוזמנים חוקרים ממגוון אוניברסיטאות וחברות בארץ ובעולם. מפגשים אלו מתקיימים באופן קבוע בימי רביעי בשעות אחר הצהריים, אחת למספר שבועות, במהלך הסמסטרים א' ו- ב'. את הפעילות מובילים חברי הסגל האקדמי של המגמה בסיוע של דוקטורנטים. כל סטודנט משתתף במהלך לימודיו בארבעה חלקים של סמינר זה, חלק אחד בכל סמסטר.

 

רשימת הקורסים במגמה


קורסי חובה בשנה א'

מסלול לימודים עם תזה

313.4500

למידה בסביבה עתירת טכנולוגיה: סוגיות וגישות

שו"ת

4 שש"ס

313.4000

מחקר כמותי וסטטיסטיקה למ"א

שו"ת

4 שש"ס

317.4003

שיטות מחקר איכותניות בחינוך המתמטי

שיעור

4 שש"ס

313.4507

אדם, חינוך וטכנולוגיה–חלק ג'

סמינר מגמה

לא לשקלול

313.4508

אדם, חינוך וטכנולוגיה–חלק ד'

סמינר מגמה

לא לשקלול

מסלול לימודים עם פרויקט גמר

313.4500

למידה בסביבה עתירת טכנולוגיה: סוגיות וגישות

שו"ת

4 שש"ס

313.4050

מחקר עיצוב א: ניתוח צרכים, עיצוב ופיתוח

שו"ת

4 שש"ס

313.4507

אדם, חינוך וטכנולוגיה– חלק ג'

סמינר מגמה

לא לשקלול

313.4508

אדם, חינוך וטכנולוגיה– חלק ד'

סמינר מגמה

לא לשקלול

 

קורסי חובה בשנה ב'

מסלול לימודים עם תזה

313.4000

מחקר כמותי וסטטיסטיקה למ"א

שו"ת

4 שש"

317.4003

שיטות מחקר איכותניות בחינוך המתמטי

שיעור

4 שש"ס

313.4507

אדם, חינוך וטכנולוגיה– חלק ג'

סמינר מגמה

לא לשקלול

313.4508

אדם, חינוך וטכנולוגיה– חלק ד'

סמינר מגמה

לא לשקלול

 

מסלול לימודים עם פרויקט גמר

313.4051

מחקר עיצוב ב:שאלת מחקר, בניית כלים, הפעלה ואיסוף – יישום   (המשך לקורס 313.4050)

שו"ת

2 שש"ס

313.4052

מחקר עיצוב ג: ניתוח נתונים, הסקת מסקנות וכתיבת דו"ח מדעי(המשך לקורס 313.4051)

שו"ת

2 שש"ס

313.4507

אדם, חינוך וטכנולוגיה– חלק ג'

סמינר מגמה

לא לשקלול

313.4508

אדם, חינוך וטכנולוגיה– חלק ד'

סמינר מגמה

לא לשקלול

 

קורסי בחירה

313.4610

למידה על מערכות מורכבות

סמינריון

4 שש"ס

313.4530

מטקוגניציה, אפסימולוגיה אישית ולמידה

סמינריון

4 שש"ס

313.4531

ניתוח סביבות למידה בגישת עקרונות העיצוב

סמינריון

4 שש"ס

313.4532

למידה  והוראה בחברה מקוונת

סמינריון

4 שש"ס

313.4533

Design-Based Research in Mixed–Media Learning Environments

סמינריון

4 שש"ס

313.4534

נעורים בעידן דיגיטלי (קורס מקוון במלואו)

סמינריון

4 שש"ס

317.4048

פיתוח חשיבה סטטיסטית בקהילה לומדת

סמינריון

4 שש"ס

317.4049

גישות קוגניטיביות וסוציו- תרבותיות ללמידה

סמינריון

4 שש"ס

317.4050

מבוא למחקר בחינוך מדעי

סמינריון

4 שש"ס

313.4104

סוגיות נבחרות בתכנון לימודים

שיעור

4 שש"ס

313.4524

מבוא למשחקים דיגיטאליים ולמידה

סמינריון

4 שש"ס

313.4518

רשתות חברתיות ושילובן בחינוך (קורס מקוון במלואו)

שו"ת

4 שש"ס

313.4527

סוציולוגיה של האינטרנט חלק א'

סמינריון

2 שש"ס

313.4525

סוציולוגיה של האינטרנט  חלק ב'

סמינריון

2 שש"ס

313.4146

למידה ועיצוב חינוכי בנושאי טכנולוגיה ומדע בגיל הרך – חלק א'

