* שם התוכנית כיום הוא התוכנית לתואר שני בטכנולוגיות בחינוך

* שם החוג ללמידה, הוראה והדרכה כיום הוא החוג למדעי הלמידה וההוראה

המגמה לטכנולוגיות בחינוך

אתר המגמה: www.edtech.haifa.ac.il

ראש המגמה :פרופ' דני בן-צבי (חדר 524, בנין הפקולטה לחינוך)

מטרות המגמה וקהל היעד

בשנים האחרונות חלה התפתחות מסחררת של טכנולוגיות למידה, מידע ותקשורת. טכנולוגיות אלו הפכו זמינות במערכות חינוך בארץ ובעולם, אך הפוטנציאל הגלום בהן לתמיכה בתהליכי למידה והוראה לא מוצה במלואו. יתרה מזאת, שימושים חדשים נולדים מדי יום, אם בקרב אנשי חינוך וחוקרי התחום ואם בתעשייה. המגמה לטכנולוגיות בחינוך פועלת, זה למעלה מעשור, לקדם את ההבנה וההשכלה הרחבה של תלמידיה בנוגע למכלול ההיבטים ההגותיים, העיצוביים, המחקריים והיישומיים של קשרי הגומלין בין טכנולוגיות חדשניות לבין תהליכי למידה והוראה בכל הרמות של מערכות החינוך בתחומי למידה והדרכה נרחבים. המגמה מכשירה את תלמידיה לעסוק במחקר, עיצוב, הערכה ויישום של תהליכי למידה, יחסי גומלין בין לומדים, יחסי גומלין בין לומדים לבין טכנולוגיות, הדרכה והוראה בסביבות מוגברות טכנולוגיה; כמו גם הובלת תהליכי שינוי חינוכיים, חברתיים, תרבותיים וקהילתיים. כל זאת בעזרת פיתוח והטמעה של טכנולוגיות חדשניות, ותוך רכישת כלים יישומיים לעשייה בתחום. הקהילה מתאפיינת בהתנהלותה כקהילת למידה בה חברים אנשי הסגל והסטודנטים כאחד, תוך שילוב בין בניה משותפת של ידע ופיתוח של הפרט, כאדם יצירתי, חקרני, עצמאי ומקצועי הלומד כל חייו.

המגמה מיועדת למעוניינים לחקור, ליזום, לפתח, לעצב, להפעיל, להעריך ולהנהיג תוכניות חינוכיות בסביבות מוגברות טכנולוגיה במערכות חינוכיות, קהילתיות, ארגוניות, תעשייתיות, ממשלתיות ולמעשה, בכל תחום שבו מתקיימת למידה; וכן למעוניינים לפתח קריירה אקדמית כחוקרים, כמורים וכמעצבי סביבות למידה מוגברות טכנולוגיה באוניברסיטאות, במכללות, בתעשייה ובמסגרות נוספות. בוגרי ובוגרות המגמה צפויים להשתלב במגוון תחומי תעסוקה, לדוגמה: מחקר, עיצוב, הנחיה, ריכוז והדרכה של שינוי חינוכי, תרבותי או ארגוני בסביבות מוגברות טכנולוגיה במערכות חינוך פורמאליות ובלתי פורמאליות; עבודה במחלקות הדרכה של ארגונים, כגון תעשיות הידע (תעשיות הי-טק); עיצוב, פיתוח והערכה של סביבות למידה והדרכה מוגברות טכנולוגיה ומשחקים חינוכיים; הוראה במוסדות להשכלה גבוהה, במכללות למורים, וכן בבתי ספר המטמיעים טכנולוגיות למידה.

