מענקי מחקר ופרסים בהם זכו תלמידי, בוגרי וסגל התוכנית החל משנת 2018:

1.8.2023

ברכות לפרופ' יעל קלי מהתוכנית לטכנולוגיות בחינוך, החוג למדעי הלמידה וההוראה על זכייתה במענק ISF בתכנית למחקרים פורצי דרך (מפ"ץ). כותרת המחקר הזוכה היא: 
 

שילוב בתי ספר ביוזמות לקידום החברה: פרדיגמה חדשה להפצת חדשנות חינוכית בחברת המידע

תכנית מפ"ץ הינה תכנית חדשה וייחודית המיועדת לתמוך במחקר איכותי במיוחד, המוגדר "פורץ דרך", בכל תחומי הדעת. מטרתה לספק תמיכה בהיקף רחב למחקר איכותי במיוחד שהינו בעל סיכון גבוה/תועלת גבוהה (high risk/high gain) המצריך מימון גדול משמעותית ושאינו ניתן להשגה באמצעות מענק המחקר האישי הרגיל.

השנה זכו בתוכנית מפ"ץ 13 חוקרים (3 במדעים מדוייקים וטכנולוגיה, 7 במדעי החיים והרפואה, 1 במדעי הרוח, ו 2 במדעי החברה). מחקרה של פרופ' קלי, הוא היחיד מבין המחקרים שעוסק בחינוך, והיחיד בו זכתה אוניברסיטת חיפה. המחקר זכה למימון של 4 מיליון ₪ לחמש השנים הבאות.

5.6.2023

אנו שמחים לברך את נג'אח אברהים, דוקטורנטית בהנחייתה של פרופ' יעל קלי בחוג למדעי הלמידה וההוראה בתוכנית לטכנולוגיות בחינוך על זכייתה בפרס מצויינות מחקרית. כותרת מחקרה של נג'אח היא: בית הספר כגורם מוביל בקידום צדק אפיסטמי וצדק סביבתי: פרוייקט מדע אזרחי לקידום דיאלוג משמעותי בין בעלי העניין סביב עתיד נחל סער בהובלת תלמידים בבית ספר דרוזי ברמת הגולן. 
 
כל הכבוד נג'אח! אנחנו שמחים איתך וגאים בך! 

1.8.2023

אנחנו שמחים לבשר על כך שהמרכז לקידום מדע אזרחי בבתי הספר (TCSS), בהובלת פרופ' יעל קלי, פרופ' דני בן-צבי, ד"ר יותם הוד וד"ר אורנית שגיא מהתוכנית לטכנולוגיות בחינוך, החוג למדעי הלמידה וההוראה, אוניברסיטת חיפה, ופרופ' טלי טל, פרופ' אילת ברעם-צברי וד"ר דינה ציבולסקי מהפקולטה הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה, הטכניון, זכה במקום הראשון בתחרות הבינלאומית למצויינות ביזמות ובמעורבות בחינוך הגבוה, בקטגוריית מעורבות הקהילה לשנת 2023 (the Community Engagement Initiative of the Year Award) ב-"People's Choice Award". המרכז זכה במקום השלישי והמכובד בקטגוריה זו בתחרות, על פי דירוג שופטי התחרות. 
 
במרכז לקידום מדע אזרחי בבתי הספר, מדענים חוברים לתלמידים ולמורים ולקהילותיהם, בכדי לקדם מחקר מדעי התורם לחברה. יוזמה קהילתית זו, המעורבת בהשתתפות של תלמידי בית ספר בשלבים שונים של חקר מדעי מתמשך, מאפשרת חינוך מדעי איכותי ושיוויוני. השתתפות זו משמשת לא רק לקידום המדע ולקידום הלמידה של תלמידים בבתי הספר, אלא גם לדמוקרטיזציה של המדע, וכך מקדמת חברה שיוויונית יותר. יוזמת מרכז TCSS תומכת ומעודדת חוקרים מאוניברסיטת חיפה ומהטכניון לפתח פרוייקטי מדע אזרחי. פרוייקטים אלו מיושמים בבתי ספר על בסיס תפיסה הדדית הכוללת יצירת מצבי Win-Win בהם יש מענה הן לצורך המדענים בנתונים מהימנים והן לצורך התלמידים בחוויות למידה מדעיות משמעותיות. לדוגמא, בפרוייקט "השינה היא שליש מהחיים", תלמידים ממלאים  יומני שינה לאיסוף נתונים על הרגלי השינה של בני נוער ובמקביל, מעורבים בחקר הרגלי השינה של בני נוער: הם שואלים שאלות חקר שמעניין אותם לחקור ולומדים לענות עליהן בעזרת הנתונים שאספו.
התפיסה ההדדית בה מחזיק המרכז, מאפשרת לו לבנות את היכולת והתשתית למעורבות בת-קיימא של תלמידי בית הספר וקהילותיהם במחקר המדעי, על ידי שילוב משמעותי של בתי ספר בקידום חברתי באמצעות מדע אזרחי. בניגוד לרוב פרוייקטי המדע האזרחי, שותפויות המרכז אינן היררכיות, והמרכז נשען על מגוון המומחיות של חברי הקהילה. בתי ספר הופכים בתמיכת המרכז לשותפים היוצרים ידע. התלמידים הלומדים בהם מתפקדים כסוכנים אשר ההתקדמות שלהם, עומדת בקנה אחד עם רווחתם של חבריהם, משפחותיהם וקהילותיהם.על המתמודדים והזוכים האחרים בתחרות (יש לגלול לקטגוריית: community engagement project of the year)
על מרכז TCSS כפי שנכתב בדף המרכז בתחרות.
 

22.1.2023

ברכות חמות לד"ר שרית ברזילי ולפרופ' לינור הדר, מהחוג למדעי הלמידה וההוראה, על זכייתן במענק מחקר מטעם המדען הראשי של משרד החינוך.

נושא המחקר המוצע הוא ללמוד וללמד את מיומנויות דמות הבוגר.ת: יישום ובחינה של מודל למידה מקצועית של מורים.ות לקידום הוראה והערכה של אוריינות מידע דיגיטלית.

מטרת הצעת המחקר הזוכה היא ליישם ולבחון מודל למידה מקצועית שייסע למורים.ות לשלב את ההוראה וההערכה של המיומנויות הקוגניטיביות של דמות הבוגר.ת בתחומי הדעת. המודל יבחן ויתוקף בהקשר של שתי יכולות ליבה של אוריינות מידע דיגיטלית: (1) הערכת מידע ומקורות מידע מקוונים ו- (2) מיזוג והסקת מסקנות ממקורות מידע מקוונים מרובים.

במחקר ישתתפו כ- 128 מורים.ות וכ- 800 תלמידים.ות מחטיבות ביניים. המחקר יערך במתודה מעורבת וישלב מערך דמוי-ניסוי מבוקר עם ניתוח איכותני של תהליכי למידה והוראה. התוצר המרכזי של המחקר יהיה מודל שינוי ליישום המיומנויות הקוגניטיביות שזוהו במסמך המיומנויות בתוך תחומי הדעת בהקשר בית ספרי באמצעות למידה מקצועית של מורים.ות. המחקר יתמוך במדיניות על-ידי הצבעה על דרכים וכלים להטמעה מערכתית של המיומנויות שיותאמו לצרכים ולאתגרים של בתי-הספר בישראל. בנוסף, המחקר יעמיד לרשות מערכת החינוך חומרי הוראה, למידה, והערכה שיתמכו ביישום מערכתי של המיומנויות במגוון מקצועות לימוד.

19.1.2023

ברכות חמות לד"ר יותם הוד על הזכיה במענק מחקר מטעם משרד החינוך.

