מערכת שעות תשע"ג

סמסטר ב' (הקשה על שם הקורס מובילה לאתר הקורס)
סמסטר ב
8:00-10:00
 
10:00-12:00 קורס חובה לשנה ב' במסלול תזה שיטות איכותניות במחקר חינוכי פרופ' שרונה ט. לוי 2 שש"ס    FLS חדר 3 (חוקרים) קורס חובה לשנה ב' במסלול   פרויקט גמר מחקר עיצוב חלק ג': ניתוח נתונים, הסקת מסקנות וכתיבת דו"ח מדעי 313.4052ב01 ד"ר אורנית שגיא 2 שש"ס     FLS חדר 1 (כניסה)
12:00-14:00
 
קורס בחירה, סמינריון ידע וחינוך בלתי פורמלי בעידן הדיגיטלי  316.4127א01 ד”ר אורן גולן 4 שש"ס 
בניין חינוך, חדר 404
313.4612 4 שש"ס FLS חדר 3 (חוקרים)
14:00-16:00
16:00-18:00
קורס חובה, שנה ב' למסלול תזה שיטות כמותיות במחקר חינוכי 313.4006ב01 ד"ר חגי קופרמינץ 4 שש"ס
בניין רבין קומה 5 חדר 5006 אונ' חיפה
קורס חובה לשנה א' ולשנה ב' יישום טכנולוגיות חינוכיות בשטח ד"ר יותם הוד 313.4548ב01 1 שש"ס FLS
18:00–20:00 סדנת המשתלה מרעיון למיזם בר קיימא – ב'* *יתכנו מספר מפגשים נוספים בימים אחרים במהלך הסמסטר 193.4302 פרופ' עופר ארזי ושי בן-ברק 2 שש"ס
בחירה מתוכניות מקבילות בחוג – סמסטר ב' ימי ד' בין השעות 12:00-16:00 313.4318 סדנת משפיעים חינוכיים וחדשנות פדגוגית – שיעור 4 שש"ס ד"ר נורית נוביס דויטש 313.4113 אלוהים לא יוותר אילם – הגות חברה פוליטיקה וחינוך – סמינריון 4 שש"ס ד"ר יותם חותם קורס מקוון במלואו 318.3704 Creating Caring and Benevolent Education שיעור מקוון במלואו באנגלית 4 שש"ס גברת יפית אורבך 318.4000 סטטיסטיקה לתואר שני בחינוך – שיעור 4 שש"ס ד"ר אדר בן אליהו בחירה מקורסי התוכנית לחדשנות ויזמות  193.1311 ניהול עבודה בעולם היזמות – כלים ושיטות, שיעור 2 שש"ס, יום א', 16:00-17:45, מר יניב כורם (הקורס יתקיים באופן פרונטלי ומקוון (משולב), לסירוגין על פי תאריכים ידועים מראש- כ-3 מפגשים פרונטליים והשאר מפגשים מקוונים- שיעור בזום.) *הרישום לקורסים אלו באישור ראש התוכנית בלבד.  

סמסטר א'

(הקשה על שם הקורס מובילה לאתר הקורס)

סמסטר א

8:00-10:00

קורס חובה לשנה א'
 מבוא למדעי הלמידה
 וללמידה שיתופית מוגברת טכנולוגיה 
 313.4546א01
 ד"ר יותם הוד
 4 שש"ס

FLS, 2

  

קורס בחירה מקוון, א-סינכרוני
 נעורים בעידן הדיגיטלי
 316.4078א01
 ד"ר אורן גולן
 4 שש"ס מקוון

10:00-12:00

קורס חובה לשנה ב' במסלול פרויקט גמר
 מחקר עיצוב חלק ב': שאלת מחקר, בניית כלים, הפעלה ואיסוף – יישום 
 313.4051א01
 ד"ר אורנית שגיא
 2 שש"ס

FLS, 1

 

12:00-14:00

קורס בחירה, סמינריון 
 חינוך ותרבויות הסייבר
 313.4567.ב01
 ד"ר אורן גולן 
 4 שש"ס

חדר 566 בניין חינוך

קורס בחירה, סמינריון 
 פיתוח חשיבה מיחשובית
 313.4542ב01
 פרופ' שרונה ט. לוי
 4 שש"ס

FLS חדר 1

קורס בחירה, סמינריון 
 מדע אזרחי – פריצת גבולות בין בית הספר והחברה
 313.4561א01
 פרופ' יעל קלי
 4 שש"ס

FLS חדר 2

14:00-16:00

16:00-18:00

קורס חובה לשנה א' ולשנה ב'
 קהילה לומדת על ההתפתחויות בעידן הטכנולוגי ב
 ד"ר יותם הוד
 313.4547א01
 1 שש"ס

FLS

18:00–20:00

סדנת המשתלה מרעיון למיזם בר קיימא – א'
 193.4301 פרופ' עופר ארזי ושי בן-ברק (2 נ"ז)

מצפור רבין

קורסי בחירה נוספים מתוכניות מקבילות בחוג – סמסטר א'
ימי ד' בין השעות 12:00-16:00

קורסים פנים מול פנים 

313.4645 פסיכולוגיה של מוסר, זהות וערכים בחינוך – שיעור 4 שש"ס ד"ר נורית נוביס דויטש 
313.4430 הפילוסופיה של החינוך האלטרנטיבי – שיעור 4 שש"ס פרופ' אריה קיזל 
313.4417 אמפתיה בחינוך – סמינריון 4 שש"ס ד"ר חגי קופרמינץ 

קורס מקוון במלואו
318.3702 טיפוח סביבה איכפתית ומיטיבה – שיעור מקוון במלואו 4 שש"ס גב' יפית אורבך 

בחירה מקורסי התוכנית לחדשנות ויזמות 

 193.4301 סדנת המשתלה- מרעיון למיזם בר קיימא א' – שיעור 2 שש"ס, יום ד', 18:00-20:00, גב' נורית קנטרוביץ' ומר שי בן-ברק. (קבלה לסדנה מותנית בריאיון. יש לשלוח מייל לכתובת: info@hi.haifa.ac.il).

193.1309 חשיבה יצירתית – שיעור 2 שש"ס, יום ג', 18:15-19:45, מר אליאהב עמרם, (הקורס יתקיים באופן פרונטלי ומקוון (משולב), לסירוגין על פי תאריכים ידועים מראש- כ-3 מפגשים פרונטליים והשאר מפגשים מקוונים- שיעור בזום). 

*הרישום לקורסים אלו באישור ראש התוכנית בלבד.   

  • יתכנו שינויים במערכת השעות בהמשך.