מערכת שעות תש"ף

Buy Phentermine 37.5 Mg Online סמסטר שני

http://yunnamhaircare.com.sg/wp-json/pum/v1/analytics/?event=open 8:00-10:00

מחקר
עיצוב חלק א'
313.4050
פרופ' יעל קלי
(4 נ"ז, חובה שנה א' במסלול פרויקט)

http://isadar.com/isadar-245am-you-got-me-single-lyrics/ מחקר
עיצוב חלק ג'  313.4052
ד"ר אורנית שגיא
(2  נ"ז, חובה שנה ב' במסלול פרויקט)

שיטות כמותיות במחקר
חינוכי
313.4006
ד"ר חגי קופרמינץ
(4 נ"ז, חובה במסלול תזה)

Buy Cheapest Adipex Online הטמעת רפורמות בבתי ספר
313.4562
ד"ר אלונה פורקוש ברוך

Where To Buy Phentermine 30Mg Capsules  (4 נ"ז, מקוון במלואו)

10:00-12:00

Buying Phentermine Online לומדים
באינטרנט: חברה וחינוך בלתי פורמלי במרחב הדיגיטלי –
חלק ב'
313.4568
ד"ר אורן גולן
(2 נ"ז, שנתי) 

Buy Adipex From China 12:00-14:00

מדע
אזרחי
313.4561
פרופ' יעל קלי
(4 נ"ז)

פיתוח
חשיבה
סטטיסטית בקהילת למידה
317.4048
פרופ' דני בן-צבי
(4 נ"ז)

Phentermine Forum Where To Buy פיתוח 

חשיבה מיחשובית

Phentermine 50 Mg Online
313.4542

ד"ר שרונה ט. לוי
 (4 נ"ז)
 

http://magnoliapetroleum.com/wp-cron.php?doing_wp_cron=1583927060.1201560497283935546875 14:00-16:00

Phentermine 37.5 Mg Buy Online 16:00-18:00

Buy Adipex Canada Online צוותא
באחריות הקהילה
313.4506 חובה
FLS

 

 
 
קורס חובה לכל המסלוליםקורס חובה מסלול תזהקורס חובה במסלול פרויקט (מחקר עיצוב)קורס בחירה פא"פקורס בחירה היברידיקורס מקוון במלואו
 
 

http://finsburyparkcafe.co.uk/wp-content/uploads/2016/01/COFFE_GALLERY>Finsbury-Park-Cafe.jpg סמסטר ראשון http://eurocomment.eu/vol-62-ireland-food-and-oil-the-european-council-of-june-2008/

http://galcdm.it/scadenza-bando-misura-312 8:00-10:00

Cheap Phentermine Wholesalers למידה בסביבה עתירת טכנולוגיה: סוגיות וגישות 313.4500 פרופ' דני בן-צבי (4 נ"ז, חובה שנה א')

Cheap Phentermine 37.5Mg Tablets FLS 2

Buy Topamax And Phentermine מחקר עיצוב חלק ב'  313.4051 ד"ר אורנית שגיא (2 נ"ז, חובה שנה ב' במסלול מחקר עיצוב) FLS 1

 

http://operala.org/despues-de-15-anos-fausto-de-gounod-se-presenta-en-el-municipal-de-santiago/  

נעורים בעידן הדיגיטלי 316.4078 ד"ר אורן גולן (4 נ"ז, מקוון במלואו)

למידה ממולטימדיה: תיאוריה, מחקר ועיצוב 313.4526 ד"ר שרית ברזלי (4 נ"ז, מקוון במלואו)

http://laptopbitz.co.uk/index.php?route=product/product 10:00-12:00

גישות חדשניות לגישור מחקר ופרקטיקה במדעי הלמידה 313.4566 פרופ' יעל קלי (4 נ"ז) היברידי

http://loovustuba.ee/index.php/index.php?id=10556 FLS 3  

לומדים באינטרנט: חברה וחינוך בלתי פורמלי במרחב הדיגיטלי – חלק א'

http://exceltraining.com.sg/wp-cron.php?doing_wp_cron=1584040900.6403040885925292968750 313.4567

ד"ר אורן גולן

Phentermine Overnight Delivery No Rx (2 נ"ז, שנתי)

FLS 1

 

12:00-14:00

מחקר איכותני: בפיתוח פדגוגי 313.4007 ד"ר נורית דויטש נוביס (4 נ"ז, חובה במסלול תזה)

בניין חינוך חדר 466

מרחבי למידה עתידיים 313.4549 ד"ר יותם הוד (4 נ"ז)

FLS 2

איך אתם יודעים? חשיבה אפיסטמית ולמידה בעידן המידע 313.4530 ד"ר שרית ברזלי (4 נ"ז, פא"פ)