מטרת המחקר הזוכה היא לבחון את תוצאותיה של למידה במודל חינוכי חדשני, הנקרא "קהילות הומניסטיות בונות ידע" (HKBCs) במערכת החינוך הממלכתית בישראל. מודל זה נשען על תיאוריות למידה חדשניות ומובילות ברחבי העולם אשר נותנות מענה לצרכי החברה של ימינו. על בסיס תאוריות אילו, פותחו פדגוגיות וחומרי לימוד העומדים בקנה אחד עם מטרות דו"ח מיומנויות דמות הבוגרת והבוגר 2030, מטעם משרד החינוך.

מודל ה- HKBCs משלב שתי גישות בעלות מיקוד שונה, ללמידה בקהילה בכיתה. הגישה הראשונה מתמקדת בבניית ידע (KBC) ומתייחסת לאוריינטציה החברתית-תרבותית. פעילויות בגישה זו מאורגנות בדומה לאופן שבו ידע נבנה בעולם האמיתי. אוריינות דיגיטלית ואוריינות מידע באות לידי ביטוי בגישה זו, כאשר המשתתפים מקדמים את הרעיונות הקולקטיביים שלהם.

הגישה השניה הינה בעלת מיקוד הומניסטי (H) המדגישה מיומנויות בין-אישיות ותוך-אישיות, במטרה לתמוך בצמיחה והתפתחות של כל אחד ואחת מהמשתתפים. אנו סבורים כי שילוב גישות אלו יעודד למידה משמעותית, המאגדת מנעד רחב של מיומנויות הקשורות אלה באלה, ולא רק מערך מצומצם של מיומנויות מבודדות.

מודל ה-HKBC נחקר רבות, דבר המעיד על הפוטנציאל הטמון בו, כמודל הבשל לבחינה וליישום במערכת החינוך. ההשערה העומדת בבסיס הצעה זו היא שיישום מודל ה-HKBC עשוי לשפר את כישורי דמות הבוגר והבוגרת של הלומדים, בתחומי האוריינות הדיגיטלית ואוריינות המידע, כמו גם את המיומנויות הבין- והתוך-אישיות. זאת, תוך שמירה על היקף הידע והמיומנויות הדיסציפלינריים הנדרשים בתוכנית הלימודים המסורתית. 

1.8.2022

ברכות חמות לפרופ׳ דני בן-צבי, ראש החוג למדעי הלמידה וההוראה וחבר סגל בתוכנית לטכנולוגיות בחינוך, אשר זכה במענק מחקר מהקרן הלאומית למדע (ISF), עם עמיתותיו, ד"ר דינה ציבולסקי (טכניון), ד"ר קרן ארידור (אוניברסיטת חיפה) וד"ר מיכל דביר (טכניון).
מענק ה ISF יוקדש בארבע השנים הבאות למחקר בנושא: ״יחסי הגומלין בין חשיבה סטטיסטית, חשיבה מדעית והבנה אודות מהות המדע במדע אזרחי״.
 
על המחקר בקצרה:
אירועים שונים בשנים האחרונות, דוגמת מגיפת הקורונה, חידדו את החשיבות הרבה והמוכרת היטב, לטיפוח של מיומנויות קבלת החלטות המבוססות על נתונים בקרב אזרחים, בעולם של אי וודאות.  החלטות יומיומיות אלו מאגדות לפחות שלושה סוגי חשיבה: חשיבה סטטיסטית (למשל, מה הסיכוי להדבק בקורונה לאחר קבלת סדרת החיסונים?), חשיבה מדעית (למשל, מהי פעולתו של החיסון?) וחשיבה אודות מהות המדע (מהו מחקר אמין, כשמדובר בחיסונים?). על עולם החינוך אם כן, לטפח את שלושת סוגי חשיבה אלו, ואת שילובם, בכדי להכין את הלומדים הצעירים להיות מקבלי החלטות מבוססות נתונים בעתיד. 
במחקר שיערך על ידי פרופ' בן-צבי ועמיתותיו, תעוצב ותחקר תוכנית חינוכית חדשנית ובין-תחומית, אשר נשענת על יחסי הגומלין בין סטטיסטיקה, מדע ומהות המדע. סביבת המחקר הינה סביבת פרוייקט מדע אזרחי.
 
פרוייקטי מדע אזרחי, הינם בעלי פוטנציאל פדגוגי רב, ותורמים בין היתר לשבירת הגבולות המסורתיים בין בית הספר והחברה, אשר לעיתים מגבילים את פיתוח המיומנויות הדרושות ביותר לאזרחים במאה ה 21. גישור בין גבולות מסורתיים אלו, אשר עשוי לטפח למידה משמעותית, יכול להעשות על ידי יצירת קשרים בין: א. שלושת סוגי החשיבה (סטטיסטית, מדעית ואודות המדע), ב. תלמידים, אזרחים ומדענים, ג. למידה פורמלית ובלתי פורמלית, ד. המרחב הכיתתי והמרחב שמחוץ לבית הספר, ה. המרחב הפיזי והמרחב הוירטואלי.  ו-ו.  חוקרי החינוך, אנשי החינוך באופן כללי וחינוך מדעי בפרט ומדענים. 
 
מדע אזרחי, אשר מעודד מעורבות של אזרחים בפעילות מדעית, מתאים במיוחד לביסוס וטיפוח רבים מהקשרים הללו. תוך השענות על יכולת הגישור של מדע אזרחי, הגישה הפדגוגית של מחקר זה, מעמידה במרכז את החקר הסטטיסטי ופעילויות מדעיות, בכדי לתמוך בתלמידי חטיבת ביניים בפיתוח של שלושת סוגי החשיבה הסטטיסטית, המדעית ואודות המדע. תובנות אשר יעלו ממחקר זה יאפשרו בהמשך לפתח (א) מסגרת המתארת כיצד ניתן לפתח חשיבה סטטיסטית, מדעית וחשיבה אודות מהות המדע, בקרב תלמידי חטיבת ביניים המעורבים במדע אזרחי, ו-(ב) מסגרת המתארת באופן מעמיק את יחסי הגומלין בין סוגי החשיבה אלה, ומספקת תובנות כיצד ניתן לטפח את שלושתן במקביל.

21.6.2022

ברכות חמות לרונית גפני, על סיום התואר השני בתוכנית לתואר שני בטכנולוגיות בחינוך, החוג למדעי הלמידה וההוראה, בהצטיינות יתרה ועל הזכייה בפרס הרקטור לעבודה המצטיינת. ברכות שלוחות גם לפרופ' דני בן-צבי, ראש החוג למדעי הלמידה וההוראה והמנחה, שליווה את רונית בתואר השני.

רונית, אשר בימים אלו עומדת להתחיל את לימודי התואר השלישי בחוג למדעי הלמידה וההוראה, בהנחייתו של פרופ' דני בן-צבי, היא בת 48, אם לשני מתבגרים, אשר מתגוררת כיום עם משפחתה בליסבון, פורטוגל. הרקע האקדמי והמקצועי שלה מגוון. רונית למדה לתארים אקדמיים במנהל עסקים (B.A.) ובמשפטים (LL.B ו- LL.M). ניסיונה המקצועי בעבר כלל ניהול פרויקטי תשתית (BOT) במשרד האוצר הישראלי, ניהול מחלקה מסחרית בחברה טכנולוגית גלובלית ויזמות טכנולוגית.

