מערכת שעות תשפ"ב

מערכת שעות סמסטר ב'

(הקשה על שם הקורס מובילה לאתר הקורס)

סמסטר ב

8:00-10:00

חובה שנה א'

 

מחקר עיצוב חלק א': עיצוב ופיתוח למידה שיתופית מוגברת טכנולוגיה

313.4050
פרופ' יעל קלי
(4 נ"ז)

שיעור

FLS, חדר 1

חובה שנה א'

 

מחקר עיצוב חלק א': עיצוב ופיתוח למידה שיתופית מוגברת טכנולוגיה

313.4050
פרופ' דני בן-צבי
(4 נ"ז)

שיעור

FLS, חדר 2

חובה שנה ב'

מסלול פרוייקט

מחקר עיצוב חלק ג': ניתוח נתונים, הסקת מסקנות וכתיבת דו"ח מדעי

 313.4052
ד"ר אורנית שגיא
(2 נ"ז)

שיעור

362

חובה שנה ב'

מסלול תזה

 שיטות כמותיות במחקר חינוכי


313.4006
ד"ר חגי קופרמינץ
(4 נ"ז)

 

שיעור

בניין ראשי קומה 600 חדר 605 


בחירה

א-סינכרוני

 הטמעת רפורמות חדשניות בבתי הספר

313.4562
ד"ר אלונה פורקוש ברוך
(4 נ"ז)

 

שיעור

בחירה

א-סינכרוני

 למידת מולטימדיה: תיאוריה, מחקר, עיצוב

ד"ר שרית ברזלי
313.4526 (4 נ"ז)

שיעור

10:00-12:00

בחירה שנתי

חינוך ותרבויות הסייבר חלק ב'

313.4568
ד"ר אורן גולן
(2 נ"ז, שנתי)

סמינר

בניין חינוך

חדר 362

12:00-16:00

בחירה

העולמות המופלאים של מידול סטטיסטי

פרופ' דני בן-צבי

וד"ר קרן ארידור

317.4086

(4 נ"ז)

 

סמינר

 

FLS,

חדרים 2, 3

בחירה

 אוריינות מידע דיגיטלית


ד"ר שרית ברזלי
313.4558
(4 נ"ז)

 

סמינר

בניין חינוך קומה 4 חדר 409

בחירה

 שותפויות אקדמיה-שדה

להטמעת חדשנות בבתי הספר


פרופ' יעל קלי
313.4566
(4 נ"ז)

 

סמינר

FLS 1

 

*הקורס יהיה היברידי במידה וירשמו אליו פחות מ 16 סטודנטים

בחירה

 ידע וחינוך בלתי פורמלי בעידן הדיגיטלי


316.4127
ד"ר אורן גולן
(4 נ"ז)

 

סמינר

בניין חינוך חדר 404

* ילמד פנים מול פנים לאורך הסמסטר

14:00-16:00

16:00-18:00

חובה שנה א' וב'

יישום טכנולוגיות חינוכיות חדשניות בשטח
ד"ר יותם הוד
313.4571
(1 נ"ז)

שיעור

מערכת שעות סמסטר א

 ימי הלימודים פנים מול פנים: 13.10, 24.11, 5.1

 

סמסטר א

8:00-10:00

חובה שנה א'

 

מבוא למדעי הלמידה
וללמידה שיתופית נתמכת טכנולוגיה

313.4546
ד"ר יותם הוד
(4 נ"ז)

 

שיעור

FLS, חדר 2, 3

חובה שנה ב'

מסלול פרוייקט

 

מחקר עיצוב חלק ב': שאלת מחקר, בניית כלים, הפעלה ואיסוף – יישום
313.4051
ד"ר אורנית שגיא
(2 נ"ז)

שיעור

FLS, 1

 

בחירה

א-סינכרוני

 

נעורים בעידן הדיגיטלי


316.4078
ד"ר אורן גולן
(4 נ"ז)

 

שיעור

10:00-12:00

בחירה

שנתי

 

חינוך ותרבויות הסייבר – חלק א'

313.4567
ד"ר אורן גולן
(2 נ"ז)

 

סמינר

566, בניין חינוך

 

חובה שנה ב'

מסלול תזה

היברידי

שיטות איכותניות במחקר חינוכי

313.4007

 ד"ר שרית ברזלי

(4 נ"ז)

שיעור

בניין ראשי קומה 700 חדר 706

 

12:00-14:00

בחירה

פיתוח חשיבה
סטטיסטית בקהילת למידה
317.4048
ד"ר קרן ארידור
(4 נ"ז)

 

סמינר

FLS, 2, 3

בחירה

מבוא למשחקים דיגיטליים

ולמידה
313.4524
ד"ר שרית ברזלי
(4 נ"ז)

 

סמינר

בחירה

מדע אזרחי –

פריצת גבולות בין

בית הספר והחברה
313.4561
פרופ' יעל קלי
(4 נ"ז)

 סמינר

FLS, 1

14:00-16:00

16:00-18:00

חובה שנה א' וב'

יצירת חדשנות בעידן הטכנולוגי
ד"ר יותם הוד
313.4570
(1 נ"ז)
FLS

שיעור

  • יתכנו שינויים במערכת השעות בהמשך.