בשנים האחרונות, זכו חלק מחברי סגל מהמגמה להוביל את הקמת מרכז המצוינות המחקרית LINKS I-CORE (Learning In a NetworKed Society, Israeli Center of Research Excellence) בנושא חינוך וחברת המידע החדשה. במסגרת זאת הוקם בבנין הפקולטה לחינוך מרחב למידה עתידי (Future Learning Space) בו נערכים מחקרים וניסויים בשילובים חדשניים של מרחב, פדגוגיה וטכנולוגיה. בנוסף, נרתמה המגמה לסייע למאמץ הלאומי להתאים את מערכת החינוך למאה ה- 21 ומציעה גם למורות ולמורים המעוניינים להוות את חוד החנית בהובלת הטמעת התקשוב בבתי הספר להשתלב בקהילת הלמידה שלה במסגרת תוכנית לימודי המ"א.

 

תנאי קבלה לתואר שני (בנוסף לתנאי הקבלה הכלליים של החוג ללמידה, הוראה והדרכה)

●        תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל בשני חוגים, שאחד מהם חינוך. יידונו גם מועמדים בעלי תואר ראשון, שאינו בתחום החינוך. תלמידים אלו ידרשו ללימודי השלמה.

●        ציון ממוצע של 80 לפחות בכל אחד מחוגי הלימוד לתואר ראשון.

●        ציון של 80 לפחות בבחינת הכניסה באנגלית.

●        ציון של 80 לפחות בכל קורס השלמה (לימודי השלמה ייקבעו על בסיס ההשכלה של המועמד, הראיון האישי ודרישות המגמה).

 

מיון המועמדים

מיון המועמדים יתבסס על שאלון אישי, המלצות, כתיבת מאמר קצר, ציוני התואר הראשון, קורות חיים, בחינת הכניסה באנגלית, וראיון אישי.

 

מסלולי לימוד

הלימודים מתקיימים בשני מסלולים:

מסלול תזה

מסלול תזה כולל לימודים בהיקף של 36 שעות שבועיות סמסטריאליות (שש"ס) וביצוע של עבודת גמר מחקרית (תזה). יש להגיש שתי עבודות סמינריוניות במסגרת קורסי המגמה, המאפשרות התנסות מחקרית כהכנה לקראת ביצוע מחקר אמפירי בעבודת התזה. בנוסף, קיימת חובת השתתפות במפגשי "צוותא", אשר הנערכים אחת לשבועיים בשעות אחה"צ.

 

מסלול פרויקט גמר

מסלול פרויקט גמר כולל לימודים בהיקף של 40 שש"ס וביצוע של פרויקט גמר. יש להגיש שתי עבודות סמינריוניות במסגרת קורסי המגמה. בנוסף, קיימת חובת השתתפות במפגשי "צוותא" וסמינר המגמה הנערכים אחת לשבועיים בשעות אחה"צ.

 

משך הלימודים

תלמידי מסלול תזה יסיימו את כל חובות הלימודים בשנתיים הראשונות ויבצעו את עבודת התזה במהלך השנה השנייה והשלישית. התקשרות עם המנחה תיעשה עד לתחילת השנה השנייה ללימודים, אם כי ניתן גם ליצור קשר עם חברי סגל לצורך הנחיה במהלך השנה הראשונה. הגשה של הצעת המחקר תיעשה עד לתום סמסטר א' של השנה השנייה. בסיום כתיבת התיזה, תלמידי המסלול יגישו אותה לשיפוט, על פי תקנון הלימודים לתואר שני.

תלמידי מסלול פרויקט גמר יסיימו את כל חובות הלימודים בשנתיים, כולל הגשת דו"ח על פרויקט הגמר.

 

זכאות לתואר

זכאות לתואר מותנית בסיום של כל הקורסים העיוניים, התזה (במסלול התזה), או פרויקט הגמר (במסלול פרויקט גמר) בציון 76 לפחות, על פי תקנון הלימודים לתואר שני.