עבודת התזה של רונית עוסקת בחשיבה של סטודנטים עם אי וודאות המאפיינות נתוני עתק. חשיבה עם נתוני עתק היא תחום מרתק ומשמעותי. ההתפתחויות הטכנולוגיות בשנים האחרונות הביאו לתופעת הדאטפיקציה, שמשמעותה הימצאות נתונים בכל והפיכת כמעט כל חוויה אנושית לדיגיטלית. כתוצאה מכך, היישומים השונים של נתוני עתק מהווים חלק נכבד בעיצוב החשיבה שלנו ובתהליך קבלת ההחלטות היומיומי. מחקר התזה, בחן כיצד ניתן לרתום את הידע המחקרי הנרחב הקיים בנוגע לחשיבה עם נתונים קלאסיים לחשיבה עם נתוני עתק. נקודת ההתבוננות היתה דרך הפריזמה של אי- ודאות, אשר מהווה מאפיין מהותי השזור הן בחשיבה עם נתונים קלסיים והן בחשיבה עם נתוני עתק. המחקר איתר עשרה סוגים שונים של ביטויי אי-ודאות. סוגי אי-הודאות שזוהו מציעים מסגרת קונספטואלית חדשנית לתיאור ההסתכלות על מימד אי-הודאות בהקשר של נתוני עתק אצל טירונים. מסגרת זו מציעה חלוקה בין סוגים ותתי סוגים של אי-וודאויות היכולה להוות תשתית ראשונית למחקרים עתידיים וכלי אפיון של חשיבה עם נתוני עתק בקרב טירונים.

רונית כותבת על דרכה האקדמית כך: בשנים האחרונות, גבר העניין שלי בעולמות של חשיבה, חינוך וטכנולוגיה ובחיבורים שבין עולמות אלו. זו הסיבה שהצטרפתי ללימודים בחוג למדעי הלמידה וההוראה בתכנית לתואר שני בטכנולוגיות בחינוך. לימודי התואר השני היו מרתקים ופתחו בפני עולמות חקר ומחשבה שלא הכרתי והעשירו אותי בממדים רבים ומגוונים. עבודת התזה הייתה מסע ארוך שהחל בסקרנות, אשר התעוררה בקורס "פיתוח חשיבה סטטיסטית בקהילת למידה" והמשיך לגילוי של עולם חקר שלם, אשר בו העולמות המעסיקים אותי התחברו. לאחר סיום עבודת התזה, החלטתי להמשיך להשקיע את זמני ומרצי במחקר אקדמי חינוכי בעולם החינוך הסטטיסטי ולהמשיך ללימודי התואר השלישי בחוג, בהנחייתו של פרופ' בן-צבי.

קבלת פרס הרקטור לעבודה מצטיינת מרגש אותי מאוד, לא יכולתי לעשות זאת ללא הסביבה האקדמית והמשפחתית התומכת. לפרופ' דני בן צבי, תודה על הזכות לקחת חלק בעשייה מחקרית מרתקת וייחודית. תודה על בנייתה של סביבה המאפשרת חופש מחשבתי ומעוף אינטלקטואלי יחד עם בסיס מקצועי איתן ומוקפד ותודה על האמונה וההנחיה המקצועית המטיבה אשר סייעה לי להיבנות כאדם וכחוקרת. לד"ר קרן ארידור, תודה על הזכות ללמוד איתך וממך, תודה על הסיוע והחיבוק התמידי. לד"ר מיכל דביר, תודה על השותפות בחשיבה, הרעיונות המקוריים והחכמים. התמיכה הבלתי מתפשרת, הסבלנות, האוזן הקשבת, העידוד, ההחזקה והסיוע לאורך כל הדרך.

רונית יקרה, אנחנו גאים בך ובטוחים שבדרכך, תמשיכי להוביל מחקרים פורצי דרך בתחום בו בחרת. כל הכבוד!

27.5.2021

אנחנו נרגשים ושמחים לברך את פרופ' דני בן-צבי, ראש החוג למדעי הלמידה וההוראה וחבר סגל החוג לחינוך מתמטי, על מינויו לתפקיד נשיא האגודה הבינלאומית לחינוך סטטיסטי (The International Association for Statistical Education – ISAE), לשנים 2021–2027. 

האגודה הבינלאומית לחינוך סטטיסטי פועלת מזה ארבעה עשורים כדי לקדם את החינוך הסטטיסטי בעולם בכל רמות הגיל. האגודה פועלת להרחבת מקומו של החינוך הסטטיסטי בעולם באמצעות טיפוח שיתופי פעולה, שיח ומחקר בנושא. האגודה פועלת להפצת פעילויות חינוכיות, שיטות, תכניות לימוד, וממצאי מחקר, דרך פרסומים, כנסים בינלאומיים ורשת האינטרנט. IASE היא בית חם למחנכים וחוקרים הלוקחים חלק בקהילה בינלאומית מגוונת של חינוך סטטיסטי. 

דני יקר, אנחנו שמחים ומתרגשים איתך, עם כניסתך לתפקיד החשוב הזה. אנחנו בטוחים שאין מתאים ממך להיות במקום הזה: להקשיב, לראות, לקדם ולפרוץ דרך.

15.05.2021

ברכות חמות לד"ר יותם הוד, לרגל בחירתו כחבר במועצת המנהלים (Board of Directors) של האגודה הבינלאומית היוקרתית של מדעי הלמידה (International Society of the Learning Sciences) לשנים 2021-2027.
ד"ר יותם הוד נבחר לתפקיד, מתוך רשימה מכובדת של חוקרים בינלאומיים בתחומים של למידה, הוראה וטכנולוגיות חינוכיות. במהלך כהונה זו, יותם יזכה להוביל פרויקטים מגוונים, וכן להיות חבר בצוות הקובע את עתיד האגודה לשנים הבאות.
 
כל הכבוד יותם! אנחנו גאים בך ומצפים לשמוע עוד על עשייתך!

6.05.2021

בהתרגשות רבה, אנו שמחים לבשר על דבר זכייתה של ד"ר שרית ברזלי בפרס ה"קריירה המוקדמת" (Early Career Award) מטעם האגודה הבינלאומית של מדעי הלמידה (The International Society of the Learning Sciences). הפרס היוקרתי מהווה הכרה בינלאומית בהישגיה המחקריים פורצי הדרך והיצירתיים של שרית.

"The International Society of the Learning Sciences (ISLS) Early Career Award recognizes learning scientists who have made exciting and innovative contributions to the field during the early years following their Ph.D. Successful nominees will have demonstrated a notable contribution to the learning sciences and the potential for future contributions.”

!שרית יקרה, אנחנו גאים בך ושמחים איתך

12.04.2021

אנחנו שמחים ונרגשים לברך את פרופ' יעל קלי על בחירתה כעמיתת (Fellow) האגודה הבינלאומית למדעי הלמידה (The International Society of the Learning Sciences – ISLS) לשנת 2021. בחירה מכובדת זו, של פרופ' יעל קלי, כעמיתת האגודה, משמעותה הכרה בהיותה חוקרת בינלאומית יוצאת דופן, אשר תרמה תרומה משמעותית לתחום מדעי הלמידה, הקיים כבר שלושה עשורים. 
 
פרופ' קלי, כמו גם החוקרות והחוקרים האחרים אשר נבחרו כחברי האגודה, הינם חוקרים בעלי הישגים בולטים, אשר ימשיכו להוביל את האגודה בתפקידי מפתח, כחלק מפעילותם כעמיתי האגודה (הרשימה המלאה של עמיתי האגודה מופיעה בקישור:  https://www.isls.org/about/isls-fellows/).
 

19.03.2021

אנחנו שמחים לברך את ג'נאן סאבא, תלמידת דוקטורט בחוג למדעי הלמידה וההוראה, בהנחייתה של ד"ר שרונה ט. לוי ופרופ' חגית הל-אור, על ההכרה בארץ ובעולם לה זכתה בחודשים האחרונים על עבודת המחקר שלה.  