שו"ת

2 שש"ס

313.4147

למידה ועיצוב חינוכי בנושאי טכנולוגיה ומדע בגיל הרך – חלק ב'

שו"ת

2 שש"ס

317.4028

תהליכי חשיבה מתמטית בסביבות למידה ממוחשבת

סמינריון

4 שש"ס

317.4051

למידה פרויקטנית בקהילה לומדת

סמינריון

4 שש"ס

319.4501

תקשורת תומכת וחלופית לאוכלוסיות שלהן ליקויי תקשורת

סמינריון

4 שש"ס

319.4502

טכנולוגיות סיוע

שיעור

4 שש"ס

 

קורסים שלא יינתנו בתשע"ד

317.4005

פיתוח חשיבה סטטיסטית בסביבת חקר טכנולוגית:

סמינריון

4 שש"ס

313.4035

ניתוח סביבות למידה טכנולוגיות (קורס מתקדם)

סמינריון

4 שש"ס

317.4006

חקר ופיתוח סביבות למידה ממוחשבות

סמינריון

4 שש"ס

313.4504

למידה והוראה בסביבה מתוקשבת היברידית

שו"ת

4 שש"ס

313.4505

אדם, חינוך וטכנולוגיה – חלק א'

סמינר מגמה

לא לשקלול

313.4506

אדם, חינוך וטכנולוגיה – חלק ב'

סמינר מגמה

לא לשקלול

317.4028

תהליכי חשיבה מתמטית בסביבת לימודים ממוחשבת

סמינריון

4 שש"ס

317.4011

למידת חקר בקהילה מתוקשבת

סמינריון

4 שש"ס

317.4019

למידה באמצעות פרויקטים בסביבות עתירות טכנולוגיה

סמינריון

4 שש"ס

313.4509

ממשק אדם מחשב

סמינריון

4 שש"ס

317.4044

מבוא למחקר בהוראת מדעים

סמינריון

4 שש"ס

313.4522

אהבה, ביקורת, התנגדות: קריאות נבחרות.

סמינריון

4 שש"ס

313.4510

למידה שיתופית מעורבת מחשב

סמינריון

4 שש"ס

313.4523

חושבים עם מחשבים

שו"ת

4 שש"ס

313.4515

למידה והוראה מרחוק (קורס מקוון במלואו)

שו"ת

4 שש"ס

313.4526

למידה ממולטימדיה: תיאוריה, מחקר ויישום

שו"ת

4 שש"ס

313.4601

חשיבה ולמידה דרך מודלים ממוחשבים

סמינריון

4 שש"ס

317.4045

מועדון קריאה במדעי הלמידה

סמינריון

4 שש"ס

 

קורסים מתודולוגיים מתקדמים (לתלמידי מסלול לימודים עם תזה)

 

317.4003

שיטות מחקר איכותניות בחינוך מתמטי:

שיעור

4 שש"ס

313.4102

שיטות מתקדמות במחקר כמותי: משוואות מבניות וניתוח רב-רמות

שיעור

4 שש"ס

319.4586

הליכי מחקר יחידניים

שיעור

4 שש"ס

הערות לרשימת הקורסים


·       התלמידות ותלמידים מתבקשים להצטייד במחשב נייד ללימודיהם.

·       מיומנויות מחשב: במסגרת קורסי המגמה ישתמשו התלמידים והתלמידות במגוון טכנולוגיות למידה והוראה. לא יינתנו קורסים מיוחדים להוראת מיומנויות מחשב.

·       תלמידי מסלול א' יבחרו בשנה ב' קורס מתודולוגי מתקדם בתאום עם המנחה שלהם.

·       שתי העבודות הסמינריוניות חייבות להתבצע במסגרת קורסים המוגדרים כסמינריונים (להבדיל מקורסי שו"ת) של המגמה לטכנולוגיות בחינוך. אין לבצע שתי עבודות סמינריוניות אצל אותו מרצה.

·       כל אחד מתלמידי המגמה חייב לקחת לפחות קורס מקוון אחד ולא יותר מאשר שני קורסים מקוונים במהלך הלימודים.

קורסי חובה וציון המינימום הנדרש בהם


·       תלמידי מסלול לימודים עם תזה (מסלול א') חייבים לקבל ציון 85 לפחות בכל קורסי החובה של שנה א'.

·     תלמידי מסלול פרויקט גמר (מסלול ב') חייבים לקבל ציון 80 לפחות בכל קורסי החובה של שנה א'.

* שם התוכנית כיום הוא התוכנית לתואר שני בטכנולוגיות בחינוך

* שם התוכנית כיום הוא התוכנית לתואר שני בטכנולוגיות בחינוך