 

שקלול הציון הסופי

הציון הסופי מורכב כלהלן:

מסלול תזה

מסלול פרויקט גמר

תזה

40%

פרויקט גמר

30%

שתי עבודות סמינריוניות

30%

שתי עבודות סמינריוניות

30%

שאר הקורסים

30%

שאר הקורסים

40%

סה"כ

100%

סה"כ

100%

 

לימודי השלמה

לימודי השלמה יידרשו במקרה הצורך, על בסיס החסרים בהשכלה של המועמד/ת. הדרישות והתנאים המדויקים של לימודי ההשלמה יהיו על פי הנהוג בחוג ללמידה, הוראה והדרכה. כל קורסי ההשלמה הנדרשים יינתנו במסגרת קורסים קיימים באוניברסיטת חיפה.

 

תוכנית הלימודים במגמה

תוכנית הלימודים במגמה כוללת שילוב של קורסי חובה, קורסי בחירה והשתתפות בסמינר המגמה, כמפורט בטבלה להלן.

 

שנה

סוג הקורס

מסלול תזה

מסלול פרויקט גמר

שם הקורס

שש"ס

שם הקורס

שש"ס

א'

חובה

למידה בסביבה עתירת טכנולוגיה: סוגיות וגישות

4

למידה בסביבה עתירת טכנולוגיה: סוגיות וגישות

4

חובה

שיטות כמותיות במחקר חינוכי, ו/או: שיטות מחקר איכותניות

4

מחקר עיצוב א': ניתוח צרכים, עיצוב ופיתוח

4

חובה

"צוותא" חלקים א' וב'

0

"צוותא" חלקים א' וב'

0

בחירה

שלושה קורסי בחירה, אחד מהם קורס מקוון במלואו

12

שלושה קורסי בחירה, אחד מהם קורס מקוון במלואו

12

סה"כ שש"ס בשנה א':

20

 

20

ב'

חובה

שיטות מחקר איכותניות

ו/או:

קורס מתקדם בשיטות מחקר

4

מחקר עיצוב ב': שאלת מחקר, בניית כלים

2

מחקר עיצוב ג': ניתוח נתונים, הסקת מסקנות

2

חובה

"צוותא" חלקים א' וב'

0

"צוותא" חלקים א' וב'

0

בחירה

שלושה קורסי בחירה

12

ארבעה קורסי בחירה

16

סה"כ שש"ס בשנה ב':

16

 

20

סה"כ שש"ס בשנתיים:

36

 

40

 

צוותא

במהלך השנה יתקיימו מפגשים קבועים של חברי קהילת המגמה בימי רביעי בשעות אחר הצהרים. המפגשים יתקיימו אחת לשבועיים, או בתדירות של שניים עד שלושה מפגשים בכל חודש. המפגשים יעסקו בנושאים רלוונטיים, יתנהלו בפורמטים שונים ביוזמת הסטודנטים וחברי הסגל. סמינר המגמה לטכנולוגיות בחינוך יתקיים במסגרת מפגשי צוותא. הנוכחות במפגשים אלו הינה חובה. הודעה על מועדי המפגשים תימסר מראש. כל סטודנט משתתף במהלך לימודיו בארבעה חלקים של פעילות זו, חלק אחד בכל סמסטר.

 

"אדם, חינוך וטכנולוגיה": סמינר המגמה לטכנולוגיות בחינוך

סדרת מפגשי הסמינר המדעי של קהילת המגמה (קוֹלוֹקְוִיּוּם) מפגישה את הסטודנטים וחברי הסגל עם מחקרים וטכנולוגיות מתקדמות, במטרה להרחיב את הידע על למידה מוגברת טכנולוגיה מזוויות מבט מגוונות. למפגשים אלו מוזמנים חוקרים ממגוון אוניברסיטאות וחברות בארץ ובעולם. מפגשים אלו מתקיימים בימי רביעי בשעות אחר הצהריים, אחת למספר שבועות, במהלך הסמסטרים א' ו- ב' במסגרת פעילות "צוותא". את הפעילות מובילים חברי הסגל האקדמי של המגמה בסיוע של דוקטורנטים.