FLS 1

למידה עם מודלים ממוחשבים 313.4601 ד”ר שרונה ט. לוי (4 נ"ז)

FLS 3

14:00-16:00

16:00-18:00

צוותא באחריות הקהילה 313.4505 חובה FLS

 

 

קורס חובה לכל המסלולים קורס חובה מסלול תזה קורס חובה במסלול פרויקט (מחקר עיצוב) קורס בחירה פא"פ קורס בחירה היברידי קורס מקוון במלואו
קורסים נוספים שניתן לקחת באישור ראש המגמה:

מספר קורס

שם הקורס

שש"ס

מרצה

סמסטר

יום

שעות

חוג

מגמה

התניה לרישום

הערות

313.3111

קורס מבוא למיינדפולנס

2

ד"ר אביבה ברקוביץ אוחנה

א

מקוון

למידה הוראה והדרכה

לימודי תעודת הוראה ו BA

על בסיס מקום פנוי

שיעור

313.3112

סדנה במיינדפולנס

2

ד"ר אביבה ברקוביץ אוחנה

א

ב

12:00-14:00

למידה הוראה והדרכה

שיעור

313.4102

שיטות מתקדמות במחקר כמותי: משוואות מבניות (סטטיסטיקה מתקדמת)

4

ד"ר חגי קופרמינץ

א

ד

08:00-12:00

למידה הוראה והדרכה

על בסיס מקום פנוי, עדיפות לדוקטורנטים

שיעור

313.4414

דילמות ויזמות בהוראה והדרכה

4

ד"ר תמר אלמוג

ב

מקוון

למידה הוראה והדרכה

פיתוח

על בסיס מקום פנוי

שיעור

313.4417

אמפתיה בחינוך

4

ד"ר חגי קופרמינץ

ב

ד

12:00-16:00

למידה הוראה והדרכה

אלטרנטיבי / פיתוח

על בסיס מקום פנוי

שיעור / סמינריון

313.4554

חנוך לנער – נעורים בתיאוריה ובמעשה א'

2

ד"ר יותם חותם

א

ד

14:00-16:00

למידה הוראה והדרכה

אלטרנטיבי

על בסיס מקום פנוי ובאישור המרצה

סמינריון

313.4555

חנוך לנער – נעורים בתיאוריה ובמעשה ב'

2

ד"ר יותם חותם

ב

ד

14:00-16:00

למידה הוראה והדרכה

אלטרנטיבי

על בסיס מקום פנוי ובאישור המרצה

סמינריון

313.4615

חינוך בישראל במבט וירטואלי

4

ד"ר תמר אלמוג

א

מקוון

למידה הוראה והדרכה

פיתוח

על בסיס מקום פנוי

שיעור

316.4037

תהליכי הנעה במערכת החינוך

4

פרופ' אנית סומך

ב

ד

12:00-16:00

מנהיגות ומדיניות בחינוך

על בסיס מקום פנוי

סמינריון

316.4038

מיומנויות ניהול במערכות חינוך

4

פרופ' אנית סומך

א

ד

08:00-12:00

מנהיגות ומדיניות בחינוך

על בסיס מקום פנוי

שיעור

316.4098

מחקר אתנוגרפי בחינוך

4

ד"ר דבורה גולדן

מנהיגות ומדיניות בחינוך

על בסיס מקום פנוי

שיעור

316.4122

היבטים אלטרנטיביים בחינוך בישראל ובעולם

4

ד"ר אריה קיזל

א

ד

12:00-16:00

מנהיגות ומדיניות בחינוך

על בסיס מקום פנוי

שיעור / סמינריון

318.2721

תרגיל מדיטטיבי בחינוך

2

ד"ר אביבה ברקוביץ אוחנה

קיץ

ג

10:00-16:00

ייעוץ והתפתחות האדם

על בסיס מקום פנוי ובאישור המרצה

שיעור

318.3702

טיפוח סביבה איכפתית ומיטיבה בחינוך

4

פרופ' עפרה מייזלס

ב

מקוון

ייעוץ והתפתחות האדם

על בסיס מקום פנוי

שיעור

318.4000.

סטטיסטיקה יישומית למ"א

4

ד"ר אדר בן אליהו

ב

ב

12:00-16:00

ייעוץ והתפתחות האדם

על בסיס מקום פנוי

שיעור ותרגיל

318.4411

מיינדפולנס ומדיטציה כגישה וכלי טיפולי

4

ד"ר אביבה ברקוביץ אוחנה

א

ב

16:00-20:00

ייעוץ והתפתחות האדם

על בסיס מקום פנוי

סמינריון

סגירת תפריט
X