  • זכיה במלגת רוברט פ. טינקר (פברואר, 2021) – (Robert F. Tinker Scholarship: for emerging scholarship in Learning Sciences/Advanced Technologies for Learning). מלגה זו הינה מלגה מטעם הכנס השנתי של האגודה האמריקאית למחקר חינוכי AERA2021.היא מוענקת לסטודנטים מצטיינים ויצירתיים העובדים במדעי הלמידה ו/או בטכנולוגיות מתקדמות בלמידה.
  • השתתפות בסדנה PULSE-2021: Partnership to Upscale the Learning Sciences in Europe לחוקרים מובילים במדעי הלמידה באירופה (January 7-8, 2021). סדנה המפגישה חוקרים צעירים השואפים  ללמוד ולהבין כיצד ניתן לאפשר, לשפר ולתמוך בלמידה בהקשרים שונים באמצעות כלים (טכנולוגיים), רשתות חברתיות ופרקטיקות.
  • זכייה בפרס ברוס וייזן לדוקטורט יצירתי וחדשני בפקולטה לחינוך. (יוני, 2020)

כל הכבוד לך ג'נאן יקרה! גאים בך ושמחים איתך ועם המנחות שלך!

12.07.2020

אנחנו שמחים לברך את פרופ' דני בן-צבי, ראש החוג למדעי הלמידה וההוראה ואת עמיתתו ד"ר דינה ציבולסקי, ראש המסלול לחינוך לביולוגיה, בפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה‏ בטכניון על הזכיה במענק מחקר במסגרת הקרן המשותפת לטכניון ולאוניברסיטת חיפה על הצעתם למחקר שעוסק באינטגרציה בין חינוך סטטיסטי, חינוך מדעי וחינוך למהות המדע בפרוייקט מדע אזרחי.

מחקר רב- תחומי ובין- תחומי זה, רותם את האופן שבו תחומי הדעת הללו שזורים זה בזה ומשלימים זה את זה ובוחן את סוגי חשיבה המורכבים הכרוכים בהם, ואת החיבורים המהותיים והמובנים ביניהם.  

ההצעה אשר נבחנה אל מול הצעות רבות, זכתה לשבחים! 

כל הכבוד לכם דני ודינה!

4.05.2020

ברכות חמות לשירן מלמן, תלמידת שנה ב' במסלול הפרוייקט על כך המיזם "מסע מהכיתה" אשר הקימה במסגרת החברה EdgeUp בניהולה, זכה במקום השלישי והמכובד בגמר תחרות יזמים באוניברסיטת חיפה. 

המיזם "מסע מהכיתה" שעיצבה שירן עוסק בהתאמת לימודי השואה למאה ה-21. המיזם ייושם באמצעות הטמעת טכנולוגית בינה מלאכותית מתקדמת בתוכנית הלימודים, אשר תאפשר לתלמידי כיתה יא' לצאת בסוף שנת הלימודים למסע לפולין באמצעות משקפי Virtual reality. לצד שמירת זיכרון השואה, המיזם יאפשר לתלמידים/ות שאינם יכולים לצאת למסע לפולין מסיבות שונות, לעשות זאת. 

ניתן לצפות בסרטון קצר על המיזם.

שירן יקרה, כל הכבוד! אנחנו גאים בך מאוד, מאחלים לך הרבה הצלחה ומצפים לראות את המיזם המיוחד הזה יוצא לדרך. 

סגל התוכנית לטכנולוגיות בחינוך

18.09.2019

אנחנו שמחים לברך את ד"ר שרית ברזלי על הזכייה במענק של הקרן הלאומית למדע לשנים 2019-2023. 
נושא המחקר של שרית הוא:
ללמוד למזג מקורות מידע מרובים: טיפוח צמיחה אפיסטמית בעידן "פוסט-אמת".
 

25.05.2019

אנחנו שמחים לברך את פרופ' דני בן-צבי ואת עמיתותיו בישראל ובגרמניה: ד"ר קרן ארידור ומיכל דביר מאוניברסיטת חיפה, Dr. Daniel Frischemeier and Dr. Susanne Podworny מאוניברסיטת פאדרבון, גרמניה.  על הזכייה במענק המחקר לבית ספר "מינרווה" גרמני-ישראלי בנושא "פדגוגיות וכלים טכנולוגיים עתידיים לחקר נתונים לטיפוח חשיבה של אזרחים עם מודלים ומידול בעידן נתוני העתק". 
 
מענק תחרותי זה, אשר ממן בית ספר יחיד בשנה, ניתן לראשונה משנת 1997 להצעה מתחום החינוך. 
 

25.05.2019

אנחנו שמחים לשתף כי המאמר On the Goals of Epistemic Education: Promoting Apt Epistemic Performance שכתבה ד"ר שרית ברזלי עם פרופ' Clark A. Chinn זכה בפרס המאמר הטוב ביותר שפורסם במהדורת 2018 של כתב העת Journal of the Learning Sciences. 

כל הכבוד שרית על ההישג החשוב הזה! 

Sarit Barzilai & Clark A. Chinn (2018) On the Goals of Epistemic Education: Promoting Apt Epistemic Performance, Journal of the Learning Sciences, 27:3, 353-389, DOI: 10.1080/10508406.2017.1392968

 1.05.2019

אנחנו שמחים לשתף כי ד"ר יותם הוד הוא הזוכה בפרס על שם מרדכי ניסן של האוניברסיטה העברית בירושלים לחוקרי חינוך מצטיינים בתחילת דרכם. 

פרופ' מרדכי ניסן היה פסיכולוג ואיש חינוך, חבר סגל ומנהל ביה"ס לחינוך של האוניברסיטה העברית בירושלים וממייסדי ומובילי בית ספר מנדל למנהיגות חינוכית. הוא פרסם עשרות מאמרים וחיבר פרקים רבים בפסיכולוגיה ההתפתחותית והחינוכית. תחומי המחקר העיקריים שלו היו המוטיבציה האנושית, התנהגות והתפתחות מוסרית, וחקר הזהות.

לזכרו של פרופ' ניסן יוענק פרס ההצטיינות השנה על סך 50,000 ₪ ליותם. 

הפרס יוענק בטקס שיתקיים במהלך ב- 21 במאי 2019 באוניברסיטה העברית, בו יציג יותם את תרומתו מדעית.

 28.4.2019

אילנה דובוביאנחנו שמחים לברך את ד׳׳ר אילנה דובובי, על קבלת פרס חוקר/ת צעיר/ה New Investigator Award על המאמר הטוב ביותר שהוגש על ידי חוקר/ת חדש/ה מטעם AERA Division I, Education in the Professions במסגרת כנס 2019 AERA
 
אילנה הינה בוגרת תואר שלישי בחוג ללמידה, הוראה והדרכה, בהנחייתן של ד"ר שרונה ט. לוי ופרופ׳ אפרת דגן. הפרס בו זכתה אילנה ניתן לה על המאמר:
Narrowing the Gap Between theory and practice: Simulation- and model-based learning for nursing students
 
המאמר מבוסס על עבודת הדוקטורט של אילנה ונכתב בשיתוף עם ד״ר שרונה ט. לוי ופרופ׳ אפרת דגן (חוג לסיעוד). המאמר מציג מודל מושגי הקושר בין שלושה סוגי ידע שונים – ידע מושגי, ידע סימבולי וידע התנסותי. מטרת המודל היא לגשר על הפער בין התיאוריה למעשה בהכשרה של מקצועות פרקטיים, ולשם הערכתו המודל הוטמע בפיתוח של סביבת למידהממוחשבת לסטודנטים לסיעוד.