 

היום הפתוח של המגמה לטכנולוגיות בחינוך

ביום הלימודים האחרון של שנה"ל, יערך היום הפתוח של המגמה. במהלך יום חגיגי זה, יוצגו פירות הלמידה בקורסים השונים והקהל ישתתף באופן פעיל בתחנות השונות. כמו כן יתקיים טקס חלוקת מלגות סילבר לתלמידי מחקר מצטיינים וטקס חלוקת מלגות יעקב דון ז"ל לפרויקט גמר מצטיין. היום פתוח למועמדים ולמתעניינים במגמה. ההשתתפות ביום הפתוח הינה חובה לתלמידי המגמה.

 

מלגות המגמה

קרן ההנצחה לזכרם של רחל ואליעזר סילבר ז"ל שהוקמה בשנת 2014 מיועדת להענקת מלגות הצטיינות לתלמידי מחקר בתואר שני, תואר שלישי ולתלמידי פוסט-דוקטורט הלומדים במסגרת המגמה לטכנולוגיות בחינוך. המלגות מוענקות פעם בשנה במסגרת אירועי היום הפתוח.

קרן ההנצחה לזכרו של תלמיד הדוקטורט יעקב דון ז"ל, שהוקמה בשנת 2017, מיועדת להענקת מלגות הצטיינות לתלמידי מסלול פרויקט גמר הלומדים בשנה ב' במסגרת המגמה לטכנולוגיות בחינוך. המלגות מוענקות פעם בשנה במסגרת אירועי היום הפתוח.

 

רשימת הקורסים במגמה בשנה"ל תשע"ח

קורסי חובה לתלמידי שנה א'

מסלול תזה

סוג

שש"ס

313.4500

למידה בסביבה עתירת טכנולוגיה: סוגיות וגישות

שו"ת

4

313.4006

שיטות כמותיות במחקר חינוכי

שיעור

4

313.4007

מחקר איכותני: משאלת מחקר למאמר

שיעור

4

313.4505

צוותא – חלק א'

סמינר מגמה

לא לשקלול

313.4506

צוותא – חלק ב'

סמינר מגמה

לא לשקלול

מסלול פרויקט גמר

 

 

313.4500

למידה בסביבה עתירת טכנולוגיה: סוגיות וגישות

שו"ת

4

313.4050

מחקר עיצוב א': ניתוח צרכים, עיצוב ופיתוח

שו"ת

4

313.4505

צוותא – חלק א'

סמינר מגמה

לא לשקלול

313.4506

צוותא – חלק ב'

סמינר מגמה

לא לשקלול

קורסי חובה לתלמידי שנה ב'

מסלול תזה

סוג

שש"ס

313.4006

שיטות כמותיות במחקר חינוכי

שיעור

4

313.4007

מחקר איכותני: משאלת מחקר למאמר

שיעור

4

313.4505

צוותא – חלק א'

סמינר מגמה

לא לשקלול

313.4506

צוותא – חלק ב'

סמינר מגמה

לא לשקלול

מסלול פרויקט גמר

 

 

313.4051

מחקר עיצוב ב': שאלת מחקר, בניית כלים, הפעלה ואיסוף – יישום (המשך לקורס 313.4050)

שו"ת

2

313.4052

מחקר עיצוב ג': ניתוח נתונים, הסקת מסקנות וכתיבת דו"ח מדעי (המשך לקורס 313.4051)

שו"ת

2

313.4505

צוותא – חלק א'

סמינר מגמה

לא לשקלול

313.4506

צוותא – חלק ב'

סמינר מגמה

לא לשקלול

קורסי בחירה שילמדו בשנה"ל תשע"ח

313.4601

 

למידה עם מודלים ממוחשבים (הקורס ניתן אחת לשנתיים)

סמינריון

4

313.4563

סדנת קריאה מתקדמת חלק אגישות חדשניות לגישור מחקר ופרקטיקה במדעי הלמידה

סמינריון

(שנתי)

2

313.4564

סדנת קריאה מתקדמת חלק במחקר על חשיבה של לומדים

סמינריון

(שנתי)

2

313.4561

מדע אזרחי בבית הספר: פריצת גבולות בין בית הספר והחברה

סמינריון

4

313.4526

למידה ממולטימדיה: תיאוריה, מחקר ועיצוב

שו"ת

4

313.4524

מבוא למשחקים דיגיטאליים ולמידה

סמינריון

4

313.4549

מרחבי למידה עתידיים

סמינריון

4.

