* שם התוכנית כיום הוא התוכנית לתואר שני בטכנולוגיות בחינוך

* שם החוג ללמידה, הוראה והדרכה כיום הוא החוג למדעי הלמידה וההוראה

המגמה לטכנולוגיות בחינוך

ראש המגמה: דר' אורן גולן

מטרות המגמה וקהל היעד

בשנים האחרונות חלה התפתחות מסחררת של טכנולוגיות למידה, מידע ותקשורת. טכנולוגיות אלו הפכו זמינות במערכות חינוך בארץ ובעולם, אך הפוטנציאל הגלום בהן לתמיכה בתהליכי למידה והוראה לא מוצה במלואו. המגמה לטכנולוגיות בחינוך פועלת לקדם את ההבנה וההשכלה הרחבה של תלמידיה בנוגע למכלול ההיבטים ההגותיים, המחקריים והיישומיים של קשרי הגומלין בין טכנולוגיות חדשניות לבין תהליכי למידה והוראה בכל הרמות של מערכות החינוך. המגמה מכשירה את תלמידיה לעסוק במחקר, הערכה, עיצוב ויישום של תהליכי למידה, הדרכה והוראה בסביבות עתירות טכנולוגיה; להנהיג תהליכי שינוי חינוכיים וקהילתיים בעזרת פיתוח והטמעה של טכנולוגיות חדשניות, תוך רכישת כלים יישומיים לעשייה בתחום.

מגמת מ"א זאת מיועדת למעוניינים לחקור, ליזום, לפתח, לעצב, להפעיל, להעריך ולהנהיג תוכניות חינוכיות בסביבות עתירות טכנולוגיה במערכות חינוכיות, קהילתיות, ארגוניות, תעשייתיות, או ממשלתיות; וכן למעוניינים לפתח קריירה אקדמית כחוקרים וכמורים בתחום של טכנולוגיות מתקדמות בחינוך באוניברסיטאות ובמכללות. בוגרי ובוגרות המגמה צפויים להשתלב במגוון תחומי תעסוקה, לדוגמה: מחקר, הנחיה, ריכוז והדרכה של שינוי חינוכי בסביבות עתירות טכנולוגיה במערכות חינוך פורמאליות ובלתי פורמאליות; עבודה במחלקות הדרכה של ארגונים, כגון תעשיות הידע (תעשיות הי-טק); עיצוב, פיתוח והערכה של סביבות למידה והדרכה עתירות טכנולוגיה, תוכנות, ומשחקים חינוכיים; הוראה במוסדות להשכלה גבוהה, במכללות למורים, וכן בבתי ספר המטמיעים טכנולוגיות חינוך. לאחרונה, זכו חברי סגל מהמגמה להוביל את הקמת מרכז המצויינות המחקרית היוקרתי (Israeli Center of Research Excellence – I-CORE) בנושא חינוך וחברת המידע החדשה. בנוסף, נרתמה המגמה לסייע למאמץ הלאומי להתאים את מערכת החינוך למאה ה- 21 ומציעה גם למורות ולמורים המעוניינים להוות את חוד החנית בהובלת הטמעת התקשוב בבתי הספר להשתלב בתוכנית המ"א.

תנאי קבלה (בנוסף לתנאי הקבלה הכלליים של החוג ללמידה, הוראה והדרכה)

·       תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל, בשני חוגים שאחד מהם חינוך. יידונו גם מועמדים בעלי תואר ראשון שאינו בחינוך. תלמידים אלו ידרשו ללימודי השלמה.

·       ציון ממוצע של 80 לפחות בכל אחד מחוגי הלימוד לתואר ראשון.

·       ציון של 80 לפחות בבחינת כניסה באנגלית.

·       ציון של 80 לפחות בכל קורס השלמה (לימודי השלמה ייקבעו במידת הצורך על בסיס החסרים בלימודים הקודמים על פי הראיון האישי ודרישות המגמה).

מיון המועמדים

מיון המועמדים יתבסס על שאלון אישי, המלצות, כתיבת מאמר קצר, ציוני התואר הראשון, בחינת הכניסה באנגלית וראיון אישי.

מסלולי לימוד

הלימודים מתקיימים בשני מסלולים:

מסלול עם תזה (מסלול א')

מסלול עם תזה כולל לימודים בהיקף של 36 שעות שבועיות סמסטריאליות (שש"ס) וביצוע של עבודת גמר מחקרית (תזה). יש להגיש שתי עבודות סמינריוניות במסגרת קורסי המגמה, המאפשרות התנסות מחקרית כהכנה לקראת ביצוע מחקר אמפירי בעבודת התזה. בנוסף, קיימת חובת השתתפות בסמינר המגמה לטכנולוגיות בחינוך.

מסלול עם פרויקט גמר (מסלול ב')

מסלול עם פרויקט גמר כולל לימודים בהיקף של 40 שש"ס וביצוע של פרויקט גמר. יש להגיש שתי עבודות סמינריוניות במסגרת קורסי המגמה. בנוסף, קיימת חובת השתתפות בסמינר המגמה לטכנולוגיות בחינוך.