 11.3.2019

אנחנו שמחים לברך את נחי משעול-שאולי, על הזכיה במלגת נשיא המדינה למצויינות וחדשנות מדעית לדוקטורנטים מצטיינים. 
נחי, תלמיד דוקטורט בהנחייתו של ד"ר אורן גולן, זכה במלגה על עבודתו שכותרתה: "אורתודוקסיה בעידן הדיגיטלי: הבניית זהות חרדית ברשתות חברתיות". מלגות הנשיא ניתנות על מנת לעודד הכשרה ומחקר אקדמי איכותי, להאיר בזרקור תחומים מדעיים מגוונים,להעלות את המודעות הציבורית למטרות ולתחומים בהם יחולקו המלגות, לתמרץ מחקר ועשייה מדעית, ולהביא לקידום המצוינות והחדשנות המדעית בישראל. 
 
ראו כתבה ב YNET על אירוע חלוקת המלגות בבית הנשיא. 
 

 9.1.2019

ברכות חמות לד׳׳ר שרונה ט.לוי על זכייתה במענק ממשרד המדע והטכנולוגיה למחקר בנושא:

CMS – Computational Thinking & Modeling in Science: Promotes Access for Female Students to Learn Computation and Science through Social and Embodied Modeling 
הזכייה משותפת עם פרופ' חגית הל-אור, מהחוג למדעי המחשב.
 

 30.12.2018

ברכות לאורן גולן, חבר סגל התוכנית על הזכיה בקרן תחרותית של מדעי החברה ממשרד המדע, למחקר:  סמלילי עיתונות דתית בארץ – תקשורת המדע בקרב חרדים בישראל: פרקטיקות עיתונאיות של קבלה והכלה ציבורית בקהילות מסוגרות.
 
נושא המחקר: ״תקשורת המדע בקרב חרדים בישראל: פרקטיקות עיתונאיות של קבלה והכלה ציבורית בקהילות מסוגרות״. ד"ר אורן גולן זכה מענק עם פרופ' איילת ברעם צברי מהטכניון ופרופ' יריב צפתי, ראש החוג לתקשורת באוניברסיטת חיפה.
 

 29.7.2018

ברכות לד"ר שרונה ט. לוי, על הזכייה במענק המחקר מטעם ה – טעם ה-ISF. על מחקרה בנושא: ״חומר רב תנועה: למידת מדעים דרך בניית מודלים חישוביים של מערכות מורכבות״. ד"ר שרונה ט. לוי זכתה בנוסף בפרס פרידנברג על ההצעה המצויינת בתחום החינוך.

 29.6.2018

ברכות למיכל דביר, תלמידת מחקר בחוג ללמידה, הוראה והדרכה, בהנחייתם המשותפת של פרופ' דני בן-צבי וד"ר יותם הוד! 
 
מיכל נבחרה לתוכנית היוקרתית עמיתי עזריאלי לשנים 2018-2021. תוכנית עמיתי עזריאלי הוקמה על מנת לקדם מצוינות אקדמית בתארים מתקדמים במוסדות המוכרים להשכלה גבוהה בישראל. התוכנית בוחרת את סטודנטים הטובים והמוכשרים ביותר מישראל ומחו"ל, ומעניקה להם תמיכה כלכלית נדיבה, שמטרתה לאפשר להם לפתח את מחקרם בד בבד עם האפשרות לצמוח ולהתפתח כמנהיגים בתחומם. הקרן שמה לה למטרה ליצור קבוצה מובילה של אנשי מקצוע ואקדמיה שתעשיר את משאב ההון האנושי האקדמי והטכנולוגי בישראל.
 
הבחירה במיכל היא הישג יוצא דופן, ומהווה עדות לפוטנציאל שלה להוביל ולפרוץ דרך בתחום מחקרה. 

 4.2.2018

אנחנו שמחים לברך את ד״ר יותם הוד על זכייתו במענק המחקר "מארי קירי" לחוקר יחיד, במסגרת תוכנית המחקר האירופית Horizon 2020, עבור הצעתו: "פיתוח זהותם של לומדים כבוני ידע" (The Development of Students' Identities as Knowledge Builders). 

 
המענק ניתן לחוקרים הטובים והמבטיחים ביותר בעולם. הצעתו של יותם נבחרה מבין אלפי הצעות שהוגשו על ידי חוקרים מכל תחומי הדעת ובכל שלבי הקריירה שלהם. הבחירה בהצעתו של יותם הינה ראיה לרלוונטיות ולחשיבות של מחקרו והבעת תמיכה משמעותית בו.
 
המענק ניתן למשך שנתיים למטרות למידה ושיתוף פעולה מחקרי בינלאומי, שיוביל לקידום המחקר ולקידום החברה האירופאית. שנות המענק מתחלקות לשנת שהות אחת באוניברסיטה בחו"ל ושנה אחת באוניברסיטה בארץ. 

21.6.2022

ברכות חמות לרונית גפני, על סיום התואר השני בתוכנית לתואר שני בטכנולוגיות בחינוך, החוג למדעי הלמידה וההוראה, בהצטיינות יתרה ועל הזכייה בפרס הרקטור לעבודה המצטיינת. ברכות שלוחות גם לפרופ' דני בן-צבי, ראש החוג למדעי הלמידה וההוראה והמנחה, שליווה את רונית בתואר השני.

רונית, אשר בימים אלו עומדת להתחיל את לימודי התואר השלישי בחוג למדעי הלמידה וההוראה, בהנחייתו של פרופ' דני בן-צבי, היא בת 48, אם לשני מתבגרים, אשר מתגוררת כיום עם משפחתה בליסבון, פורטוגל. הרקע האקדמי והמקצועי שלה מגוון. רונית למדה לתארים אקדמיים במנהל עסקים (B.A.) ובמשפטים (LL.B ו- LL.M). ניסיונה המקצועי בעבר כלל ניהול פרויקטי תשתית (BOT) במשרד האוצר הישראלי, ניהול מחלקה מסחרית בחברה טכנולוגית גלובלית ויזמות טכנולוגית.

עבודת התזה של רונית עוסקת בחשיבה של סטודנטים עם אי וודאות המאפיינות נתוני עתק. חשיבה עם נתוני עתק היא תחום מרתק ומשמעותי. ההתפתחויות הטכנולוגיות בשנים האחרונות הביאו לתופעת הדאטפיקציה, שמשמעותה הימצאות נתונים בכל והפיכת כמעט כל חוויה אנושית לדיגיטלית. כתוצאה מכך, היישומים השונים של נתוני עתק מהווים חלק נכבד בעיצוב החשיבה שלנו ובתהליך קבלת ההחלטות היומיומי. מחקר התזה, בחן כיצד ניתן לרתום את הידע המחקרי הנרחב הקיים בנוגע לחשיבה עם נתונים קלאסיים לחשיבה עם נתוני עתק. נקודת ההתבוננות היתה דרך הפריזמה של אי- ודאות, אשר מהווה מאפיין מהותי השזור הן בחשיבה עם נתונים קלסיים והן בחשיבה עם נתוני עתק. המחקר איתר עשרה סוגים שונים של ביטויי אי-ודאות. סוגי אי-הודאות שזוהו מציעים מסגרת קונספטואלית חדשנית לתיאור ההסתכלות על מימד אי-הודאות בהקשר של נתוני עתק אצל טירונים. מסגרת זו מציעה חלוקה בין סוגים ותתי סוגים של אי-וודאויות היכולה להוות תשתית ראשונית למחקרים עתידיים וכלי אפיון של חשיבה עם נתוני עתק בקרב טירונים.