313.4543

נעורים בעידן הדיגיטלי

שיעור

4

313.4565

המורה הגלובלי

שיעור

4

313.4542

פיתוח אוריינות חישובית

סמינריון

4

317.4048

פיתוח חשיבה סטטיסטית בקהילת למידה

סמינריון

4

313.4562

הטמעת רפורמות בבתי ספר

שיעור

4

קורסים שלא ינתנו בשנה"ל תשע"ח

313.4536

למידה והוראה בחברת המידע

סמינריון

4

317.4011

למידת חקר בקהילה מתוקשבת

סמינריון

4

313.4610

למידה על מערכות מורכבות

סמינריון

4

317.4049

גישות קוגניטיביות וסוציו-תרבותיות ללמידה

סמינריון

4

313.4530

מטקוגניציה, אפיסטמולוגיה אישית ולמידה

סמינריון

4

318.4146

למידה ועיצוב חינוכי בנושאי טכנולוגיה ומדע בגיל הרך – חלק א'

שו"ת

2

318.4147

למידה ועיצוב חינוכי בנושאי טכנולוגיה ומדע בגיל הרך – חלק ב'

שו"ת

2

317.4051

למידה פרויקטנית בקהילת למידה

סמינריון

4

313.4510

למידה שיתופית מעורבת מחשב

סמינריון

4

317.4050

מבוא למחקר בחינוך מדעי

סמינריון

4

313.4104

סוגיות נבחרות בתכנון לימודים

שיעור

4

313.3007

עשייה וחשיבה בסביבות למידה

סמינריון

4

713.4028

תהליכי חשיבה מתמטית בסביבת למידה ממוחשבת

סמינריון

4

313.4533

Design-Based Research in Mixed–Media Learning Environments

סמינריון

4

313.4527

סוציולוגיה של הניו מדיה – חלק א'

סמינריון

2

313.4525

סוציולוגיה של הניו מדיה – חלק ב'

סמינריון

2

313.4540

עיצוב סביבות למידה חכמות

שיעור

4

313.4543

אוריינות דיגיטלית

שיעור

4

 

הערות לרשימת הקורסים

●        התלמידות והתלמידים מתבקשים להצטייד במחשב נייד ללימודיהם.

●        מיומנויות מחשב: במסגרת קורסי המגמה ישתמשו התלמידים והתלמידות במגוון טכנולוגיות למידה והוראה. לא יינתנו קורסים מיוחדים להוראת מיומנויות מחשב.

●        תלמידי מסלול תזה יבחרו בשנה שנייה קורס מתודולוגי מתקדם בתאום עם המנחה שלהם.

●        שתי העבודות הסמינריוניות חייבות להתבצע במסגרת קורסים המוגדרים כסמינריונים (להבדיל מקורסי שו"ת) של המגמה לטכנולוגיות בחינוך. אין לבצע שתי עבודות סמינריוניות אצל אותו מרצה.

●        כל אחד מתלמידי המגמה חייב לקחת לפחות קורס מקוון אחד ולא יותר מאשר שני קורסים מקוונים במהלך הלימודים (במקרים מיוחדים יינתן אישור מראש המגמה ליותר).

 

קורסי חובה וציון המינימום הנדרש בהם

●        תלמידי מסלול תזה חייבים לקבל ציון 85 לפחות בכל קורסי החובה של שנה א'.

●     תלמידי פרויקט גמר חייבים לקבל ציון 80 לפחות בכל קורסי החובה של שנה א'.