מערכת שעות תשפ"א

סמסטר ב

8:00-10:00

קורס חובה לשנה א'
מחקר עיצוב א': עיצוב ופיתוח למידה שיתופית
מוגברת טכנולוגיה
313.4050ב01
פרופ' יעל קלי
4 שש"ס

קורס חובה לשנה א'
מחקר עיצוב חלק א': עיצוב ופיתוח משחק ומשחוק
313.4049ב01
ד"ר שרית ברזלי
4 שש"ס

קורס חובה לשנה ב' במסלול ב' מחקר עיצוב
מחקר עיצוב חלק ג': ניתוח נתונים, הסקת מסקנות
וכתיבת דו"ח מדעי

313.4052ב01
ד"ר אורנית שגיא
2 שש"ס

קורס חובה למסלול א' כתיבת תזה
שיטות כמותיות במחקר חינוכי
313.4006ב01
ד"ר חגי קופרמינץ
4 שש"ס
שנה ב'

קורס בחירה מקוון א-סינכרוני
רשתות חברתיות ושילובן בחינוך
313.4518ב01
ד"ר אלונה פורקוש ברוך
4 שש"ס

קורס מקוון א-סינכרוני לתלמידי מחקר,
תלמידי שנה ב' באישור המרצה
סמינר קריאה מתקדם בלמידה ממקורות מידע
מקוונים

חלק ב'
313.4572ב01
ד"ר שרית ברזלי
2 שש"ס

10:00-12:00

קורס בחירה שנתי
חינוך ותרבויות הסייבר – חלק ב'
313.4568ב01
ד"ר אורן גולן
2 שש"ס

12:00-14:00

קורס בחירה
חינוך בעידן של חדשות כזב ופוסט-אמת
313.4569ב01
ד"ר שרית ברזלי
4 שש"ס

קורס בחירה
פיתוח חשיבה סטטיסטית בקהילת למידה
317.4048ב01
ד"ר קרן ארידור
4 שש"ס

קורס בחירה
פיתוח חשיבה מיחשובית
313.4542ב01
ד"ר שרונה ט. לוי
4 שש"ס

קורס בחירה היברידי
הטמעת חדשנות בבתי ספר
313.4566ב01 פרופ' יעל קלי

4 שש"ס

14:00-16:00

 

16:00-18:00

קורס חובה לשנה א' ולשנה ב'

יישום טכנולוגיות חינוכיות בשטח
ד"ר יותם הוד
313.4548ב01
1 שש"ס
FLS

סמסטר א

8:00-10:00

קורס חובה לשנה א'
מבוא למדעי הלמידה
וללמידה שיתופית מוגברת טכנולוגיה 
313.4546א01
ד"ר יותם הוד
4 שש"ס

קורס חובה לשנה ב' במסלול ב' מחקר עיצוב
מחקר עיצוב חלק ב': שאלת מחקר, בניית כלים, הפעלה ואיסוף – יישום 
313.4051א01
ד"ר אורנית שגיא
2 שש"ס

   

קורס בחירה מקוון א-סינכרוני
נעורים בעידן הדיגיטלי
316.4078א01
ד"ר אורן גולן
4 שש"ס מקוון

קורס מקוון א-סינכרוני לתלמידי מחקר,
תלמידי שנה ב' באישור המרצה
סמינר קריאה מתקדם בלמידה ממקורות מידע
מקוונים

חלק א'
313.4532א01
ד"ר שרית ברזלי
2 שש"ס

10:00-12:00

קורס בחירה שנתי
חינוך ותרבויות הסייבר – חלק א'
313.4567א01
ד"ר אורן גולן
2 שש"ס

   

12:00-14:00

קורס חובה למסלול א' כתיבת תזה
מחקר איכותני: משאלת מחקר למאמר
313.4007א01
ד"ר נורית דויטש נוביס
4 שש"ס

קורס בחירה
קורס מבוא למשחקים דיגיטליים ולמידה
313.4524א01
ד"ר שרית ברזלי
4 שש"ס

קורס בחירה
מדע אזרחי – פריצת גבולות בין בית הספר והחברה
313.4561א01
פרופ' יעל קלי
4 שש"ס

קורס בחירה
למידה על מערכות מורכבות
313.4610א01
ד”ר שרונה ט. לוי
4 שש"ס

קורס בחירה
מפגש: ידע וחינוך בלתי פורמלי בעידן הדיגיטלי
316.4127א01
ד”ר אורן גולן
4 שש"ס

14:00-16:00

16:00-18:00

קורס חובה לשנה א' ולשנה ב'
קהילה לומדת על ההתפתחויות בעידן הטכנולוגי
ד"ר יותם הוד
313.4547א01
חובה לשנה א' ולשנה ב'
1 שש"ס
FLS