רונית כותבת על דרכה האקדמית כך: בשנים האחרונות, גבר העניין שלי בעולמות של חשיבה, חינוך וטכנולוגיה ובחיבורים שבין עולמות אלו. זו הסיבה שהצטרפתי ללימודים בחוג למדעי הלמידה וההוראה בתכנית לתואר שני בטכנולוגיות בחינוך. לימודי התואר השני היו מרתקים ופתחו בפני עולמות חקר ומחשבה שלא הכרתי והעשירו אותי בממדים רבים ומגוונים. עבודת התזה הייתה מסע ארוך שהחל בסקרנות, אשר התעוררה בקורס "פיתוח חשיבה סטטיסטית בקהילת למידה" והמשיך לגילוי של עולם חקר שלם, אשר בו העולמות המעסיקים אותי התחברו. לאחר סיום עבודת התזה, החלטתי להמשיך להשקיע את זמני ומרצי במחקר אקדמי חינוכי בעולם החינוך הסטטיסטי ולהמשיך ללימודי התואר השלישי בחוג, בהנחייתו של פרופ' בן-צבי.

קבלת פרס הרקטור לעבודה מצטיינת מרגש אותי מאוד, לא יכולתי לעשות זאת ללא הסביבה האקדמית והמשפחתית התומכת. לפרופ' דני בן צבי, תודה על הזכות לקחת חלק בעשייה מחקרית מרתקת וייחודית. תודה על בנייתה של סביבה המאפשרת חופש מחשבתי ומעוף אינטלקטואלי יחד עם בסיס מקצועי איתן ומוקפד ותודה על האמונה וההנחיה המקצועית המטיבה אשר סייעה לי להיבנות כאדם וכחוקרת. לד"ר קרן ארידור, תודה על הזכות ללמוד איתך וממך, תודה על הסיוע והחיבוק התמידי. לד"ר מיכל דביר, תודה על השותפות בחשיבה, הרעיונות המקוריים והחכמים. התמיכה הבלתי מתפשרת, הסבלנות, האוזן הקשבת, העידוד, ההחזקה והסיוע לאורך כל הדרך.

רונית יקרה, אנחנו גאים בך ובטוחים שבדרכך, תמשיכי להוביל מחקרים פורצי דרך בתחום בו בחרת. כל הכבוד!

21.6.2022

ברכות חמות לרונית גפני, על סיום התואר השני בתוכנית לתואר שני בטכנולוגיות בחינוך, החוג למדעי הלמידה וההוראה, בהצטיינות יתרה ועל הזכייה בפרס הרקטור לעבודה המצטיינת. ברכות שלוחות גם לפרופ' דני בן-צבי, ראש החוג למדעי הלמידה וההוראה והמנחה, שליווה את רונית בתואר השני.

רונית, אשר בימים אלו עומדת להתחיל את לימודי התואר השלישי בחוג למדעי הלמידה וההוראה, בהנחייתו של פרופ' דני בן-צבי, היא בת 48, אם לשני מתבגרים, אשר מתגוררת כיום עם משפחתה בליסבון, פורטוגל. הרקע האקדמי והמקצועי שלה מגוון. רונית למדה לתארים אקדמיים במנהל עסקים (B.A.) ובמשפטים (LL.B ו- LL.M). ניסיונה המקצועי בעבר כלל ניהול פרויקטי תשתית (BOT) במשרד האוצר הישראלי, ניהול מחלקה מסחרית בחברה טכנולוגית גלובלית ויזמות טכנולוגית.

עבודת התזה של רונית עוסקת בחשיבה של סטודנטים עם אי וודאות המאפיינות נתוני עתק. חשיבה עם נתוני עתק היא תחום מרתק ומשמעותי. ההתפתחויות הטכנולוגיות בשנים האחרונות הביאו לתופעת הדאטפיקציה, שמשמעותה הימצאות נתונים בכל והפיכת כמעט כל חוויה אנושית לדיגיטלית. כתוצאה מכך, היישומים השונים של נתוני עתק מהווים חלק נכבד בעיצוב החשיבה שלנו ובתהליך קבלת ההחלטות היומיומי. מחקר התזה, בחן כיצד ניתן לרתום את הידע המחקרי הנרחב הקיים בנוגע לחשיבה עם נתונים קלאסיים לחשיבה עם נתוני עתק. נקודת ההתבוננות היתה דרך הפריזמה של אי- ודאות, אשר מהווה מאפיין מהותי השזור הן בחשיבה עם נתונים קלסיים והן בחשיבה עם נתוני עתק. המחקר איתר עשרה סוגים שונים של ביטויי אי-ודאות. סוגי אי-הודאות שזוהו מציעים מסגרת קונספטואלית חדשנית לתיאור ההסתכלות על מימד אי-הודאות בהקשר של נתוני עתק אצל טירונים. מסגרת זו מציעה חלוקה בין סוגים ותתי סוגים של אי-וודאויות היכולה להוות תשתית ראשונית למחקרים עתידיים וכלי אפיון של חשיבה עם נתוני עתק בקרב טירונים.

רונית כותבת על דרכה האקדמית כך: בשנים האחרונות, גבר העניין שלי בעולמות של חשיבה, חינוך וטכנולוגיה ובחיבורים שבין עולמות אלו. זו הסיבה שהצטרפתי ללימודים בחוג למדעי הלמידה וההוראה בתכנית לתואר שני בטכנולוגיות בחינוך. לימודי התואר השני היו מרתקים ופתחו בפני עולמות חקר ומחשבה שלא הכרתי והעשירו אותי בממדים רבים ומגוונים. עבודת התזה הייתה מסע ארוך שהחל בסקרנות, אשר התעוררה בקורס "פיתוח חשיבה סטטיסטית בקהילת למידה" והמשיך לגילוי של עולם חקר שלם, אשר בו העולמות המעסיקים אותי התחברו. לאחר סיום עבודת התזה, החלטתי להמשיך להשקיע את זמני ומרצי במחקר אקדמי חינוכי בעולם החינוך הסטטיסטי ולהמשיך ללימודי התואר השלישי בחוג, בהנחייתו של פרופ' בן-צבי.

קבלת פרס הרקטור לעבודה מצטיינת מרגש אותי מאוד, לא יכולתי לעשות זאת ללא הסביבה האקדמית והמשפחתית התומכת. לפרופ' דני בן צבי, תודה על הזכות לקחת חלק בעשייה מחקרית מרתקת וייחודית. תודה על בנייתה של סביבה המאפשרת חופש מחשבתי ומעוף אינטלקטואלי יחד עם בסיס מקצועי איתן ומוקפד ותודה על האמונה וההנחיה המקצועית המטיבה אשר סייעה לי להיבנות כאדם וכחוקרת. לד"ר קרן ארידור, תודה על הזכות ללמוד איתך וממך, תודה על הסיוע והחיבוק התמידי. לד"ר מיכל דביר, תודה על השותפות בחשיבה, הרעיונות המקוריים והחכמים. התמיכה הבלתי מתפשרת, הסבלנות, האוזן הקשבת, העידוד, ההחזקה והסיוע לאורך כל הדרך.

רונית יקרה, אנחנו גאים בך ובטוחים שבדרכך, תמשיכי להוביל מחקרים פורצי דרך בתחום בו בחרת. כל הכבוד!

21.6.2022

ברכות חמות לרונית גפני, על סיום התואר השני בתוכנית לתואר שני בטכנולוגיות בחינוך, החוג למדעי הלמידה וההוראה, בהצטיינות יתרה ועל הזכייה בפרס הרקטור לעבודה המצטיינת. ברכות שלוחות גם לפרופ' דני בן-צבי, ראש החוג למדעי הלמידה וההוראה והמנחה, שליווה את רונית בתואר השני.