זכאות לתואר

זכאות לתואר מותנית בסיום הקורסים העיוניים,  התזה במסלול א', או פרויקט הגמר במסלול ב' בציון 76 לפחות, על פי תקנון הלימודים לתואר שני.

משך הלימודים

תלמידי מסלול א' יסיימו את כל חובות הלימודים בשנתיים הראשונות ויכתבו את התזה בשנה השלישית, בסיומה יגישו אותה לשיפוט, על פי תקנון הלימודים לתואר שני.

תלמידי מסלול ב' יסיימו את כל חובות הלימודים בשנתיים, כולל הגשת דו"ח על פרויקט הגמר.

שקלול הציון הסופי

הציון הסופי מורכב כלהלן:

 

מסלול עם תזה (מסלול א')

מסלול ללא תזה (מסלול ב')

תזה

40%

פרויקט גמר

30%

שתי עבודות סמינריוניות

30%

שתי עבודות סמינריוניות

30%

שאר הקורסים

30%

שאר הקורסים

40%

סה"כ

100%

סה"כ

100%

 

לימודי השלמה

לימודי השלמה יידרשו במקרה הצורך, על בסיס החסרים בהשכלה של המועמד/ת. הדרישות והתנאים המדויקים של לימודי ההשלמה יהיו על פי הנהוג בחוג ללמידה, הוראה והדרכה. כל קורסי ההשלמה הנדרשים יינתנו במסגרת קורסים קיימים באוניברסיטת חיפה.

תוכנית הלימודים במגמה

תכנית הלימודים במגמה כוללת קורסי חובה, קורסי בחירה והשתתפות בסמינר המגמה, כמפורט בטבלה להלן.

 

שנה

סוג הקורס

מסלול לימודים עם תזה (מסלול א')

מסלול לימודים עם פרויקט גמר (מסלול ב')

שם הקורס

שש"ס

שם הקורס

שש"ס

א'

חובה

למידה בסביבה עתירת טכנולוגיה: סוגיות וגישות

4

למידה בסביבה עתירת טכנולוגיה: סוגיות וגישות

4

מחקר כמותי וסטטיסטיקה למ"א

ו/או

שיטות מחקר איכותניות בחינוך המתמטי

4

מחקר עיצוב א' – ניתוח צרכים, עיצוב ופיתוח

4

סמינר המגמה: "אדם, חינוך וטכנולוגיה"* חלקים א' ו- ב' (לא לשקלול)

 

סמינר המגמה: "אדם, חינוך וטכנולוגיה"* חלקים א' ו- ב' (לא לשקלול)

 

בחירה

שלושה קורסי בחירה אחד מהם קורס מקוון במלואו

12

שלושה קורסי בחירה אחד מהם קורס מקוון במלואו

12

סה"כ שש"ס בשנה א':

20

 

20

ב'

חובה

מחקר כמותי וסטטיסטיקה למ"א

ו/או

שיטות מחקר איכותניות בחינוך המתמטי

קורס מתקדם בשיטות מחקר

4

מחקר עיצוב ב:שאלת מחקר, בניית כלים, הפעלה ואיסוף – יישום

2

מחקר עיצוב ג: ניתוח נתונים, הסקת מסקנות וכתיבת דו"ח מדעי

2

סמינר המגמה: "אדם, חינוך וטכנולוגיה"* חלקים א' ו- ב' (לא לשקלול)

 

סמינר המגמה: "אדם, חינוך וטכנולוגיה"*  חלקים א'  ו- ב' (לא לשקלול)

 

בחירה

שלושה קורסי בחירה

12

ארבעה קורסי בחירה

16

סה"כ שש"ס בשנה ב':

16

 

20

סה"כ שש"ס בשנתיים:

36

 

40

 

*"אדם, חינוך וטכנולוגיה": סמינר המגמה לטכנולוגיות בחינוך

סדרת מפגשי הסמינר המדעי של המגמה (קוֹלוֹקְוִיּוּם) מפגישה את הסטודנטים וחברי הסגל עם מחקרים וטכנולוגיות מתקדמות, במטרה להרחיב את הידע על למידה עתירת טכנולוגיה מזוויות מבט מגוונות. למפגשים אלו מוזמנים חוקרים ממגוון אוניברסיטאות וחברות בארץ ובעולם. מפגשים אלו מתקיימים באופן קבוע בימי רביעי בשעות אחר הצהריים, אחת למספר שבועות, במהלך הסמסטרים א' ו- ב'. את הפעילות מובילים חברי הסגל האקדמי של המגמה בסיוע של דוקטורנטים. כל סטודנט משתתף במהלך לימודיו בארבעה חלקים של סמינר זה, חלק אחד בכל סמסטר.

קורסי חובה וציון המינימום הנדרש בהם
  • תלמידי מסלול לימודים עם תזה (מסלול א') חייבים לקבל ציון 85 לפחות בכל קורסי החובה של שנה א'.
  • תלמידי מסלול לימודים ללא תזה (מסלול ב') חייבים לקבל ציון 80 לפחות בכל קורסי החובה של שנה א'.