רונית, אשר בימים אלו עומדת להתחיל את לימודי התואר השלישי בחוג למדעי הלמידה וההוראה, בהנחייתו של פרופ' דני בן-צבי, היא בת 48, אם לשני מתבגרים, אשר מתגוררת כיום עם משפחתה בליסבון, פורטוגל. הרקע האקדמי והמקצועי שלה מגוון. רונית למדה לתארים אקדמיים במנהל עסקים (B.A.) ובמשפטים (LL.B ו- LL.M). ניסיונה המקצועי בעבר כלל ניהול פרויקטי תשתית (BOT) במשרד האוצר הישראלי, ניהול מחלקה מסחרית בחברה טכנולוגית גלובלית ויזמות טכנולוגית.

עבודת התזה של רונית עוסקת בחשיבה של סטודנטים עם אי וודאות המאפיינות נתוני עתק. חשיבה עם נתוני עתק היא תחום מרתק ומשמעותי. ההתפתחויות הטכנולוגיות בשנים האחרונות הביאו לתופעת הדאטפיקציה, שמשמעותה הימצאות נתונים בכל והפיכת כמעט כל חוויה אנושית לדיגיטלית. כתוצאה מכך, היישומים השונים של נתוני עתק מהווים חלק נכבד בעיצוב החשיבה שלנו ובתהליך קבלת ההחלטות היומיומי. מחקר התזה, בחן כיצד ניתן לרתום את הידע המחקרי הנרחב הקיים בנוגע לחשיבה עם נתונים קלאסיים לחשיבה עם נתוני עתק. נקודת ההתבוננות היתה דרך הפריזמה של אי- ודאות, אשר מהווה מאפיין מהותי השזור הן בחשיבה עם נתונים קלסיים והן בחשיבה עם נתוני עתק. המחקר איתר עשרה סוגים שונים של ביטויי אי-ודאות. סוגי אי-הודאות שזוהו מציעים מסגרת קונספטואלית חדשנית לתיאור ההסתכלות על מימד אי-הודאות בהקשר של נתוני עתק אצל טירונים. מסגרת זו מציעה חלוקה בין סוגים ותתי סוגים של אי-וודאויות היכולה להוות תשתית ראשונית למחקרים עתידיים וכלי אפיון של חשיבה עם נתוני עתק בקרב טירונים.

רונית כותבת על דרכה האקדמית כך: בשנים האחרונות, גבר העניין שלי בעולמות של חשיבה, חינוך וטכנולוגיה ובחיבורים שבין עולמות אלו. זו הסיבה שהצטרפתי ללימודים בחוג למדעי הלמידה וההוראה בתכנית לתואר שני בטכנולוגיות בחינוך. לימודי התואר השני היו מרתקים ופתחו בפני עולמות חקר ומחשבה שלא הכרתי והעשירו אותי בממדים רבים ומגוונים. עבודת התזה הייתה מסע ארוך שהחל בסקרנות, אשר התעוררה בקורס "פיתוח חשיבה סטטיסטית בקהילת למידה" והמשיך לגילוי של עולם חקר שלם, אשר בו העולמות המעסיקים אותי התחברו. לאחר סיום עבודת התזה, החלטתי להמשיך להשקיע את זמני ומרצי במחקר אקדמי חינוכי בעולם החינוך הסטטיסטי ולהמשיך ללימודי התואר השלישי בחוג, בהנחייתו של פרופ' בן-צבי.

קבלת פרס הרקטור לעבודה מצטיינת מרגש אותי מאוד, לא יכולתי לעשות זאת ללא הסביבה האקדמית והמשפחתית התומכת. לפרופ' דני בן צבי, תודה על הזכות לקחת חלק בעשייה מחקרית מרתקת וייחודית. תודה על בנייתה של סביבה המאפשרת חופש מחשבתי ומעוף אינטלקטואלי יחד עם בסיס מקצועי איתן ומוקפד ותודה על האמונה וההנחיה המקצועית המטיבה אשר סייעה לי להיבנות כאדם וכחוקרת. לד"ר קרן ארידור, תודה על הזכות ללמוד איתך וממך, תודה על הסיוע והחיבוק התמידי. לד"ר מיכל דביר, תודה על השותפות בחשיבה, הרעיונות המקוריים והחכמים. התמיכה הבלתי מתפשרת, הסבלנות, האוזן הקשבת, העידוד, ההחזקה והסיוע לאורך כל הדרך.

רונית יקרה, אנחנו גאים בך ובטוחים שבדרכך, תמשיכי להוביל מחקרים פורצי דרך בתחום בו בחרת. כל הכבוד!

19.1.2023

ברכות חמות לד"ר יותם הוד על הזכיה במענק מחקר מטעם משרד החינוך.

מטרת המחקר הזוכה היא לבחון את תוצאותיה של למידה במודל חינוכי חדשני, הנקרא "קהילות הומניסטיות בונות ידע" (HKBCs) במערכת החינוך הממלכתית בישראל. מודל זה נשען על תיאוריות למידה חדשניות ומובילות ברחבי העולם אשר נותנות מענה לצרכי החברה של ימינו. על בסיס תאוריות אילו, פותחו פדגוגיות וחומרי לימוד העומדים בקנה אחד עם מטרות דו"ח מיומנויות דמות הבוגרת והבוגר 2030, מטעם משרד החינוך.

מודל ה- HKBCs משלב שתי גישות בעלות מיקוד שונה, ללמידה בקהילה בכיתה. הגישה הראשונה מתמקדת בבניית ידע (KBC) ומתייחסת לאוריינטציה החברתית-תרבותית. פעילויות בגישה זו מאורגנות בדומה לאופן שבו ידע נבנה בעולם האמיתי. אוריינות דיגיטלית ואוריינות מידע באות לידי ביטוי בגישה זו, כאשר המשתתפים מקדמים את הרעיונות הקולקטיביים שלהם.

הגישה השניה הינה בעלת מיקוד הומניסטי (H) המדגישה מיומנויות בין-אישיות ותוך-אישיות, במטרה לתמוך בצמיחה והתפתחות של כל אחד ואחת מהמשתתפים. אנו סבורים כי שילוב גישות אלו יעודד למידה משמעותית, המאגדת מנעד רחב של מיומנויות הקשורות אלה באלה, ולא רק מערך מצומצם של מיומנויות מבודדות.

מודל ה-HKBC נחקר רבות, דבר המעיד על הפוטנציאל הטמון בו, כמודל הבשל לבחינה וליישום במערכת החינוך. ההשערה העומדת בבסיס הצעה זו היא שיישום מודל ה-HKBC עשוי לשפר את כישורי דמות הבוגר והבוגרת של הלומדים, בתחומי האוריינות הדיגיטלית ואוריינות המידע, כמו גם את המיומנויות הבין- והתוך-אישיות. זאת, תוך שמירה על היקף הידע והמיומנויות הדיסציפלינריים הנדרשים בתוכנית הלימודים המסורתית. 

19.1.2023

ברכות חמות לד"ר יותם הוד על הזכיה במענק מחקר מטעם משרד החינוך.

מטרת המחקר הזוכה היא לבחון את תוצאותיה של למידה במודל חינוכי חדשני, הנקרא "קהילות הומניסטיות בונות ידע" (HKBCs) במערכת החינוך הממלכתית בישראל. מודל זה נשען על תיאוריות למידה חדשניות ומובילות ברחבי העולם אשר נותנות מענה לצרכי החברה של ימינו. על בסיס תאוריות אילו, פותחו פדגוגיות וחומרי לימוד העומדים בקנה אחד עם מטרות דו"ח מיומנויות דמות הבוגרת והבוגר 2030, מטעם משרד החינוך.

מודל ה- HKBCs משלב שתי גישות בעלות מיקוד שונה, ללמידה בקהילה בכיתה. הגישה הראשונה מתמקדת בבניית ידע (KBC) ומתייחסת לאוריינטציה החברתית-תרבותית. פעילויות בגישה זו מאורגנות בדומה לאופן שבו ידע נבנה בעולם האמיתי. אוריינות דיגיטלית ואוריינות מידע באות לידי ביטוי בגישה זו, כאשר המשתתפים מקדמים את הרעיונות הקולקטיביים שלהם.

הגישה השניה הינה בעלת מיקוד הומניסטי (H) המדגישה מיומנויות בין-אישיות ותוך-אישיות, במטרה לתמוך בצמיחה והתפתחות של כל אחד ואחת מהמשתתפים. אנו סבורים כי שילוב גישות אלו יעודד למידה משמעותית, המאגדת מנעד רחב של מיומנויות הקשורות אלה באלה, ולא רק מערך מצומצם של מיומנויות מבודדות.

מודל ה-HKBC נחקר רבות, דבר המעיד על הפוטנציאל הטמון בו, כמודל הבשל לבחינה וליישום במערכת החינוך. ההשערה העומדת בבסיס הצעה זו היא שיישום מודל ה-HKBC עשוי לשפר את כישורי דמות הבוגר והבוגרת של הלומדים, בתחומי האוריינות הדיגיטלית ואוריינות המידע, כמו גם את המיומנויות הבין- והתוך-אישיות. זאת, תוך שמירה על היקף הידע והמיומנויות הדיסציפלינריים הנדרשים בתוכנית הלימודים המסורתית. 

19.1.2023

ברכות חמות לד"ר יותם הוד על הזכיה במענק מחקר מטעם משרד החינוך.

מטרת המחקר הזוכה היא לבחון את תוצאותיה של למידה במודל חינוכי חדשני, הנקרא "קהילות הומניסטיות בונות ידע" (HKBCs) במערכת החינוך הממלכתית בישראל. מודל זה נשען על תיאוריות למידה חדשניות ומובילות ברחבי העולם אשר נותנות מענה לצרכי החברה של ימינו. על בסיס תאוריות אילו, פותחו פדגוגיות וחומרי לימוד העומדים בקנה אחד עם מטרות דו"ח מיומנויות דמות הבוגרת והבוגר 2030, מטעם משרד החינוך.

מודל ה- HKBCs משלב שתי גישות בעלות מיקוד שונה, ללמידה בקהילה בכיתה. הגישה הראשונה מתמקדת בבניית ידע (KBC) ומתייחסת לאוריינטציה החברתית-תרבותית. פעילויות בגישה זו מאורגנות בדומה לאופן שבו ידע נבנה בעולם האמיתי. אוריינות דיגיטלית ואוריינות מידע באות לידי ביטוי בגישה זו, כאשר המשתתפים מקדמים את הרעיונות הקולקטיביים שלהם.

הגישה השניה הינה בעלת מיקוד הומניסטי (H) המדגישה מיומנויות בין-אישיות ותוך-אישיות, במטרה לתמוך בצמיחה והתפתחות של כל אחד ואחת מהמשתתפים. אנו סבורים כי שילוב גישות אלו יעודד למידה משמעותית, המאגדת מנעד רחב של מיומנויות הקשורות אלה באלה, ולא רק מערך מצומצם של מיומנויות מבודדות.

מודל ה-HKBC נחקר רבות, דבר המעיד על הפוטנציאל הטמון בו, כמודל הבשל לבחינה וליישום במערכת החינוך. ההשערה העומדת בבסיס הצעה זו היא שיישום מודל ה-HKBC עשוי לשפר את כישורי דמות הבוגר והבוגרת של הלומדים, בתחומי האוריינות הדיגיטלית ואוריינות המידע, כמו גם את המיומנויות הבין- והתוך-אישיות. זאת, תוך שמירה על היקף הידע והמיומנויות הדיסציפלינריים הנדרשים בתוכנית הלימודים המסורתית. 

1.8.2023

אנחנו שמחים לבשר על כך שהמרכז לקידום מדע אזרחי בבתי הספר (TCSS), בהובלת פרופ' יעל קלי, פרופ' דני בן-צבי, ד"ר יותם הוד וד"ר אורנית שגיא מהתוכנית לטכנולוגיות בחינוך, החוג למדעי הלמידה וההוראה, אוניברסיטת חיפה, ופרופ' טלי טל, פרופ' אילת ברעם-צברי וד"ר דינה ציבולסקי מהפקולטה הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה, הטכניון, זכה במקום הראשון בתחרות הבינלאומית למצויינות ביזמות ובמעורבות בחינוך הגבוה, בקטגוריית מעורבות הקהילה לשנת 2023 (the Community Engagement Initiative of the Year Award) ב-"People's Choice Award". המרכז זכה במקום השלישי והמכובד בקטגוריה זו בתחרות, על פי דירוג שופטי התחרות. 
 
במרכז לקידום מדע אזרחי בבתי הספר, מדענים חוברים לתלמידים ולמורים ולקהילותיהם, בכדי לקדם מחקר מדעי התורם לחברה. יוזמה קהילתית זו, המעורבת בהשתתפות של תלמידי בית ספר בשלבים שונים של חקר מדעי מתמשך, מאפשרת חינוך מדעי איכותי ושיוויוני. השתתפות זו משמשת לא רק לקידום המדע ולקידום הלמידה של תלמידים בבתי הספר, אלא גם לדמוקרטיזציה של המדע, וכך מקדמת חברה שיוויונית יותר. יוזמת מרכז TCSS תומכת ומעודדת חוקרים מאוניברסיטת חיפה ומהטכניון לפתח פרוייקטי מדע אזרחי. פרוייקטים אלו מיושמים בבתי ספר על בסיס תפיסה הדדית הכוללת יצירת מצבי Win-Win בהם יש מענה הן לצורך המדענים בנתונים מהימנים והן לצורך התלמידים בחוויות למידה מדעיות משמעותיות. לדוגמא, בפרוייקט "השינה היא שליש מהחיים", תלמידים ממלאים  יומני שינה לאיסוף נתונים על הרגלי השינה של בני נוער ובמקביל, מעורבים בחקר הרגלי השינה של בני נוער: הם שואלים שאלות חקר שמעניין אותם לחקור ולומדים לענות עליהן בעזרת הנתונים שאספו.
התפיסה ההדדית בה מחזיק המרכז, מאפשרת לו לבנות את היכולת והתשתית למעורבות בת-קיימא של תלמידי בית הספר וקהילותיהם במחקר המדעי, על ידי שילוב משמעותי של בתי ספר בקידום חברתי באמצעות מדע אזרחי. בניגוד לרוב פרוייקטי המדע האזרחי, שותפויות המרכז אינן היררכיות, והמרכז נשען על מגוון המומחיות של חברי הקהילה. בתי ספר הופכים בתמיכת המרכז לשותפים היוצרים ידע. התלמידים הלומדים בהם מתפקדים כסוכנים אשר ההתקדמות שלהם, עומדת בקנה אחד עם רווחתם של חבריהם, משפחותיהם וקהילותיהם.על המתמודדים והזוכים האחרים בתחרות (יש לגלול לקטגוריית: community engagement project of the year)
על מרכז TCSS כפי שנכתב בדף המרכז בתחרות.